Politika
Jagħlqu n-nomini għall-elezzjoni każwali fuq it-3 Distrett

F’nofsinhar għalqu n-nomini għall-elezzjoni każwali fit-tielet distrett, għas-siġġu vakat minn Helena Dalli wara li inħatret Kummissarju Ewropew.

L-erba’ kandidati li tefgħu in-nomina tagħhom huma Jean Claude Micallef, Edric Micallef, Sebastian Muscat, u Mario Calleja.

Waqt l-elezzjoni każwali li se ssir nhar l-Erbgħa, il-kandidat Jean Claude Micallef mistenni jibda bħala l-favorit minħabba li jibda b’266 vot li Helena Dalli kienet wirtet mingħandu kif waqa’ mit-tellieqa fid-dsatax-il għadd, waqt li s-Sindku ta’ Marsaskala, Mario Calleja, jibda bi 97 vot.

Aħbarijiet Oħra
Politika

Id-Deputat Anton Refalo se jieħu f’idejh id-dekasteru li kellu l-Ministru Camilleri; dak tal-Biedja, Sajd u Drittijiet tal-Annimali u Protezzjoni tal-Konsumaturi. Dan wara r-riżenja ta’ Justyne Caruana minn Ministru għal-Għawdex, liema…

Kultura

Tlesta proġett ta’ restawr tal-pittura tas-saqaf fil-Kappella dedikata lill-konversjoni ta’ San Pawl fil-Wied ta’ Birkirkara. Din kienet saret mill-artist Ġużeppi Briffa waqt li r-restawr sar mill-kumpanija Atelier Del Restauro. Ir-restawr…

Qorti

Dr Manfred Galdes li kien Kap Eżekuttiv tal-FIAU, qal li n-nuqqas ta’ riżorsi fit-taqsima tal-Pulizija dwar ir-reati ekonomiċi kienet qed tagħmel ix-xogħol tal-FIAU inutli. Spjega li r-rapporti li l-FIAU kienet…

Aktar