Lokali

Jammettu li ffrodaw fuq €500,000 lil Transport Malta

Żewġt irġiel ingħataw sentenza ta’ ħabs sospiża u multa wara li ammettew quddiem il-Qorti li ffrodaw lil Transport Malta iktar minn nofs miljun ewro.

George Oliver Schembri ta’ 55 sena u Donald Camilleri ta’ 42 sena kienu akkużati li, f’isem il-kumpanija Alfred Schembri & Sons Ltd, għamlu qligħ b’qerq minn fuq dahar Transport Malta.

Huma kienu akkużati wkoll li kkorrompew lill-perit ta’ Transport Malta Gordon Zammit, li għamlu dikjarazzjoni falza, u li wettqu ħasil ta’ flus bi proprjetà li nkisbet minn attività kriminali.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Joseph Mifsud ikkunsidrat li Schembri u Camilleri kienu ħallsu s-somma ta’ €503,519 lil TM nhar it-28 t’Awwissu 2017.

Permezz ta’ rikors konġunt bejn l-Avukat Ġenerali u l-avukat taż-żewġ akkużati, il-Qorti ntalbet tikkundanna lil Schembri l-piena ta’sentejn ħabs sospiżi għal erba’ snin u multa ta’ €110,000, u lil Donald Camilleri 18-il xahar ħabs sospiżi għal erba’ snin u multa ta’ €30,000, kif ukoll interdizzjoni ġenerali perpetwa lit-tnejn li huma.

Il-Qorti laqgħet din it-talba dwar il-piena, u ordnat lil Schembri u Camilleri jħallsu wkoll bejniethom €5,065 fi spejjeż peritali.