Pulizija
ISMA’: X’qal l-ex Ministru tal-Intern dwar l-allegat irregolaritajiet fit-taqsima tat-traffiku fil-Korp
L-ex Ministru għall-Intern, Michael Farrugia qal li kif xahrejn u nofs ilu sar jaf bl-allegat abbużi fit-taqsima tat-traffiku tal-Pulizija, talab li l-allegazzjonijiet jiġu investigati biex ikun magħruf min qed jabbuża, min kien qed jawtorizza l-abbużi u jagħlaq għajnejh għalihom. Dr Farrugia qal li l-persuni li abbużaw jew approvaw l-abbużi għandhom iġorru r-responsabbiltà għal għemilhom.
L-ex Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali, Michael Farrugia, qal li s-sahra tal-Pulizija kollha kienet tiġi evalwata b’mod regolari u qatt ma nstabu irregolaritajiet kbar.

Waqt li wieġeb mistoqsijiet tal-ġurnalisti dwar l-allegat abbużi fil-Korp tal-Pulizija fiż-żmien li politikament kien responsabbli mill-Korp, Dr Farrugia qal li huwa ma kienx konxju ta’ x’kien qed jiġri qabel ma rċieva l-ittra mill-whistleblower b’allegazzjonijiet serji ta’ abbużi fis-sahra u l-extra duties mill-Pulizija tat-traffiku.

“Ma kien hemm l-ebda indikazzjoni li kien hemm dawk l-abbużi, min kien qed jabbuża kien qed jgħatti xturu u l-awtoritajiet responsabbli mill-Pulizija ma kienux konxji ta’ dawk l-affarijiet li kienu qed jiġru, meta kien hemm il-whistleblower illi ta l-ewwel indikazzjoni ttieħdu l-passi mal-ewwel sekonda.”

Dr Farrugia qal li kien lejn l-aħħar ta’ Novembru li rċieva l-ittra bl-allegazzjonijiet u minnufih għaddiha lis-Segretarju Permanenti u lill-Kummissarju tal-Pulizija bi struzzjonijiet biex tinbeda investigazzjoni. Spjega li jinsab infurmat li minn Diċembru li għadda sar ħafna xogħol investigattiv biex ikun stabbilit min kien qed jabbuża, min kien qed jawtorizza l-abbużi u min kien jaf x’qed jiġri u għalaq għajnejh għal dan l-abbuż. Qal li f’dawn iċ-ċirkustanzi ma jħossx li għandu jġorr ir-responsabbiltà politika.

“Li kieku ma sar xejn meta ħarġet l-informazzjoni kont nerfagħha jien kieku imma jien li ħadt azzjoni mill-mument li rċevejt l-ittra, ir-responsabbiltà jerfagħha min kien qed jikser il-liġi u min awtorizza biex tinkiser il-liġi.”

Dr Farrugia qal li għalkemm m’għadux responsabbli mill-Pulizija, jistenna li wara dan il-każ jinbidlu l-proċeduri tal-operat biex jitnaqqas il-lok għall-abbużi li qed jiġu allegati fit-taqsima tat-traffiku.

Isma’ l-intervista kollha hawn:

Aħbarijiet Oħra
Knisja Maltija

Ħadd il-Palm fis-skiet, bl-insara isegwu minn djarhom il-funzjonijiet liturġiċi f’sena ta’ ċirkostanzi straordinarji. Il-Ġimgħa Mqaddsa bdiet illum bil-festa li tfakkar id-dħul ta’ Ġesù f’Ġerusalemm u tintemm bħal-lum ġimgħa bl-Għid il-Kbir….

Politika

Il-Kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia qal li issa li l-pajjiż iddikajra emerġenza medika huwa importanti li flimkien nużaw ir-riżorsi kollha biex tintrebaħ din l-emerġenza ħalli jingħelbu l-isfidi ta’…

Lokali

Waqt li bosta minna ninsabu d-dar minħabba l-imxija tal-Coronavirus, l-annimali bħal donnu ħadu l-opportunità u qed joħorġu aktar. Grupp ta’ papri deher fejn il-baħar u dan ġibed l-attenzjoni tan-nies li…

COVID-19

Il-Professur Charmaine Gauci qalet li qed issir strateġija ta’ kontroll fejn dawk li għandhom sintomi anke ħfief bħal diarrhea jew respiratorji qed jiġu mħeġġa jċemplu l-111. Dan l-appell qed isir…

Aktar