Barranin
Iwissu li qegħdin viċin katastrofi klimatika – x’inhu jiġri?

L-esperti qalu li jekk jibqa’ ma jsir xejn se nkunu qed nitfgħu l-ġebla fuq saqajna u nbatu l-konsegwenzi.

Dan qaluh fid-dawl taż-żieda fit-temepratura globali li kull ma jmur qed tiżdied bl-attività tal-bniedem.

Il-bidla fit-temperaturi qiegħda tirrovina l-ambjent. It-twissija tax-xjentisti li t-temperatura globali m’għandhiex taqbeż il-1.5 grad celcius waqgħet fuq widnejn torox tant li d-dinja qiegħda toqrob lejn żieda fit-temperatura b’3 gradi celcius.

Skont ix-xjentisti dan se jwassal għal bidla drastika f’kull aspett ta’ ħajjitna iżda qalu li mhux tard wisq biex naraw bidla għall-aħjar, liema bidla li se tissalvagwardja l-kwalità ta’ ħajjitna u se ġġib magħha spejjeż kbar.

Wara 3 snin ta’ riċerka, u laqgħa bejn ix-xjentisti u l-ogħla uffiċjali tal-gvernijiet fil-Korea t’Isfel, ħareġ rapport dettaljat mill-Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dwar l-impatt tal-effett serra u ż-żieda fit-temperatura globali b’1.5 grad celcius.

Id-dilemma tinsab hawn – ix-xjentisti qegħdin jgħidu li hemm bżonn li nieħdu miżuri drastiċi mentri l-gvernijiet jinsabu konċernati bil-kwalità tal-ħajja u l-impatt ekonomiku.

Skont l-esperti, investiment annwali biex iġib miegħu bidla se jiswa madwar $2.4 triljun bejn l-2016 u l-2035.

X’jiġri jekk nibqgħu ma nagħtux każ? L-esperti wissew li t-traskuraġni tagħna se tkompli toqtol il-ħlejjaq fl-ibħra tagħna, se nesperjenzaw aktar għarar, temp estrem u skarsità f’dak li għandu x’jaqsam ma’ prodotti tar-raba’.

Għalhekk, ix-xjentisti qed jappellaw mhux biss lill-gvernijiet iżda anke lill-individwi biex jagħmlu l-biċċa tagħhom u jgħixu b’mod aktar sostenibbli b’inqas ħela u aktar ħsieb.

Aħbarijiet Oħra
Barranin

Fr Michael Los tilef il-ġlieda kontra l-marda tal-kanċer iżda sal-aħħar nifs, fl-uġigħ u t-tbatija kollha, huwa baqa’ juri d-determinazzjoni u x-xewqa li jiġi ordnat qassis. Huwa ġie ordnat qassis fl-isptar…

Barranin

Magician fl-Indja niżel marbut b’katina fi xmara biex jagħmel bħal Houdini, iżda sfortunatament ma reġax tfaċċa, u huwa maħsub li miet. Chanchal Lahiri, magħruf bħala Mandrake, niżel fix-xmara Hooghly, fl-istat…

Barranin

Xufier ta’ trakk fl-Italja sab ruħu fil-ħin u l-post opportun biex isalva żagħżugħ li kien qed jipprova jneħħi ħajtu. Il-każ seħħ f’Milan, meta ġuvni ta’ 19-il sena tela’ fuq pont…

Barranin

Il-Pulizija qed ifittxu l-moħħ wara l-isparaturi li seħħew ilbieraħ filgħaxija f’Philadelphia li ħallew student maqtul u 7 oħra midruba. L-isparaturi seħħew f’festin tal-gradwazzjoni fejn kien hemm madwar 60 persuna bil-pulizija…

Aktar