Milied
It-tiżjin u r-rigali jtappnu s-sens tal-Milied?

Bħal-lum xahar il-Milied. U, ġaladarba żmien il-festi jinsab tista’ tgħid magħna, bħal kull sena, bħalissa jibda jinxtegħel l-ewwel dawl dekorattiv f’uħud mit-toroq ewlenin madwar il-gżejjer Maltin.

Dan iż-żmien tas-sena, partikolarment, għal bosta, iġib miegħu ferħ u hena. U, fost l-oħrajn, tibda l-ġirja sfrenata għax-xiri tar-rigali.

Il-Milied, fil-fatt, huwa x-xoqqa f’moxtha sabiex bosta minna niltaqgħu aktar, nagħtu r-rigali lil xulxin u b’xi mod nitrażmettu dawk il-valuri sempliċi iżda sinifikanti, bħal m’huma l-imħabba u l-għaqda, li frott il-ħajja mgħaġġla ta’ kuljum kultant ninsewhom.

Uħud, min-naħa l-oħra, jgħidu li l-materjaliżmu relatat ma’ żmien il-festi m’għandniex x’nambuh. Mitt bniedem, mitt fehma.

Inti x’taħseb? Żejjint diġà? Bdejt taħsiblu għar-rigali? Jew, xejn minn dan ma jagħmel bik?

Intant, biex inġeddu l-memorji lil xi wħud, fil-filmat t’hawn taħt ara kif kienet tiżżejjen għall-Milied Tas-Sliema fis-sittinijiet.

Għal filmati simili segwi l-paġna Malta Audio Visual Memories.

Aħbarijiet Oħra
Televiżjoni u Radju

Twieled u trabba l-Belt Valletta. Fl-imgħoddi kienet l-hena tiegħu jieħu sehem fid-drammi tal-Ġimgħa l-Kbira. Wara kors fid-drama, bil-mod il-mod, beda jieħu sehem f’diversi produzzjonijiet televizivi, fosthom ‘Deċeduti’ u ‘Qlub Imweġġgħa’,…

Mużika

Nazzareno Alessandro Micallef, magħruf bħala Renato, miżżewweġ liż-żeffiena popolari Alison White. Iżda, kif iltaqgħu? U, l-interess lejn xulxin kien reċiproku sa mill-bidu? Renato u Alison iltaqgħu f’lukanda fi fjur żgħożithom,…

Saħħa

Madwar tmien snin ilu, waqt li l-artist Malti Alan Azzopardi kien fuq btala, għajn minnhom bdiet tkiddu. Alan beda jara mċajpar, u aktar ma beda jgħaddi ż-żmien, għajnu aktar bdiet…

Aktar