Lokali
Ir-Redentur tal-Isla jħalli impatt fuq ir-restawraturi li ħadmu fuqu

Ir-restawr tal-istatwa tar-Redentur meqjuma fil-Bażilika tal-Isla se jiġi inawgurat ftit jiem qabel mal-istatwa toħroġ għall-pellegrinaġġ djoċesan nazzjonali fid-disa’ ta’ Marzu li ġej.

Għar-restawraturi Valentina Lupo u Maria Grazia Zenzani, li għall-aħħar disa’ xhur ħadmu fuq din l-istatwa, din kienet esperjenza li ħalliet impatt fuqhom mhux professjonalment imma anke spiritwalment.

Tlesta’ r-restawr tal-istatwa tar-Redentur meqjuma fil-Bażilika tal-Isla. Ix-xogħol beda f’Mejju tas-sena l-oħra.

Ir-restawratriċi Valentina Lupo spjegat li kien hemm proċess twil ta’ konsolidament tal-materjal minħabba ammont kbir ta’ xpakkaturi fl-istatwa, tant li f’xi partijiet anke jinqala’ l-kulur. L-istatwa tnaddfet miż-żebgħa li ngħatat f’restawri li saru fil-passat.

Ir-restawratriċi qalet li l-wiċċ hija l-inqas parti tal-istatwa li ġiet restawrata fiz-zmien.

Ir-restawratriċi Valentina Lupo ”naddafna wkoll id-demgħa, li għandu demgħa tal-ħġieġ u din id-demgħa kien hemm akkumulazzjoni kbira ta’ trab u ħmieġ fuqha li kważi ma kinitx tintgħaraf u issa pemezz tal-cleaning ħarġet ħafna iktar. Tneħħiet ammont kbir ta’ żebgħa mix-xagħar u issa permezz tat-tindif tista’ tara distinzjoni bejn ix-xagħar u l-kuruna. Ix-xagħar hu kannella u l-kuruna hija aktar skura. Ix-xewk tal-kuruna huma kollha xewk vera.”

Wara l-istatwa jmiss ir-restawr tan-niċċa

Issa jmiss li jsir xogħol fin-niċċa wara li fl-aħħar sentejn sar studju fuq it-temperatura u l-livell ta’ umidità fiha.

Ir-restawratriċi Valentina Lupo qalet ”l-upholstery kollha li hemm ġo fiha ħa jinbidel b’materjali li huma apposta għall-konservazzjoni. Ħa nbiddlu wkoll il-ħġieġa, ħa nużaw materjal li jintuża fil-conservation fejn jintuża dan l-acrylic li ma jirriflettix u hu wkoll UV filter biex inkunu nistgħu nipproteġu l-istatwa. Ħa tinbidel is-sistema tad-dawl u ħa jintużaw dawk li ma jagħmlux ħsara lill-kuluri.”

Ħafna mill-ħsara fuq l-istatwa kienet ikkawżata mill-mod kif kienet qed tinħareġ min-niċċa, li hija inklinata ‘l isfel. Għal dan il-għan Kurt Grima ddissinja sistema mekkanika biex l-istatwa toħroġ u tidħol fin-niċċa mingħajr ma jsirilha ħsara.

Kurt Grima qal ”is-sistema aħna qed nagħmluha biex kemm jista’ jkun l-interazzjoni bejn l-idejn u r-Redentur ma jkunx hemm.”

L-istatwa tar-Redentur se tiġi inawgurata nhar is-Sibt 3 ta’ Marzu u se toħroġ għall-ewwel darba sitt ijiem wara għall-Pellegrinaġġ Djoċesan Nazzjonali mmexxi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna.

L-istatwa tar-Redentur se terġa’ tkun esposta għall-pubbliku dalwaqt

L-Arċipriet tal-Isla Dun Robin Camilleri ”din is-sena aħna ddeċidejna l-kapitlu li nħalluha r-Randan kollu esposta fil-Knisja ħalli npattu ftit milli ċaħħadna lin-nies qisu jkollhom opportunità li jarawh mill-viċin.”

”Matul dawn id-disa’ xhur, id-devozzjoni lejn ir-Redentur ma naqset xejn . . . anzi. Għadd kbir ta’ nies kienu jqattgħu ftit ħin fis-skiet quddiem in-niċċa jew wara l-grada fejn kien qed isir ir-restawr.” qal l-Arċipriet.

Is-Senglean Rennie Schembri qal ”għalina hu importanti li nerġgħu naraw ir-Redentur fostna u nafu li nistgħu ngawduh aħna u anke jittgawda minn ta’ warajna.”

Ara hawnhekk iktar dwar ir-restawr tal-istatwa tar-Redentur tal-Isla:

 

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Ajruplan tal-merkanzija tal-kumpannija DHL ta’ battikata lil madwar 400 ruħ li ngħaqdu flimkien biex jiġbdu dan l-ajruplan b’risq Puttinu Cares. Din l-attività daħlet fir-raba’ sena tagħha, u kull sena ssir…

Infrastruttura

Il-bajja tal-Balluta ngħalqet temporanjament sakemm isir il-monitoraġġ meħtieġ wara li l-maltemp u x-xita fl-aħħar jiem ferqet ir-ramel u dan spiċċa lura fil-baħar. Fi stqarrija l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu qalet li flimkien…

Edukazzjoni

L-operaturi tat-trasport fl-iskema ta’ trasport b’xejn għall-istudenti tal-iskejjel tal-Knisja u indipendenti żdiedu bi 18 oħra. Fi stqarrija, il-Ministeru għall-Edukazzjoni qal li l-operaturi tat-traspost telgħu għal 75. Il-Ministeru qal li ser ikun…

Lokali

Il-Moviment Patrijotti Maltin organizza mixja mill-Ħamrun sal-Marsa b’solidarjetà mar-residenti. Henry Battistino f’isem il-Moviment qal li b’din il-mixja jridu juru s-solidarjetà tagħhom għaliex qal li dawn ir-residenti qed isofru konsegwenzi minħabba…

Aktar