Lokali
Jammettu li ffrodaw fuq €500,000 lil Transport Malta

Żewġt irġiel ingħataw sentenza ta’ ħabs sospiża u multa wara li ammettew quddiem il-Qorti li ffrodaw lil Transport Malta iktar minn nofs miljun ewro.

George Oliver Schembri ta’ 55 sena u Donald Camilleri ta’ 42 sena kienu akkużati li, f’isem il-kumpanija Alfred Schembri & Sons Ltd, għamlu qligħ b’qerq minn fuq dahar Transport Malta.

Huma kienu akkużati wkoll li kkorrompew lill-perit ta’ Transport Malta Gordon Zammit, li għamlu dikjarazzjoni falza, u li wettqu ħasil ta’ flus bi proprjetà li nkisbet minn attività kriminali.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Joseph Mifsud ikkunsidrat li Schembri u Camilleri kienu ħallsu s-somma ta’ €503,519 lil TM nhar it-28 t’Awwissu 2017.

Permezz ta’ rikors konġunt bejn l-Avukat Ġenerali u l-avukat taż-żewġ akkużati, il-Qorti ntalbet tikkundanna lil Schembri l-piena ta’sentejn ħabs sospiżi għal erba’ snin u multa ta’ €110,000, u lil Donald Camilleri 18-il xahar ħabs sospiżi għal erba’ snin u multa ta’ €30,000, kif ukoll interdizzjoni ġenerali perpetwa lit-tnejn li huma.

Il-Qorti laqgħet din it-talba dwar il-piena, u ordnat lil Schembri u Camilleri jħallsu wkoll bejniethom €5,065 fi spejjeż peritali.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Remona Meli għexet l-adolexxenza skjava – tisma’ vuċi f’moħħha tgħidilha li hija qawwija u li għandha piż żejjed. Fi ħdax-il sena, iż-żagħżugħa għaddiet minn żewġ tipi ta’ eating disorders –…

Lokali

L-ewwel koppja omosesswali f’Malta li adottaw tarbija, Kris Grima u Steve Vella, issa barra t-tifel Ben bil-kundizzjoni down syndrome, qed jiffosterjaw tifla ta’ sentejn. Il-koppja qalu li jħossu ferħ kbir…

Lokali

ll-Pulizija, illejla qalet li fis-sigħat li ġejjin mistenni jittressaq il-Qorti, kuntistabbli ta’ 27 sena, b’rabta ma’ allegat każ ta’ stupru u attentat vjolenti għall-pudur u fastidju sesswali fuq żewġ Pulizija…

Lokali

Fit-tieni inċident għal-lum, tilef ħajtu Daryl Aloisio ta’ 36 sena mill-Fgura meta ħabat bil-mutur li kien qed isuq fit-Triq il-Kosta fit-tieni inċident b’mutur li seħħ bejn il-Jum tal-Ħadd u tat-Tnejn….

Aktar