Kultura
Is-Sinjura l-Griża li kienet tgħix fil-Forti Sant’Anġlu – ordnat isir eżorċiżmu tal-post

Binjiet antiki u palazzi ta’ żmien il-Kavallieri huma miżgħuda stejjer, uħud minnhom tal-waħx relatati mal-fatati u l-iħirsa. Fost l-aktar magħrufa hemm l-Grey Lady li jingħad kienet tidher fil-Forti Sant’Anġlu l-Birgu u d-dehriet tagħha aktarx li ntemmu wara li l-mara ta’ kaptan li kienet tgħix fil-Forti ordnat li jsir eżorċiżmu tal-post.

Kittieba u storiċi jiddeskrivu Forti Sant’Anġlu bħala s-simbolu tal-istorja tal-gżejjer Maltin.

Fih seħħew bosta ġrajjiet li wħud minnhom baqgħu mistura bejn il-ħitan wiesgħa tal-Forti nnifsu u oħrajn bħal tas-Sinjura l-Griża jew aħjar ‘Grey Lady’ li baqgħu fuq ilsien bosta anke jekk qatt ma ġew ippruvati li huma veri.

Il-kuratur tal-Forti Sant’Anġlu, Matthew Balzan spjegalna li l-leġġenda tas-Sinjura l-Griża li jingħad kienet tidher b’libsa u l-kappell ta’ lewn griż kienet il-maħbuba sigrieta ta’ wieħed mill-Kastellani tal-Forti fi żmien il-Medju Evu. Il-leġġenda tkompli li meta beża’ li martu se ssir taf, ordna li tinqatel u tindifen f’kamra fil-forti stess. Bil-ħsieb li kollox jibqa’ mistur, huwa qatel liż-żewġ gwardjani li wettqu d-delitt.

Matthew Balzan qal “jingħad li hu difinhom hawnhekk fil-Forti u fis-seklu li għadda kienu nstabu tliet skeletri hawnhekk, tnejn maskili u wieħed femminili li l-femminili kellu biċċa drapp griża miegħu u hemmhekk nibtet l-istorja li din kienet is-sinjura l-griża għaliex inqatlet meta kellha libsa griża”.

Waħda min-nisa tal-Kaptani ta’ HMS St Angelo dak iż-żmien kienet sensittiva ħafna għal dawn il-każijiet u tant bdiet iddejjaha l-preżenza ta’ din l-entità li ordnat xi talb u ritit ta’ eżorċiżmu u jingħad li wara li sar dan it-talb il-fantażma ma dehritx iktar minn dakinhar ‘l hawn.

Din il-leġġenda se tkun fost għaxar stejjer li wħud minnhom seħħew vera li se jiġu rrakkuntati b’mod animat nhar il-Ġimgħa filgħaxija waqt żewġ vjaggi organizzati minn Heritage Malta bbażati fuq ġrajjiet misterjużi u t’atti sopranaturali relatati ma’ dan il-forti storiku.

Ara wkoll:

Joqtolhom wara li qabbadhom joqtlu lis-sieħba tiegħu

Aħbarijiet Oħra
Festi

Tliet politiċi kienu fost tnejn u għoxrin personalità li ġew onorati bid-dekorazzjonijiet tal-istat. Magħhom ġew onorati wkoll diversi personalitajiet għas-servizzi li taw fil-karrieri distinti tagħhom. Fosthom jispikkaw il-kuntistabbli Simon Schembri,…

Stejjer Umani

Omm Maltija tista’ tgħix ħajja normali wara li rċeviet trapjant minn organu ta’ baqra. Shirley Fenech, omm Maltija, għexet ħajja normali sal-2016 meta ħabta u sabta ħassha ħażin, intilfet minn…

Lokali

Il-Prim Minsitru tar-Renju Unit, Theresa May, qalet li hi mhix se tmexxi l-Partit Konservattiv għall-elezzjoni ġenerali li jmiss, erba’ snin oħra. May għamlet din id-dikjarazzjoni fi Brussel qabel daħlet għal-laqgħa…

Lokali

Qed jinbidlu bħalissa l-bozoz kollha li jdawlu t-toroq ewlenin f’Malta fi proġett li mistenni jnaqqas il-konsum tal-elettriku b’madwar 70%. Il-bozoz il-ġodda, aktar minn tliet elef, huma tal-għamla LED u joffru…

Aktar