Pulizija
ISMA’: X’qal l-ex Ministru tal-Intern dwar l-allegat irregolaritajiet fit-taqsima tat-traffiku fil-Korp
L-ex Ministru għall-Intern, Michael Farrugia qal li kif xahrejn u nofs ilu sar jaf bl-allegat abbużi fit-taqsima tat-traffiku tal-Pulizija, talab li l-allegazzjonijiet jiġu investigati biex ikun magħruf min qed jabbuża, min kien qed jawtorizza l-abbużi u jagħlaq għajnejh għalihom. Dr Farrugia qal li l-persuni li abbużaw jew approvaw l-abbużi għandhom iġorru r-responsabbiltà għal għemilhom.
L-ex Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali, Michael Farrugia, qal li s-sahra tal-Pulizija kollha kienet tiġi evalwata b’mod regolari u qatt ma nstabu irregolaritajiet kbar.

Waqt li wieġeb mistoqsijiet tal-ġurnalisti dwar l-allegat abbużi fil-Korp tal-Pulizija fiż-żmien li politikament kien responsabbli mill-Korp, Dr Farrugia qal li huwa ma kienx konxju ta’ x’kien qed jiġri qabel ma rċieva l-ittra mill-whistleblower b’allegazzjonijiet serji ta’ abbużi fis-sahra u l-extra duties mill-Pulizija tat-traffiku.

“Ma kien hemm l-ebda indikazzjoni li kien hemm dawk l-abbużi, min kien qed jabbuża kien qed jgħatti xturu u l-awtoritajiet responsabbli mill-Pulizija ma kienux konxji ta’ dawk l-affarijiet li kienu qed jiġru, meta kien hemm il-whistleblower illi ta l-ewwel indikazzjoni ttieħdu l-passi mal-ewwel sekonda.”

Dr Farrugia qal li kien lejn l-aħħar ta’ Novembru li rċieva l-ittra bl-allegazzjonijiet u minnufih għaddiha lis-Segretarju Permanenti u lill-Kummissarju tal-Pulizija bi struzzjonijiet biex tinbeda investigazzjoni. Spjega li jinsab infurmat li minn Diċembru li għadda sar ħafna xogħol investigattiv biex ikun stabbilit min kien qed jabbuża, min kien qed jawtorizza l-abbużi u min kien jaf x’qed jiġri u għalaq għajnejh għal dan l-abbuż. Qal li f’dawn iċ-ċirkustanzi ma jħossx li għandu jġorr ir-responsabbiltà politika.

“Li kieku ma sar xejn meta ħarġet l-informazzjoni kont nerfagħha jien kieku imma jien li ħadt azzjoni mill-mument li rċevejt l-ittra, ir-responsabbiltà jerfagħha min kien qed jikser il-liġi u min awtorizza biex tinkiser il-liġi.”

Dr Farrugia qal li għalkemm m’għadux responsabbli mill-Pulizija, jistenna li wara dan il-każ jinbidlu l-proċeduri tal-operat biex jitnaqqas il-lok għall-abbużi li qed jiġu allegati fit-taqsima tat-traffiku.

Isma’ l-intervista kollha hawn:

Aħbarijiet Oħra
Pulizija

Il-Korp tal-Pulizija qal li mindu bdiet l-investigazzjoni fis-Sezzjoni tat-Traffiku, 34 uffiċjali jinsabu fuq police bail. Minn dawn, 28 huma sospiżi u qegħdin fuq police bail, 6 rtiraw bil-pensjoni u qegħdin…

Lokali

Il-koppja Marvic u Donovan Scerri qed jippjanaw li jmorru Spanja biex jagħmlu l-proċedura tal-IVF f’dan il-pajjiż li jippermetti li jsir test ġenetiku tal-embrijun qabel ikun impjantat fil-ġuf tal-omm biex ikun…

Lokali

Il-Federazzjoni tal-Produtturi tal-Akwakultura qed tipproponi 20 miżura biex jissaħħaħ il-monitoraġġ u l-kontrolli fl-industrija tat-tonn kemm fuq il-baħar kif ukoll fuq l-art. Il-Federazzjoni tal-Produtturi tal-Akwakultura qed issejjaħ għal miżuri ta’ kontroll…

Saħħa

L-għaqda Dinija tas-saħħa wissiet li l-virus jista’ jasal fil-pajjiżi kollha tad-dinja. Is-Supretendent tas-saħħa Pubblika Charmaine Gauci qalet li waqt li żidedu l-ammont ta’ swabs li ttieħdu fl-aħħar sigħat ta’ nies…

Aktar