Iż-Żejtun fost żoni oħra fi tliet pajjiżi li qed jippromwovu ż-żebbuġ

Iż-Żebbuġ ser jgħaqqad erba’ pajjiżi fosthom Malta biex jippromovu l-produzzjoni u l-industrija taż-żebbuġ fost it-turisti. Dan permess ta’ programm iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill Lokali taż-Żejtun laqgħa b’idu miftuħa l-istedina biex ażjendi fiż-Żejtun ikunu parti minn dan il-proġett.

Il-kelma Żejtun tfisser ħafna żebbuġ filwaqt li żebbuġa kienet tissejjaħ żejtuna. Ir-rabta bejn iż-Żejtun u ż-Żebbuġ tmur lura s-sekli. Permezz ta’ finanzjament Ewropew ta’ madwar €240,000 fil-programm HOST iż-żona taż-Żejtun ingħaqdet ma’ żoni oħra fl-Italja, is-Slovenja u l-Greċja li qed jippromovu turiżmu relatat mal-produzzjoni taż-żebbuġ.

“Ir- rappreżentanti tas-sitt organizzazzjonijiet li qed jieħdu sehem fil-proġett HOST ittieħdu jaraw diversi postijiet fiż-Żejtun fejn jitkabbru siġar taż-żebbuġ u anke pjanti tal-ħwawar fosthom dawk li huma ta’ oriġini Maltija,” qalet Dr Nadia Theuma.

Intqal li l-proġett ser ikun ibbażat fuq tliet elementi. L-ewwel wieħed ser ikun il-prodott turistiku b’tagħrif dwar it-tkabbir taż-żebbuġ, l-użu tiegħu u anki l-prodotti li jsiru minnu.

It-tieni huwa li l-Proġett HOST ser joħloq rotot partikolari għat-turisti biex jittieħdu f’lokalitajiet differenti fejn ser isiru wkoll attivitajiet sportivi filwaqt lit-tielet raġuni hi li ser jinħoloq programm ta’ taħriġ għall-intrapriżi li jipproduċu prodotti magħmula miż-żebbuġ. Il-proġett sab l-appoġġ sħiħ tal-Kusill Lokali taż-Żejtun.

Aħbarijiet Oħra
Saħħa

Kull sena madwar 150 persuna f’Malta jinstab li għandhom kanċer fil-pulmun, li wħud minnhom x’aktarx li qabel ikunu bdew jinnutaw sintomi tal-kundizzjoni, magħrufa bħala COPD, li hi assoċjata mat-tipjip, it-tniġġis…

Ekonomija u Finanzi

Il-baġits għall-2019 ta’ Malta u disa’ pajjiżi oħra Ewropej kisbu l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea, filwaqt li l-Italja qed tissogra li taffaċċja azzjoni dixxiplinarja li tista’ twassal għall-multi, minħabba li qed tibqa’…

Politika

F’konferenza tal-aħbarijiet illejla, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia qal li l-Prim Ministru mhux qed jgħid il-verità, għax minn banda jgħid li ma jafx kontra min hemm inkjesta, u mill-banda l-oħra…

Aktar