Edukazzjoni
Is-salarju tal-għalliema Maltin huwa fl-istess livell ta’ għalliema fl-Italja u Franza

Il-Minsitru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo ħabbar illi hemm 150 student li qed jistudjaw għal għalliema fil-livell ta’ Masters fl-Università ta’ Malta.

Il-Ministru Bartolo, kien qed jitkellem fil-Parlament meta introduċa t-tieni qari abbozz ta’ liġi li jemenda l-Att dwar l-Edukazzjoni.

Il-Ministru Bartolo qal li n-numru ta’ studenti f’dan il-kors huwa d-doppju tas-sena li għaddiet. Huwa qal li qed tkompli l-ħidma biex jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-għalliema fejn qal li bħala medja, is-salarju tal-għalliema Maltin huwa fl-istess livell ta’ għalliema fl-Italja u Franza u ħafna aħjar minn kemm jitħallsu għalliema Griegi li jgawdu salarju ta’ 13-il elf ewro fis-sena.

Huwa qal li għalliema fil-Bulgarija jitħallsu mal-€5,000 fis-sena waqt li fil-Lussemburgu jitħallsu €60,000 fis-sena.

L-għalliema Maltin għandhom salarju ta’ €22,600 minbarra allowances u żidiet oħrajn.

Il-Ministru għall-Edukazzjoni qal li fl-Unjoni Ewropea u l-bqija tad-dinja hemm nuqqas serju ta’ għalliema. Huwa żied jgħid illi hemm nuqqas akut ta’ għalliema f’74 minn 200 pajjiż.

Dwar l-abbozz, il-Ministru tal-Edukazzjoni qal li se jiżdiedu l-multi jibgħatux it-tfal jekk ġenitur ma josservax ordnijiet mogħtija mill-Kummissarju għall-Ġustizzja f’każ ta’ assenteiżmu u mill-Bord għall-Affarijeit Edukattivi li se jiddeċiedi fuq każijiet fejn ġenituri separati ma jaqblux dwar l-interessi edukattivi ta’ wliedhom.

Huwa qal li qed jiżdiedu l-multi għal min jhedded jew jikkommetti vjolenza fuq għalliema u persuni oħra involuti fi skola anki jekk ikunu qed iwettqu ħidma volontarja. Il-multi se jkunu ta’ bejn €800 u €5,000. Il-klawsola saret fuq suġġeriment tal-union tal-għalliema l-MUT.

Il-Kelliem tal-Oppożizzjonji Clyde Puli qal li l-abbozz ma joħloqx kunflitti iżda wieħed irid jara jinħolqux problemi fit-twettiq tal-miżuri fl-istess abbozz. Huwa qal li hemm problema ta’ governanza fl-iskejjel u fid-diviżjoni tal-edukazzjoni.

Id-Deputat Puli qal li s-sistema edukattiva għadha wisq ċentralizzata u saqsa jekk wasalx iż-żmien li jieqfu r-riformi edukattivi biex wieħed jirrifletti fuq is-suċċess jew falliment tagħhom. Qal li l-għalliema qabdithomn ”reform fatigue” bis-sena l-oħra tirreġistra l-akbar ammont ta’ għalliema li jitilqu mill-professjoni tagħhom.

Huwa semma’ li l-iskejjel tal-Qawra, l-Imsida u r-Rabat Għawdex għadhom ma tlestewx .

Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

Mat-twaqqif tad-Dar tal-Kleru – residenza għal saċerdoti anzjani jew morda – twaqqfet ukoll il-komunità tas-Sorijiet imsejħa”Qaddejja taċ-Ċenaklu” li ilhom ħamsa u ħamsin sena jiddedikaw ħajjithom għas-saċerdoti f’din id-dar. TVM żar…

Lokali

Tibda l-ġimgħa li twassal biex jitla’ s-siparju fuq waħda mill-eqdem ċelebrazzjonijiet f’Malta . . . il-Karnival. Il-karru ewlieni, li juri r-Re tal-Karnival, ser ikun sar mill-istess idejn li ħadmu fuq…

Lokali

“Sunrise” – a socio contemporary comedy and monologue has opened. Humorous at times, this production is being staged at a theatre in Valletta. Described by The Guardian UK as an…

Lokali

Għoxrin sena mit-twaqqif tal-Fondazzjoni Kreattività qed jiġu ċċelebrati b’diversi proġetti fl-Ispazju Kreattiv il-Belt kif ukoll bi pjani biex ikompli jissaħħaħ il-qasam tal-kreattività. Matul din is-sena qed jitfakkar l-20 sena mit-twaqqif…

Aktar