MEUSAC
Is-sigarett ma jagħmilx ħsara biss meta tpejpu

L-effetti ħżiena tas-sigaretti fuq is-saħħa tal-bniedem huma magħrufin sew. Iżda lil hinn minn dan, hemm effetti ħżiena oħra marbutin mal-loqom tas-sigaretti li jintremew ma’ kullimkien, fosthom max-xtajta.

Riċerka reċenti tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent ikkonfermat li l-loqom tas-sigaretti huma fost l-iktar oġġetti komuni li jintrema fil-bajjiet. Fil-fatt, 18% tal-iskart li jinġabar minn fejn il-baħar jikkonsisti f’loqom tas-sigaretti li jintremew fejn ġie ġie. Dan jikkonsisti fl-ogħla perċentwal fost skart problematiku ieħor bħal straws u fliexken tal-plastik.

Għalkemm oġġett żgħir, ladarba jsir skart, il-loqma tas-sigarett taffettwa ħażin l-ekosistemi u n-natura marittima. Eżempju ċar ta’ dan huma l-għasafar li ħafna drabi ma jagħmlux distinzjoni bejn il-loqom tas-sigaretti u l-ikel normali. B’konsegwenza ta’ dan qed issir ħsara li twassal għal numru ta’ mwiet f’diversi tipi ta’ ħlejjaq, fosthom l-għasafar li jpassu ħdejn il-baħar.

Dan għaliex, għalkemm mhux daqstant magħruf, il-loqom tas-sigaretti huma magħmulin minn biċċiet ta’ plastik li tipikament, idumu ħafna
ma jiddiżintegraw u li allura jibqgħu fl-organi tal-għasafar sakemm imutu.

Fuq livell individwali, huwa importanti li titqajjem iktar kuxjenza fuq dan il-fenomenu sabiex dan it-tip ta’ skart u l-effett negattiv tiegħu jitnaqqas kemm jista’ jkun. Infatti,din l-azzjoni ġiet imressqa wkoll mill-Kummisjoni Ewropea fil-proposta tagħha fuq it-tnaqqis tal-plastik li ma jerġax jintuża.

Il-ftehim li ntlaħaq bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fuq il-proposta tal-Kummisjoni Ewropea kien li l-manifatturi
tas-sigaretti iridu jikkomettu għal iktar inizjattivi li jnaqqsu d-dannu tal-loqom tas-sigaretti u jqajmu aktar kuxjenza fost il-konsumaturi fuq dan it-tip ta’ skart.

Fl-aħħar mill-aħħar, min jiddeċiedi li jpejjep għandu għallinqas jiddisponi mil-loqma tas-sigarett b’mod responsabbli.

Tagħrif miġbur minn:

Aħbarijiet Oħra
Temp

L-Uffiċċju Metereoloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta qed iwissi b’riħ qawwi sal-lejla. Ir-riħ mill-Majjistral it-Tramuntana ser ikun qawwi fuq il-Gżejjer Maltin. Din it-twissija tibqa’ fis-seħħ sal-11pm.

Lokali

Il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici ħabbar li fit-tmintax ta’ Diċembru se jiġu separati formalment il-funzjonijiet tal-Avukat Ġenerali li kien jaqdi doveri ta’ konsulent leglai tal-gvern u fl-istess hin kien il-prosekutur f’kazi…

Qorti

Raġel ta’ 31 sena miż-Żurrieq ġie ordnat iħallas kumpens t’iktar minn €114,000 wara li nstab responsabbli għall-mewt ta’ tifla ta’ 10 snin f’inċident tat-traffiku. L-inċident seħħ f’Lulju tal-2010 fi Triq…

Lokali

L-Għaqda Mużikali Sant’Andrija ta’ Ħal Luqa f’dawn il-jiem kellha l-privileġġ li tesebixxi ħiliet artistiċi ta’ membri tagħha f’Ruma u fil-Vatikan. Bandisti jdoqqu marċi u għanjiet tal-Milied fi Pjazza San Pietru…

Aktar