Partit Laburista
Iż-żgħażagħ m’għandhomx jiddejqu jagħmlu l-bidla – PM

Il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat, illejla ħa sehem f’konversazzjoni organiżżata mill-Forum Żgħażagħ Laburisti bit-tema ‘Start The Conversation’. Għal din id-diskussjoni, taw is-sehem tagħhom il-kandidati żgħażagħ tal-Partit Laburista, li wħud minnhom qed jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali għall-ewwel darba.

Fl-introduzzjoni tiegħu, il-Prim Ministru qal lil dawk preżenti, li llum il-ġurnata għandna bosta kandidati żgħażagħ li daħlu fil-politika billi bdew jaħdmu f’livell lokali fil-Kunsill. Qal li wħud minnhom saru sindki, membri parlamentari u anke hemm min huwa ministru. Dr Muscat qal li din hija tarġa importanti, iżda sostna li min jixtieq jidħol fil-politika biex ikollu karriera qed jagħżel it-triq l-ħażina għax il-politika hija vokazzjoni. Dr Muscat qal li ż-żgħażagħ jistgħu jagħmlu ħafna ġid fil-lokalitajiet tagħhom billi jimbuttaw għall-bidla u qal li m’għandhomx jiddejqu jagħmlu l-bidla.

Huwa qal li din hija t-tieni elezzjoni lokali li fiha se jivvutaw żgħażagħ ta’ 16-il sena u 17-il sena, imma hija l-ewwel darba li se jikkontestaw żgħażagħ ta’ 17-il sena. Il-Prim Ministru qal li l-Partit Laburista għamel mira li 25% tal-kandidati tal-Partit Laburista jkunu żgħażagħ u din il-mira ntlaħqet. Qal li jittama li f’elezzjonijiet oħra dan in-numru jikber.

Meta kien qed iwieġeb għal domandi ta’ kandidati ġodda żgħażagħ, dwar is-saħħa mentali l-Prim Ministru qal li llum il-ġurnata qed ngħixu f’dinja fejn il-faċilità teknoloġika qed twassal biex ħafna nies iħossuhom waħedhom, billi jsibu refuġju fil-komunikazzjoni diġitali. Semma’ li jekk tmur f’kamra jew anke fuq tal-linja, iktar tara nies jiċċettjaw fuq il-mowbajl, milli jitkellmu bejniethom. Qal li t-teknoloġija fiha t-tajjeb u l-ħazin u għalhekk l-issue kbira dwar is-saħħa mentali u bullying hija fid-dinja virtwali.

Żagħżugħ ta’ 17-il sena qal li din se tkun l-ewwwel darba li se jivvota. Qal li dan ifisser ħafna għax iż-żgħażagħ iġibu l-bidla u l-mentalità hija differenti għall-oħrajn u qal li x-xewqa tiegħu hija li jikkontesta wkoll għall-kunsill u li seta’ jagħmel dan kieku twieled sitt xhur qabel.

Fl-għeluq tal-attività, il-Prim Ministru qal li għalih huwa tal-mistħija meta tul is-snin, mijiet ta rġiel ġew eletti fl-elezzjonijiet, iżda kienu biss 27 mara li ġew eletti. Qal li tajna l-opportunità li ssir il-bidla, imma jekk ma jkunx hemm xokk fis-sistema ma tkunx tista’ sseħħ il-bidla. Dr Muscat qal li fil-ġimgħat li ġejjin, il-Gvern mhux se jipproponi kwoti, imma se jipproponi li jkun hemm saff aktar ta’ rappreżentazzjoni fil-Parlament Malti, li jkun riservat sabiex 40% min kull sess ikun rappreżentat. Qal li dan ikun mekkaniżmu temporanju, eżempju għal 20 jew 30 sena biex min jiġi wara jagħżel jekk il-mekkaniżmu jkomplix jew le.

Aħbarijiet Oħra
Droga

L-Aġenziji li jaħdmu mal-vittmi tad-droga fosthom is-Sedqa u l-Caritas huma tal-fehma li l-użu rikreattiv tal-kannabis m’għandux ikun promoss għax ikattar il-kultura favur l-abbuż tad-droga. Din il-fehma intweriet waqt il-programm Dissett…

Partit Nazzjonalista

Il-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Kristy Debono qalet fi stqarrija li sabet li 84 mill-200 firma fil-petizzjoni li titlob biex jitlaqqa’ l-Kunsill Ġenerali biex jiddiskuti l-ġejjieni tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista huma…

Lokali

Ta’ tnax-il sena sofriet diżabilità minħabba mard u wara ħafna snin ta’ żwieġ kellha tifel bil-kundizzjoni down syndrome. Minkejja l-isfidi, Lorraine Pellicano tgħid li Thomas berkilha ħajjitha u ħerqana li…

Lokali

Meqjusa fost l-ewwel tobba f’Malta li bdiet taħdem bla heda mal-vittmi tad-droga, ħidmet it-tabiba Maria Sciberras tfakkret f’konferenza f’għeluq il-25 sena mit-twaqqif tal-Aġenzija Sedqa u fil-jum internazzjonali kontra l-abbuż u…

Aktar