Għawdex
Irrestawrati l-mini tal-ilma tal-akwadott f’Santa Luċija, Kerċem

Il-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali u Komunitajiet Silvio Parnis awguraw proġett ta’ restawr tal-mini tal-ilma tal-akwadott f’Santa Luċija, Kerċem.

F’messaġġ tal-okkażjoni l-Ministru Justyne Caruana qalet li l-missjoni tal-Ministeru għal Għawdex hi li jiġi preservat il-wirt storiku tal-gżira Għawdxija u kien għalhekk li l-Ministeru ħareġ il-fondi biex dan ir-restawr iseħħ u eventwalment ikompli jitgawda kemm min-nies tal-lokal, mit-turisti kif ukoll mill-ġenerazzjonijiet futuri.

Il-Ministru fakkret li dan mhux proġett iżolat li sar f’Kerċem hekk kif il-Ministeru esproprja Għar Gerduf li jinsab fid-daħla ta’ Kerċem u qed jipprepara proġett biex dan is-sit jigawda, filwaqt li qed tiġi evalwata t-tieni ħarġa tal-iskema tar-restawr intiża għall-kunsilli lokali Għawdxin bil-għan li aktar siti storiċi jiġu rrestawrati fil-qalba tal-komunitajiet Għawdxin. Dan jikkumplimenta x-xogħol estensiv li għaddej fit-toroq fejn fil-lokalità ta’ Kerċem qed isir xogħol fuq Triq Ġojjin u Triq is-Summien hekk kif ix-xogħol fuq Triq Wenzu Mintoff tlesta.

Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali u Komunitajiet Silvio Parnis qal li apparti li dawn il-mini tal-akwadott iservu bħala attrazzjoni turistika, dawn huma parti importanti mill-istorja ta’ Santa Luċija u ta’ Kerċem.

Dawn il-mini li jibdew mill-għolja tal-Mixta u l-għolja ta’ Għar Ilma, jaslu sa Triq San Niklaw. Minn hemm l-ilma jibqa’ għaddej ġo kanali li jwasslu għall-mini tal-akwadott fit-triq int u dieħel għas-Santwarju ta’ Pinu. Dawn il-mini nbnew fi żmien il-Gvern Ingliż biex iwasslu l-ilma sa Pjazza Savina fir-Rabat, Għawdex fejn in-nies kienu jistgħu faċilment imorru u jieħdu l-ilma għall-użu personali tagħhom.

Aħbarijiet Oħra
Annimali

L-FKNK ħelset aktar minn 350 gamiema fis-salvaġġ fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tal-fiera ddedikata lill-kaċċa. Il-gamiem li trabbew fil-magħluq minn diversi membri tal-FKNK, inħelsu f’Ta’ Qali, fl-MFCC fejn saret il-fiera msejħa Game &…

Lokali

Instab post alternattiv biex id-detox ma jibqax fejn l-isptar San Luqa fi G’Mangia. Dan ġie konfermat mill-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali Alfred Grixti li madankollu ma tax dettalji tal-post…

Kronaka

Ir-raġel li lbieraħ il-Pulizija ppubblikaw ritratti tiegħu qed ikun imfittex b’rabta ma’ serqa li seħħet ix-xahar illi għadda f’Tas-Sliema. Il-Pulizija talbet l-għajnuna tal-pubbliku biex issib lil dan ir-raġel. Minn stħarriġ…

Aktar