Knisja Maltija
It-tbatija fi statwa ġdida ta’ Ġesù marbut fil-Fontana

Jekk hemm aspett li jispikka fuq oħrajn fil-ġrajja tal-mewt ta’ Ġesà hi t-tbatija. Il-knisja parrokkjali tal-Fontana, f’Għawdex, għandha statwa ġdida li tirrappreżenta mument partikulari ta’ tbatija: il-flaġellazzjoni, b’Ġesù marbut ma’ kolonna. Din saret bil-ħsieb li tqarreb aktar lill-parruċċani mat-tbatija.

Il-flaġellazzjoni ta’ Kristu ma’ kolonna ġie rrappreżentat fi statwa ġdida mill-artist żagħżugħ Għawdxi Michael Cutajar Zahra, f’xogħol fil-kartapesta kkummissjonat lilu mill-parroċċa tal-Fontana, f’Għawdex. Din hi t-tieni statwa tal-artist għall-Knisja tal-Fontana, wara li sentejn ilu ħadem x-xbieha tar-Redentur. Jistqarr iżda li x-xbieha ta’ Ġesù marbut offrietlu sfida partikulari minħabba li ried jaħdem fuq l-anatomija.

“Fejn tidħol anatomija, kienet l-ewwel biċċa xogħol tiegħi. Kienet challenging ħafna għax trid toqgħod attent ħafna għall-qisien. L-anatomija trid tkun ħafna realistiku, trid iżżomm dik il-pożizzjoni, kuluri, jidħlu ħafna rqaqat li trid toqgħod ħafna attent għalihom.”

Għall-Kappillan, Dun John Muscat, din ix-xbieha artistika qed tesprimi t-tbatija ta’ Kristu, qabel ma beda t-triq tas-salib, tbatija ta’ persuna li tissieħeb mat-tbatija ta’ żmienna.

“Hekk ukoll aħna, fit-tbaitjiet tagħna, dawn ix-xbihat jistgħu jgħinuna biex naċċettaw ir-rieda ta’ Alla u naċċettaw it-tbatija, li għandhom sens, għax nafu li wara din it-tbatija hemm ħajja oħra.”

L-istatwa ta’ Ġesù marbut mal-kolonna ħarġet proċessjonalment fit-toroq tar-raħal tal-Fontana, f’Ħadd il-Palm filgħaxija, flimkien mal-istatwa tar-Redentur. Il-parroċċa tal-Fontana ilha mwaqqfa ftit aktar minn mitt sena u għandha madwar 1,100 resident.

Aħbarijiet Oħra
Politika

F’kollegament dirett ma’ TVM, fuq il-programm Insights immexxi mill-ġurnalista Norma Saliba, l-uffiċjal tal-Partit Laburista Louis Gatt, qal li ħarġu xi riżultati proviżorji mill-ewwel għadd tal-voti. Dr Miriam Dalli għall-Partit Laburista…

Elezzjoni

Mis-sala tal-għadd tal-voti, dawk preżenti jinsabu fil-fażi tal-aġġudikazzjoni tal-vot – fejn il-voti li warrbu l-iscanners iridu jiġu aġġudikati mir-rappreżentanti tal-partiti fejn jieħdu deċiżjoni finali fuqhom. Il-proċess tat-35,00o vot aġġudikati jitlob…

Pulizija

Il-Korp tal-Pulizija qasam xi ritratti fuq il-midja soċjali biex jirringrazzjja lil dawk kollha li ħadmu qatigħ f’dawn l-aħħar tliet ijiem, hekk kif saret l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali 2019….

Aktar