Għawdex
Irrestawrati l-mini tal-ilma tal-akwadott f’Santa Luċija, Kerċem

Il-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali u Komunitajiet Silvio Parnis awguraw proġett ta’ restawr tal-mini tal-ilma tal-akwadott f’Santa Luċija, Kerċem.

F’messaġġ tal-okkażjoni l-Ministru Justyne Caruana qalet li l-missjoni tal-Ministeru għal Għawdex hi li jiġi preservat il-wirt storiku tal-gżira Għawdxija u kien għalhekk li l-Ministeru ħareġ il-fondi biex dan ir-restawr iseħħ u eventwalment ikompli jitgawda kemm min-nies tal-lokal, mit-turisti kif ukoll mill-ġenerazzjonijiet futuri.

Il-Ministru fakkret li dan mhux proġett iżolat li sar f’Kerċem hekk kif il-Ministeru esproprja Għar Gerduf li jinsab fid-daħla ta’ Kerċem u qed jipprepara proġett biex dan is-sit jigawda, filwaqt li qed tiġi evalwata t-tieni ħarġa tal-iskema tar-restawr intiża għall-kunsilli lokali Għawdxin bil-għan li aktar siti storiċi jiġu rrestawrati fil-qalba tal-komunitajiet Għawdxin. Dan jikkumplimenta x-xogħol estensiv li għaddej fit-toroq fejn fil-lokalità ta’ Kerċem qed isir xogħol fuq Triq Ġojjin u Triq is-Summien hekk kif ix-xogħol fuq Triq Wenzu Mintoff tlesta.

Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali u Komunitajiet Silvio Parnis qal li apparti li dawn il-mini tal-akwadott iservu bħala attrazzjoni turistika, dawn huma parti importanti mill-istorja ta’ Santa Luċija u ta’ Kerċem.

Dawn il-mini li jibdew mill-għolja tal-Mixta u l-għolja ta’ Għar Ilma, jaslu sa Triq San Niklaw. Minn hemm l-ilma jibqa’ għaddej ġo kanali li jwasslu għall-mini tal-akwadott fit-triq int u dieħel għas-Santwarju ta’ Pinu. Dawn il-mini nbnew fi żmien il-Gvern Ingliż biex iwasslu l-ilma sa Pjazza Savina fir-Rabat, Għawdex fejn in-nies kienu jistgħu faċilment imorru u jieħdu l-ilma għall-użu personali tagħhom.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Aktar