Qorti
Jeħel 4 snin ħabs u multa ta’ €63,000 fuq tixħim fid-Dipartiment tas-Sajd

Francis Caruana weħel 4 snin priġunerija u multa ta’ €63,000 wara li nstab ħati mill-Qorti Kriminali li xxaħħam u ħasel flus li kienu propjetà tal-Gvern.

Il-każ imur lura għall-2014 meta Caruana, li kien jaħdem fid-Dipartiment tas-Sajd u l-Akkwakultura, ġie mixli li għamel użu ħażin mill-flejjes tal-Gvern u li bil-kariga tiegħu, ħa vantaġġ personali minn fuq karti tal-kreditu u dokumenti tad-Dipartiment kif ukoll persuni u entitajiet li kellhom rabta mas-sajd.

Fil-Qorti nstema’ kif Caruana b’kollox ħasel madwar €32,000 u dawwar bi profitt personali jew għal persuni oħra, is-somma ta’ iktar minn €2,329.37 għad-dannu tal-Gvern, liema somma ġiet fdata lilu. Instema’ wkoll kif kien juża ismijiet u kwalifiki foloz u li xxaħħam b’rigali, flus u wegħdi.

Il-Qorti qalet li dmir l-imputat kien propju dak li jissorvelja u jwaqqaf tixħim jew ħasil ta’ flus fid-Dipartiment tas-Sajd u li minflok, sfrutta u abbuża mill-pożizzjoni tiegħu fuq medda ta’ snin.

L-imputat ammetta l-akkużi kollha miġjuba kontrih bil-qorti ordnatlu 4 snin priġunerija, multa ta’ €63,000, il-konfiska ta’ propjetà  li tikkorrispondi għall-valur ta’ €31,592,55 bħala dejn ċivili filwaqt li ordnatlu wkoll iħallas €10,730.63 fi spejjeż tal-Qorti.

L-imputat tpoġġa wkoll taħt interdett ġenerali.

Il-Qorti kienet ippreseduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimech u l-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Anne Marie Xuereb.

 

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Instab mejjet r-raġel Daniż li kien irrappurtat nieqes nhar il-5 ta’ Ġunju li għadda. TVM huwa infurmat li Allan Hartmann-Jensen ta’ 53 sena instab mejjet dalgħodu fi stat qawwi ta’ dekompożizzjoni…

Unjoni Ewropea

Kellu jkun summit li jiddetermina l-ġejjieni immedjat tal-Unjoni Ewropea… għaliex kellu jiddiskuti mhux biss aġenda strateġika b’numru ta’ prioritajiet, iżda possibilment kellu jwitti t-triq għal qbil dwar in-nomini ta’ dawk…

Unjoni Ewropea

Laqgħa Għolja li qed tiltaqa’ bħalissa fi Brussell tista’ tiddetermina l-ħames snin li ġejjin tal-Unjoni Ewropea. Bil-mexxejja Ewropej, fosthom il-Prim Ministru Joseph Muscat, qed jiddiskutu mhux biss il-prioritajiet li fuqhom…

Aktar