Lokali
Jammettu li ffrodaw fuq €500,000 lil Transport Malta

Żewġt irġiel ingħataw sentenza ta’ ħabs sospiża u multa wara li ammettew quddiem il-Qorti li ffrodaw lil Transport Malta iktar minn nofs miljun ewro.

George Oliver Schembri ta’ 55 sena u Donald Camilleri ta’ 42 sena kienu akkużati li, f’isem il-kumpanija Alfred Schembri & Sons Ltd, għamlu qligħ b’qerq minn fuq dahar Transport Malta.

Huma kienu akkużati wkoll li kkorrompew lill-perit ta’ Transport Malta Gordon Zammit, li għamlu dikjarazzjoni falza, u li wettqu ħasil ta’ flus bi proprjetà li nkisbet minn attività kriminali.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Joseph Mifsud ikkunsidrat li Schembri u Camilleri kienu ħallsu s-somma ta’ €503,519 lil TM nhar it-28 t’Awwissu 2017.

Permezz ta’ rikors konġunt bejn l-Avukat Ġenerali u l-avukat taż-żewġ akkużati, il-Qorti ntalbet tikkundanna lil Schembri l-piena ta’sentejn ħabs sospiżi għal erba’ snin u multa ta’ €110,000, u lil Donald Camilleri 18-il xahar ħabs sospiżi għal erba’ snin u multa ta’ €30,000, kif ukoll interdizzjoni ġenerali perpetwa lit-tnejn li huma.

Il-Qorti laqgħet din it-talba dwar il-piena, u ordnat lil Schembri u Camilleri jħallsu wkoll bejniethom €5,065 fi spejjeż peritali.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-istrapazz għal statwa waqt li tinġarr fuq l-ispalla f’jum il-festa, u l-varjazzjoni kbira tal-umdità fin-niċċa tagħha wasslu biex fix-xhur li għaddew saru interventi ta’ konservazzjoni fuq l-istatwa ta’ Santa Marija…

Lokali

Fi żmien tletin sena, mistennija jirduppjaw il-persuni bid-dimensja. Quddiem din l-isfida, il-Gvern waqqaf kumitat nazzjonali ta’ ħidma dwar id-dimensja. F’Malta hawn aktar minn 6,000 persuna li jbatu mill-kundizzjoni tad-dimensja. Dan…

Lokali

Il-Kamra tad-Deputati kellha dibattitu ta’ sagħtejn u nofs mingħajr ma ttieħed vot dwar it-titjib tas-servizzi tas-saħħa li ffoka fuq il-kuntratt tal-Gvern mal-VGH għat-tmexxija ta’ tliet sptarijiet tal-Gvern, tnejn f’Malta u…

Lokali

Erba’ spettakli, b’attivitajiet kulturali distinti, ser jimmarkaw il-bidu uffiċċjali tal-Belt Valletta bħala l-kapitali Ewropea tal-Kultura. It-tħejjijiet jinsabu fl-aqwa tagħhom għalkemm l-organizzaturi qegħdin iżommu pass lura u jħallu s-sorpriżi għas-Sibt li…

Aktar