COVID-19
Ir-restrizzjonijiet fuq l-attivitajiet tal-massa japplikaw għall-bars u l-klabbs ukoll

B’effett mil-lum ir-restrizzjonijiet fuq l-attivitajiet tal-massa ġew estiżi għall-bars, il-klabbs u d-diskoteki.

Wara li aktar minn 40 każ attivi tal-COVID-19 f’Malta huma marbuta mal-mekka tad-divertiment f’Paceville, issa permezz tal-Avviż Legali 329,il-bars, il-klabbs u d-diskoteki huma suġġetti għall-istess regoli imposti fuq l-attivitajiet tal-massa.

Għaldaqstant, b’dawn ir-regoli ma jistax ikun hemm aktar minn 100 persuna ġewwa u 300 fuq barra. Fil-post għandu jkun hemm massimu ta’ persuna kull erba’ metri kwadri.

Dawk li jkunu ġol-klabbs jew bars ma jistgħux ikunu fi gruppi ta’ aktar minn 10 persuni u jridu jżommu distanza ta’ żewġ metri bejn xulxin. Min jikser dawn ir-regoli jeħel multa ta’ €3,000.

Ilbieraħ, l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu qalet li f’ġimgħa 12-il stabbiliment instabu jiksru l-protokolli biex titrażżan l-imxija tal-COVID-19 u se tittieħed azzjoni legali kontrihom.

Ara wkoll:

55 każ ġdid ta’ COVID-19 f’Malta, ifiqu 13-il persuna

Aħbarijiet Oħra

F’isem għadd ta’ ġenituri, edukaturi u ħaddiema, tressaq illum quddiem il-Prim Awla tal-Qorti Ċivili, protest ġudizzjarju kontra l-aħħar direttivi tal-MUT u l-UPE. Il-protest ġudizzjarju qed jitressaq abbażi tad-dewmien fil-ftuħ tal-iskejjel…

Is-Segretarju Permanenti għall-Edukazzjoni, Frank Fabri qal li r-risk assessors li huma liċenzjati mal-OHSA, daħlu fl-iskejjel kollha biex jiċċertifikaw skola, skola hix tabilħaqq preparata għall-ftuħ fid-dawl tas-sitwazzjoni li ġabet magħha l-pandemija….

Waqt il-programm TVAM, is-Supretendent għas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci tkellmet dwar is-sitwazzjoni tal-Covid-19 fid-djar tal-anzjani. Il-Professur Gauci kkonfermat li llum naqbżu t-3,000 każ ta’ Covid-19 f’Malta. Tkellmet ukoll dwar l-importanza…

Matul il-jum tal-Ħadd inġabret is-somma ta’ €1,436,955 għal Dar Bjorn. Il-maratona ta’ ġbir ta’ fondi saret sabiex tinfetaħ it-tieni Dar Bjorn għall-pazjenti bl-ALS u kundizzjonijiet newroloġiċi. Il-maratona bdiet f’nofsinhar u…

Aktar