Lokali
Ixxukkjata li l-pjanti f’Sant Anton kienu jissaqqew bl-ilma tal-borehole

Tlesta r-restawr ta’ ġibjun kbir fil-Palazz ta’ Sant’Anton biex issa se jkun hemm ħażna adegwata għall-ilma għat-tisqija tas-siġar tal-larinġ.

Wara aktar minn 30 sena mitluq u ma jżommx l-ilma, il-ġibjun taħt il-bitħa tal-Palazz ta’ Sant Anton tnaddaf u ġie rrestawrat biex issa jista’ jiġbor sa miljun u tmien mitt elf litru ta’ ilma għat-tisqija tas-siġar tal-larinġ fil-ġonna tal-Palazz.

Il-President Marie-Louise Coleiro Preca qalet li kienet ixxokkjata meta għall-ewwel li marret fil-Palazz ta’ Sant Anton saret taf li l-ġibjun ta’ 400 sena ma kienx jintuża u l-ilma biex jissaqqew il-ġonna kien jittella’ minn borehole.

Kompliet tgħid li għalhekk avviċinat lill-Fondazzjoni Coca-Cola biex tinkludi ‘l dan il-ġibjun fil-lista ta’ proġetti ta’ preservazzjoni tal-ilma.

Il-Kap Eżekuttiv ta’ General Soft Drinks, Maria Micallef “Kien ilu ma jiġi mnaddaf mit-tmeninijiet, allura kellu bżonn jitbattal, jitnaddaf u jsiru xi structural works biex jerġa’ jiġi sod biżżejjed biex ikun jista’ jikkonserva l-ilma.”

Dan kien fost 17-il proġett li l-fondazzjoni għamlet fl-aħħar seba’ snin f’Malta bi spiża ta’ €850,000.

Aħbarijiet Oħra
Saħħa

L-imxija tal-Coronavirus kompliet tinfirex f’diversi pajjiżi fl-Ewropa, waqt li l-Italja l-iktar li għandha każi fl-Ewropa tidher li dieħla f’riċessjoni minħabba c-coronavirus. L-Awtoritajiet tas-Saħħa Maltin għal darb’oħra kkonferma li s’issa m’hawn…

Qorti

L-eks Direttur Ġenerali tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji, l-MFSA, Andre Camilleri qal li l-bank Pilatus ingħata l-liċenzja qabel irtira hu mill-Awtorità fl-2014 u ma kien hemm l-ebda raġuni għaliex il-bank ma kellux…

Qorti

Il-Qorti Kostituzzjonali ordnat lill-Gvern jikkumpensa €20,000 lill-koppja Cachia minn Tas-Sliema wara li nkiser id-dritt tagħhom li jgawdu l-proprjetà b’valur potenzjali ta’ €700,000 minħabba liġijiet antiki tal-kera li minħabba fihom id-dar…

Qorti

Il-Qorti tal-Appell Kriminali kkonfermat sentenza ta’ 10 snin ħabs li ngħata raġel li nstab ħati li abbuża sesswalment minn kuġintu fuq perjodu ta’ seba’ snin minn meta kellha seba’ snin….

Aktar