Lokali
Irrestawrata l-Kappella ta’ Sant’Antnin u Santa Katerina f’Birkirkara

Il-Kappella dedikata lill-Sant’Antnin ta’ Padova u lil Santa Katerina f’Birkirkara kienet restawrata minn barra mill-ħaddiema tad-Dipartiment tar-Restawr fi ħdan il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Kultura.

Il-kappella nbniet fl-1828 iżda dokumenti storiċi juru li qabel din il-kappella kien hemm oħra qabel li nbniet fl-1575.

Il-Perit Daphne Fenech qalet li t-tniġġiż mill-karozzi u l-umdità kienu l-akbar żewġ problemi li kkawżaw ħsarat. Spjegat li x-xogħlijiet saru f’diversi fażijiet għax il-faċċata kellha titnaddaf miż-żebgħa u anke jinbidel xi ġebel li beda jitmermer.

Il-Ministru Owen Bonnici qal li dan kien proġett ieħor li sar taħt l-iskema ta’ restawr imħaddma mid-Direttorat tar-Restawr flimkien mal-Kunsilli Lokali. Dr Bonnici qal li b’din l-iskema huma l-Kunsilli stess u mhux il-Gvern li jiddeċiedi l-proġetti tar-restawr fil-lokalitajiet.

Aħbarijiet Oħra
Saħħa

L-imxija tal-Coronavirus kompliet tinfirex f’diversi pajjiżi fl-Ewropa, waqt li l-Italja l-iktar li għandha każi fl-Ewropa tidher li dieħla f’riċessjoni minħabba c-coronavirus. L-Awtoritajiet tas-Saħħa Maltin għal darb’oħra kkonferma li s’issa m’hawn…

Qorti

L-eks Direttur Ġenerali tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji, l-MFSA, Andre Camilleri qal li l-bank Pilatus ingħata l-liċenzja qabel irtira hu mill-Awtorità fl-2014 u ma kien hemm l-ebda raġuni għaliex il-bank ma kellux…

Qorti

Il-Qorti Kostituzzjonali ordnat lill-Gvern jikkumpensa €20,000 lill-koppja Cachia minn Tas-Sliema wara li nkiser id-dritt tagħhom li jgawdu l-proprjetà b’valur potenzjali ta’ €700,000 minħabba liġijiet antiki tal-kera li minħabba fihom id-dar…

Qorti

Il-Qorti tal-Appell Kriminali kkonfermat sentenza ta’ 10 snin ħabs li ngħata raġel li nstab ħati li abbuża sesswalment minn kuġintu fuq perjodu ta’ seba’ snin minn meta kellha seba’ snin….

Aktar