Lokali
Iż-Żrieraq ifakkru ż-żjara tal-Gran Mastru Hompesch

Il-maltemp ta’ dalgħodu ħarbat xi ftit il-festi fiż-Żurrieq iżda ma waqqafx l-entużjażmu taż-Żrieraq li jfakkru ż-żjara li l-Gran Mastru Hompesh kien għamel fosthom fl-1798.

Ir-ragħad ikarwat u x-xita, li xi drabi kienet qlil, ma żammewx liż-Żrieraq milli jfakkru l-miġja tal-Gran Mastru Ferdinand Von Hompesch fosthom 220 sena ilu.

Il-Gran Mastru Hompesh daħal fil-Pjazza taż-Żurrieq akkumpanjat bid-daqq tat-tnabar u l-entużjażmu tal-Maltin, li mxew warajh. Hemmhekk huwa ntlaqa’ mill-Kapillan ta’ dak iż-żmien, li urieh il-Knisja.

Iż-Żrieraq fakkru dan l-avveniment storiku permezz ta’ rappreżentazzjoni mill-grupp In Guardia, b’kostumi tal-epoka.

Kevin Schembri, is-Segretarju tas-Soċjetà Mużikali ta’ Santa Katarina Verġni u Martri qal li “illum qed infakkru l-1798 meta l-Gran Mastru Hompesch ġie fiż-Żurrieq. Għal dik l-okkażjoni wkoll kien intama l-ark li għandna wkol wara l-Gran Mastru bħalissa u wkoll kien mogħti merħba mill-Kappillan Dun Orazio Gafa’ li kien għamel l-sitedina lill-Gran Mastru biex jiġi iż-Żurrieq.”

Kevin qal li “hu unur personali tiegħu u tal-kleru u xejn anqas tal-poplu taż-Żurrieq, afdat pastoralment f’idejna li nagħtuk mhux biss merħba imma wjkoll nagħtuk l-awguri ġenwin tagħna għall-ħatra l-ġdida tiegħek riċenti ta’ Gran Mastru tal-gżejjer Maltin.”

L-attività ġiet organizzata mis-Soċjetà Mużikali Santra Katarina Verġni u Martri, li qed tfakkar tliet anniversrji importanti fosthom il-mitejn sena mill-wasla tal-istatwa titulari ta’ Santa Katarina fil-Parroċċa taż-Żurrieq.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Bejn Malta u Għawdex m’hemmx biss baħar jaqsam. Studju ta’ studenta Għawdxija kkonkluda li leżbjani Għawdxin qed ikollhom jiġu jgħixu Malta minħabba l-pressjoni li jħossu mill-familji u l-komunitajiet Għawdxin. Għal…

Stejjer Umani

Iż-żfin għal ħafna huwa mezz ta’ soċjalizzazzjoni u divertiment imma għal Joe Saliba, li għandu 72 sena, iż-żfin huwa aktar minn żvog. Joe huwa fost bosta persuni li ħadu l-parir…

Stejjer Umani

Problema soċjali kumplessa wasslu biex omm żagħżugħa b’żewġt itfal u kelb tispiċċa torqod f’karozza u tgħajjex lill-uliedha b’€500 fix-xahar. L-omm stqarret li ma setgħetx tmur f’shelter offrut mill-appoġġ minħabba fost…

Aktar