Edukazzjoni
Jaqra l-istejjer lit-tfal bil-kant u bir-reċtar

Il-qari huwa esperjenza li jagħti gost. Dan inħass fost mija u ħamsin student minn skejjel primarji tal-istat li t-Tnejn filgħodu kellhom l-opportunità jaraw dan mill-qrib f’attività organizzata mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.

Għidli storja hija waħda mill-inizjattivi li l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu torganizza fl-iskejjel. Qabel ma waqfu għall-btajjel tal-Għid, 150 student minn skejjel primarji fl-iskejjel tal-Gvern kellhom l-opportunità li jisimgħu u jaraw lil Chip Colquhoun, li jaħdem ma’ Oxford Reading Tree u magħruf għall-arti ta’ kif jinqraw l-istejjer saħansitra bil-kant u bir-reċtar.

L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu biex tkompli tagħti spinta lil qari qed tqassam eluf ta’ kotba, preċiżament 100 ktieb f’kull klassi, biex tkompli titrawwem il-kultura favur il-qari.

Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li l-futur tal-pajjiż jiddependi mix-xogħol li jsir fl-iskejjel. Spjega li l-litteriżmu mhuwiex biss tal-kotba, imma wkoll dak diġitali. Sostna li fil-pajjiż għandna sfidi kbar biex insaħħu t-tħaddim tal-Ingliż u tal-Malti. Il-Ministru Bartolo enfasizza li jekk it-tfal ma jkunux jafu tajjeb bl-Ingliż ikollhom problema bil-litteriżmu diġitali. Qal li hemm bżonn tissaħħaħ il-preżenza tal-Malti fid-dinja diġitali u tissaħħaħ ukoll il-preżenza tal-Malti fil-Wikipedia.

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Gvern qed jaħdem biex jinħolqu programmi biex il-lingwa Maltija tibqa’ ħajja anke fid-dinja diġitali. Qal li l-Gvern qed jinvesti kemm fl-infrastruttura u anke fl-istudenti biex jara li dawn ma jintilfux mat-triq. Sostna li saru progressi kbar imma għad fadal triq twila biex ikompli jiżdied il-litteriżmu.

Dr Muscat qal li fost l-inizjattivi li ħa l-Gvern hemm dik li neħħa l-miżata li kienet tintalab biex studenti japplikaw għall-eżamijiet tal-MATSEC u ta’ kull sena jkunu offruti lezzjonijiet għall-istudenti li ma jgħaddux minn uħud mill-eżamijiet tal-MATSEC.

Aħbarijiet Oħra
Politika

Il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat wiegħed lealtà sħiħa u spazju lis-suċċessur tiegħu u qal li hu se jibqa’ baħri flok kaptan. Dr Muscat li tkellem fi tliet…

Milied

Aktar ma joqrob il-Milied, aktar jirrankaw l-attivitajiet ta’ ġbir ta’ fondi għall-għaqdiet tal-karità . . . fosthom il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund, li hija l-benefiċċarja tal-attività Santa Swim, li issa…

Politika

Il-President Emeritu Marie Louise Coleiro Preca kitbet appell biex il-poplu Malti jingħaqad. Fuq Facebook Coleiro Preca kitbet li mill-istorja tal-pajjiż il-poplu dejjem waqaf għall-valuri tal-onestà, il-ġenwinità, l-altruwiżmu, il-bżulija, l-għaqal u l-intergrità….

Aktar