Kultura
Is-Sinjura l-Griża li kienet tgħix fil-Forti Sant’Anġlu – ordnat isir eżorċiżmu tal-post

Binjiet antiki u palazzi ta’ żmien il-Kavallieri huma miżgħuda stejjer, uħud minnhom tal-waħx relatati mal-fatati u l-iħirsa. Fost l-aktar magħrufa hemm l-Grey Lady li jingħad kienet tidher fil-Forti Sant’Anġlu l-Birgu u d-dehriet tagħha aktarx li ntemmu wara li l-mara ta’ kaptan li kienet tgħix fil-Forti ordnat li jsir eżorċiżmu tal-post.

Kittieba u storiċi jiddeskrivu Forti Sant’Anġlu bħala s-simbolu tal-istorja tal-gżejjer Maltin.

Fih seħħew bosta ġrajjiet li wħud minnhom baqgħu mistura bejn il-ħitan wiesgħa tal-Forti nnifsu u oħrajn bħal tas-Sinjura l-Griża jew aħjar ‘Grey Lady’ li baqgħu fuq ilsien bosta anke jekk qatt ma ġew ippruvati li huma veri.

Il-kuratur tal-Forti Sant’Anġlu, Matthew Balzan spjegalna li l-leġġenda tas-Sinjura l-Griża li jingħad kienet tidher b’libsa u l-kappell ta’ lewn griż kienet il-maħbuba sigrieta ta’ wieħed mill-Kastellani tal-Forti fi żmien il-Medju Evu. Il-leġġenda tkompli li meta beża’ li martu se ssir taf, ordna li tinqatel u tindifen f’kamra fil-forti stess. Bil-ħsieb li kollox jibqa’ mistur, huwa qatel liż-żewġ gwardjani li wettqu d-delitt.

Matthew Balzan qal “jingħad li hu difinhom hawnhekk fil-Forti u fis-seklu li għadda kienu nstabu tliet skeletri hawnhekk, tnejn maskili u wieħed femminili li l-femminili kellu biċċa drapp griża miegħu u hemmhekk nibtet l-istorja li din kienet is-sinjura l-griża għaliex inqatlet meta kellha libsa griża”.

Waħda min-nisa tal-Kaptani ta’ HMS St Angelo dak iż-żmien kienet sensittiva ħafna għal dawn il-każijiet u tant bdiet iddejjaha l-preżenza ta’ din l-entità li ordnat xi talb u ritit ta’ eżorċiżmu u jingħad li wara li sar dan it-talb il-fantażma ma dehritx iktar minn dakinhar ‘l hawn.

Din il-leġġenda se tkun fost għaxar stejjer li wħud minnhom seħħew vera li se jiġu rrakkuntati b’mod animat nhar il-Ġimgħa filgħaxija waqt żewġ vjaggi organizzati minn Heritage Malta bbażati fuq ġrajjiet misterjużi u t’atti sopranaturali relatati ma’ dan il-forti storiku.

Ara wkoll:

Joqtolhom wara li qabbadhom joqtlu lis-sieħba tiegħu

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-Fondazzjoni RISE ser tiftaħ it-tieni dar għall-priġunieri li waslu fl-aħħar sena biex jiskontaw is-sentenza. Il-Fondazzjoni għandha programm li jgħin b’ħiliet biex jintegraw fis-soċjetà meta jiskuntaw is-sentenza. Il-Ministru Michael Farrugia qal…

Partit Laburista

Il-Partit Laburista permezz tal-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana u l-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Alex Agius Saliba qal li l-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia huwa maqtugħ mir-realtà u ma jafx x’qed jiġri…

Lokali

Reċta dwar l-immigrazzjoni kellha titħassar minħabba li wieħed mill-atturi ma kellux il-viża biex jiġi Malta. Phosphoros Theatre kienet kostretta li tħassar ir-reċta f’Malta minħabba li attur minnhom ma applikax għall-viża….

Annimali

Għas-Supretendent Mario Haber is-sejba ta’ kelb mejjet u erbat iqtates ħajjin fid-dar ta’ mara mejta f’San Pawl il-Baħar “kien każ uniku”. Is-Supretendent Haber tkellem ma’ Moira Delia dwar x’sabu l-Pulizija…

Aktar