Knisja Maltija
Is-Siġġiwin jiċċelebraw il-Festa Liturġika tal-Qaddis patrun tagħhom

Fis-6 ta’ Diċembru – is-Siġġiwin jiċċelebraw il-Festa Liturġika tal-Qaddis patrun tagħhom, San Nikola. Kif inhi t-tradizzjoni, it-tfal kienu l-qofol ta’ din il-festa. L-istudenti tal-iskola primarja mxew f’purċissjoni bl-istatwa ċkejkna ta’ San Nikola, li nġarret fuq l-ispallejn mill-istudenti stess.

Akkumpanjata miż-żewġ baned tal-lokalità: Siġġiewi Festival Brass Band u Banda San Nikola, il-purċissjoni bl-istatwa ntlaqgħet mill-entużjażmu tas-Siġġiwin u studenti ta’ skejjel oħra li nġabru fil-Pjazza.

Nicholas Bezzina, li jieħu ħsieb il-magazine tal-festa ta’ San Nikola, rrakkonta kif sal-1950, il-festa tal-patrun tas-Siġġiewi kienet issir f’nharha – fis-sitta ta’ Diċembru. Qal li mis-sena ta’ wara l-festa bdiet issir fis-sajf.

Is-Sur Bezzina stqarr li din l-attività tqanqalu sens ta’ nostalġija ta’ tfulitu.

“Jien niftakar li meta konna għadna żgħar konna niġu mill-iskola bħalma fil-fatt jagħmlu t-tfal illum u ninżlu proċessjonalment il-knisja fejn kien ikollna l-quddiesa imma madwar ħmistax-il sena ilu ttieħdet l-inizjattiva kif konna nagħmlu meta kont tifel jien imma naturalment bdiet iżid peress li żdied ukoll forma ta’ pageant.”

Din il-festa hija preludju għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-Milied. L-istorja tgħid li San Nikola ta l-ġidu lill-fqar u ddedika lilu n-nifsu biex jgħin li batut u jaħdem kontra l-inġustizzji.

Aħbarijiet Oħra
Politika

Mark Anthony Sammut, li kien qed jissemma bħala kandidat għall-elezzjoni ta’ Kap tal-Partit Nazzjonalista, ħabbar li mhuwiex se jikkontesta għal din il-kariga. Fuq Facebook, Mark Anthony Sammut kiteb illi huwa…

Politika

Il-Membru Parlamentari Therese Comodini Cachia ħabbret li mhux se tikkontesta għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. F’kitba fuq il-mezzi soċjali, Dr Comodini Cachia qalet li filwaqt li tinsab konvinta li l-PN għandu bżonn…

COVID-19

Is-Supretendent għas-Saħħa, il-Professur Charmaine Gauci mistennija tindirizza konferenza stampa dwar is-sitwazzjoni tal-Covid-19 f’Malta fis-13:00. Mil-lum, il-Professur Gauci se tibda mill-ġdid tagħti lill-pubbliku rendikont tal-imxija f’pajjiżna kull nhar ta’ Ġimgħa.

Lokali

Il-Prim Ministru Robert Abela u d-Deputat Prim Ministru Chris Fearne mistennija jindirizzaw aġġornament tal-aħbarijiet dwar il-laqgħa u r-riżultati miksuba mal-MCESD. L-aġġornament se jixxandar fuq tvm, tvm.com.mt u l-paġna facebook ta’…

Aktar