Barranin
Irġiel mejta għandhom ikunu donaturi tal-isperma?

Fl-Ingilterra, studju ġdid qed jipproponi li anke irġiel mejta jistgħu jkunu donaturi tal-isperma hekk kif naqsu b’ħafna d-donaturi.

Il-Journal of Medical Ethics jgħid li din il-proposta hija etika biżżejjed jekk tkun saret b’kunsens biex tgħin lill-banek tal-isperma jirpiljaw.

Skont l-istudju, il-liġijiet marbuta mad-donazzjonijiet tal-isperma huma ħorox u mhumiex jgħinu biex jiżdiedu jew jitħajjru d-donaturi.

Ix-xjenza tgħid li l-isperma tista’ tinġabar anke wara l-mewt bis-saħħa ta’ stimulazzjoni elettronika fil-glandola tal-prostata jew b’operazzjoni. Din imbagħad tinżamm iffriżata.

L-evidenza tal-istudju turi li l-isperma meħuda minn donaturi mejtin twassal għal trabi f’saħħithom. Dan dejjem sakemm l-isperma tinġabar sa 48 siegħa mill-mewt tad-donatur.

Fl-Ingliterra, fl-2017 twieldu 2,345 tarbija bis-saħħa ta’ donaturi tal-isperma.