Politika
Ixejnu l-allegazzjonijiet u jgħidu li r-relazzjonijiet bejniethom qed jissaħħu

Il-Gvernijiet ta’ Malta u tal-Istati Uniti fi stqarrija flimkien ċaħdu allegazzjonijiet fost dawk li jimplikaw li hemm nuqqas ta’ fiduċja mill-awtoritajiet Amerikani għal persuni ewlenin fil-Gvern Malti. Żiedu jgħidu li dawn l-allegazzjoni huma foloz u m’għandhom ebda impatt fuq il-ħbiberija u l-koperazzjoni bejn Malta u l-Istati Uniti.

Iż-żewġ pajjiżi ddikjaraw li r-relazzjonijiet bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi kienu kontinwament tajbin u komplew jissaħħu. Żiedu jgħidu li jaħdmu flimkien bl-aktar mod onest u trasparenti fuq l-oqsma li jvarjaw mill-koperazzjoni ekonomika u finanzjarja, fl-oqsma edukattivi u kulturali, fil-konsultazzjoni politika u jikkoperaw ukoll fil-qasam tas-sigurtà.

Fl-istqarrija konġunta, il-gvernijiet ta’ Malta u l-Istati Uniti stqarrew li fl-aħħar tliet snin kien hemm tisħiħ sinifikanti bis-sħubija dwar l-oqsma tas-sigurtà u fil-koperazzjoni kontra sfidi komuni għalihom. Qalu li huma jaħdmu flimkien fit-tfittxija ta’ soluzzjonijiet fuq temi ta’ importanza għar-reġjun tal-Mediterran Ċentrali fosthom kontra traffikar tal-armi, tad-drogi u tal-immigranti u l-ħarsien tal-fruntieri.

Fl-istqarrija ma ġiex speċifikat għal liema allegazzjonijiet kienu qed jirreferu iżda fl-aħħar jiem kien hemm xhieda fil-qorti fil-każ ta’ Darren u Gordon Debono li setgħet tat din l-impressjoni b’konnessjoni mal-kutrabandu taż-żejt mil-Libja meta ġie allegat li uffiċjali Amerikani riedu jitkixfu fuq uffiċjali tal-Gvern Malti.

Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

Mat-twaqqif tad-Dar tal-Kleru – residenza għal saċerdoti anzjani jew morda – twaqqfet ukoll il-komunità tas-Sorijiet imsejħa”Qaddejja taċ-Ċenaklu” li ilhom ħamsa u ħamsin sena jiddedikaw ħajjithom għas-saċerdoti f’din id-dar. TVM żar…

Lokali

Tibda l-ġimgħa li twassal biex jitla’ s-siparju fuq waħda mill-eqdem ċelebrazzjonijiet f’Malta . . . il-Karnival. Il-karru ewlieni, li juri r-Re tal-Karnival, ser ikun sar mill-istess idejn li ħadmu fuq…

Lokali

“Sunrise” – a socio contemporary comedy and monologue has opened. Humorous at times, this production is being staged at a theatre in Valletta. Described by The Guardian UK as an…

Lokali

Għoxrin sena mit-twaqqif tal-Fondazzjoni Kreattività qed jiġu ċċelebrati b’diversi proġetti fl-Ispazju Kreattiv il-Belt kif ukoll bi pjani biex ikompli jissaħħaħ il-qasam tal-kreattività. Matul din is-sena qed jitfakkar l-20 sena mit-twaqqif…

Aktar