Lokali
Jitlob maħfra presidenzjali biex jikxef il-moħħ wara l-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia

Raġel suspettat b’reati ta’ ħasil ta’ flus qed jitlob maħfra presidenzjali biex jiżvela min kien il-moħħ wara l-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia.

Il-ġurnal Times of Malta rrapporta li r-raġel li allegatament serva bħala l-‘middleman’ fl-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia f’Ottubru tal-2017 ġie arrestat nhar il-Ħamis li għadda wara li l-Pulizija kienet ilha bosta jiem tosserva l-movimenti ta’ ċirku ta’ ħasil ta’ flus li r-raġel allegatament kien jagħmel parti minnu. Sorsi qalu lil tvm.com.mt li r-raġel mhux daqstant magħruf mal-Pulizija iżda kien ilu jiġi ssuspettat li seta’ kien involut.

Ġie rrappurtat li mal-Pulizija Maltija kien hemm esperti mill-Europol li kkonfiskaw tagħmir elettroniku tar-raġel wara li li kisbu l-approvazzjoni mill-Maġistrat li qed imexxi l-inkjesta dwar il-qtil tal-ġurnalista.

Il-ġurnal irrapporta li r-raġel qed jikkollabora mal-Pulizija u sorsi qalu li possibilment hemm mill-inqas żewġ persuni oħra involuti fil-qtil li għadhom ma ġewx arrestati. Intqal li l-kundizzjonijiet tal-maħfra presidenzjali qed ikunu diskussi bejn il-Pulizija, l-Avukat Ġenerali u l-Prim Ministru.

Jidher li apparti r-rakkont ta’ din il-persuna, l-investigaturi qed jittamaw li l-analiżi li l-Europol qed tagħmel fuq l-apparat elettroniku tiegħu, se tikxef iktar evidenza dwar dawk involuti fl-assassinju.

Huwa mifhum li dan il-persuna kien dak li laqqa’ lill-moħħ tal-qtil ta’ Caruana Galizia mal-irġiel li huma akkużati li wettqu l-qtil kif ukoll ma’ dawk li allegatament bnew l-isplussiv.

Fil-fatt, tliet irġiel huma akkużati bil-qtil ta’ Caruana Galizia, l-aħwa Alfred u George Degorgio, flimkien ma’ Vince Muscat. Dawn qed jiġu akkużati li kienu huma li attivaw il-bomba.