Barranin
Ir-Repubblikani jipproponu pjan ta’ $1tn biex jindirizzaw il-kriżi ekonomika minħabba l-COVID-19

Fl-Istati Uniti, ir-Repubblikani pproponew li ssir nefqa ta’ triljun dollaru biex tiġi indirizzata l-kriżi ekonomika kkawżata mill-pandemija. Il-pjan jinkludi mitt biljun dollaru għall-iskejjel, u ħlas sa elf u mitejn dollaru għaċ-ċittadini Amerikani li ħafna minnhom tilfu l-impjieg tagħhom. Skont dan il-pjan, din in-nefqa tieħu post is-sitt mitt dollaru li kienu qed jingħataw bħala benefiċċju għal dawk li tilfu l-impjieg.
Id-demokratiċi iżda sejħu dan il-pjan bħala wieħed inadekwat.

Il-Gvern Amerikan diġ nefaq aktar minn 2.4 triljun dollaru f’miżuri ta’ għajnuna, fosthom biljuni ta’ dollari għan-negozji u anki għall-individwi. L-ekonomisit iżda diġa’ qalu li dan mhux se jkun biżżejjed biex jikkumpensa l-ħsara li ġabet magħha l-pandemija.

Is-senatur Mitch Mc Connel qal li r-Repubblikani jridu jaraw kif il-programmi ta’ għajnuna se jkunu effettivi quddiem il-katastrofi li ġabet il-pandemija. Qal li hemm bżonn li almenu l-ħaddiema li tilfu l-impjieg jiġu kkumpensati b’sebgħin fil-mija tal-paga li kellhom biex ir-rota tkun tista’ tibqa’ ddur