Sigurtà
Is-sistema penali qed taħseb biżżejjed għad-delinkwenti taħt l-età?

Waqt li l-każi ta’ delikwenza minn persuni minuri qed jiżdiedu, jidher li l-faċilitajiet korrettivi u s-sistema penali u ġuridika għadhom mhux jaħsbu biżżejjed għal dawn is-sitwazzjonijiet.

TVM tkellem dwar dan mal-Kummissarju tat-Tfal, Pauline Miceli.

Ċifri li għandu f’idejh TVM juru li minn Jannar sal-lum, seba’ persuni taħt it-18-il sena, ħames ġuvintur u żewġ tfajliet, spiċċaw il-ħabs. L-età tagħhom kienet tvarja bejn l-14 u s-17-il sena.

Il-Kummissarju tat-Tfal, Pauline Miceli, stqarret li anke l-Qorti ssibha bi tqila biex tagħti sentenzi ta’ ħabs f’età daqshekk żgħira.

“Jingħataw ċansijiet għal wieħed tnejn. Imma mbagħad ġieli kont preżenti l-Qorti ġuvenili meta jkollok każijiet ta’ adoloxxenti li repetutament jerġgħu jittellgħu l-Qorti, jiksru l-kundizzjonijiet li ngħataw u ma jippruvawx jaħdmu naqra biex titjieb is-sitwazzjoni.”

Qalet li f’dawn il-każi l-qorti ma tistax tagħmel mod sakemm ma jkunx hawn istituzzjoni terapwetika apposta flok ħabs. Il-liġi l-ġdida tal-protezzjoni tal-minuri li daħlet fis-seħħ fil-jiem li għaddew taħseb għat-twaqqif ta’ ċentru terapewtiku għal tfal b’imġiba diffiċli.

L-adoloxxenti jiskontaw is-sentenza tagħhom fil-faċilità Yours fl-Imtaħleb maħsuba għal priġunieri żgħażagħ sa 21 sena.

“L-agħar jekk ikunu 14-il sena għax dik l-età huma ħafna aktar impressjonabbli, ma naħsibx li għandhom jitħallew fl-istess kmamar. Suppost jinżammu fi kmamar differenti u anki jingħataw attenzjoni aktar. Nixtiequ naraw dan iseħħ fir-realtà. Għadna ftit lura f’dawk li huma servizzi ta’ ċerta kwalità u standards għoljin.”

Is-Sinjura Miceli qalet li l-aktar reati li jikkommettu l-minuri huma ta’ serq, drogi, cyberbullying fuq tfal oħra jew tixrid ta’ ritratti kunfidenzjali waqt li qed jiżdiedu wkoll każijiet ta’ imġiba vjolenti.

“Jekk inti ikkomettejt reat fuq membri tal-familja stess, fuq min qiegħed jieħu ħsiebek, mela postok ma jistax ikun hemm sakemm jgħaddi perjodu taż-żmien, u tingħata t-terapija lill-familja sħiħa.”

Hi stqarret li l-minorenni, f’għajnejn il-liġi, iridu jkunu trattati b’mod differenti anke fil-proċess korrettiv.

”Istituzzjonijiet internazzjonali, ma jirrakomandawx li ż-żgħażagħ għandhom, li l-minuri jintbagħtu detenzjoni għal żmien twil filfatt is-sentenza dejjem tonqos minħabba l-età tagħhom u aħna nemnu li perjodu qasir huwa importanti kemm jista’ jkun u waqt li qegħdin f’din l-istituzzjoni, fil-ħabs tat-tfal, jingħataw is-servizzi terapewtiċi, servizzi edukattivi.”

Is-Sinjura Miceli temmen li l-każijiet li jinvolvu persuni taħt it-18-il sena, għandhom jinstemgħu b’mod aktar diskret mill-Qorti Ġuvenili u mhux mill-Qorti tal-Belt.

Aħbarijiet Oħra
Politika

Il-mexxej Laburista ntlaqa’ wkoll mill-partitarji fil-pjazza ta’ Ħaż-Żebbuġ. Huwa enfasizza li wara t-12 ta’ Jannar, il-Partit Laburista m’għandux bżonn numri biex juruh is-saħħa tiegħu għax huwa partit li jħoss il-polz…

Lokali

Dalgħodu l-pulizija reġgħet bagħtet għall-eks chief of staff tal-Prim Ministru, Keith Schembri. Television Malta jinsab infurmat li dalgħodu l-Pulizija mit-Taqsima tar-Reati Ekonomiċi reġgħet interrogat lis-Sur Schembri u tteħditlu wkoll stqarrija….

Politika

Il-Prim Ministru Joseph Muscat indirizza l-folla li nġabret in-Naxxar fejn qal li ”xogħlna issa li nħarsu ‘l quddiem.” Huwa qal li jinsab kburi b’dan il-moviment u f’dan kollu ”l-aħna akbar…

Aktar