Qorti
Jeħel 4 snin ħabs u multa ta’ €63,000 fuq tixħim fid-Dipartiment tas-Sajd

Francis Caruana weħel 4 snin priġunerija u multa ta’ €63,000 wara li nstab ħati mill-Qorti Kriminali li xxaħħam u ħasel flus li kienu propjetà tal-Gvern.

Il-każ imur lura għall-2014 meta Caruana, li kien jaħdem fid-Dipartiment tas-Sajd u l-Akkwakultura, ġie mixli li għamel użu ħażin mill-flejjes tal-Gvern u li bil-kariga tiegħu, ħa vantaġġ personali minn fuq karti tal-kreditu u dokumenti tad-Dipartiment kif ukoll persuni u entitajiet li kellhom rabta mas-sajd.

Fil-Qorti nstema’ kif Caruana b’kollox ħasel madwar €32,000 u dawwar bi profitt personali jew għal persuni oħra, is-somma ta’ iktar minn €2,329.37 għad-dannu tal-Gvern, liema somma ġiet fdata lilu. Instema’ wkoll kif kien juża ismijiet u kwalifiki foloz u li xxaħħam b’rigali, flus u wegħdi.

Il-Qorti qalet li dmir l-imputat kien propju dak li jissorvelja u jwaqqaf tixħim jew ħasil ta’ flus fid-Dipartiment tas-Sajd u li minflok, sfrutta u abbuża mill-pożizzjoni tiegħu fuq medda ta’ snin.

L-imputat ammetta l-akkużi kollha miġjuba kontrih bil-qorti ordnatlu 4 snin priġunerija, multa ta’ €63,000, il-konfiska ta’ propjetà  li tikkorrispondi għall-valur ta’ €31,592,55 bħala dejn ċivili filwaqt li ordnatlu wkoll iħallas €10,730.63 fi spejjeż tal-Qorti.

L-imputat tpoġġa wkoll taħt interdett ġenerali.

Il-Qorti kienet ippreseduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimech u l-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Anne Marie Xuereb.

 

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Fid-dawl tad-delitt tal-ġimgħa l-oħra f’Ħal Millieri allegatament imwettaq minn żewġ żagħżagħ ta’ 18-il sena ħafna tkexkxu li dan ir-reat twettaq minn żgħażagħ u esprimew tħassib dwar il-ġenerazzjoni preżenti, madanakollu l-istoriku…

Politika

Il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela qal li fil-kwistjoni tal-immigrazzjoni hu senisttiv għall-karba tan-nies, sema’ lin-nies jitkellmu u jrid jkun hu li jagħti r-risposti. Dr Abela qal dan…

Lokali

Fl-aħħar erbat ijiem mindu tħabbru r-regolamenti l-ġodda tal-attivitajiet tal-massa, inħarġet ittra ta’ twissija lil sittax-il stabbiliment ta’ divertiment mit-taqsima tal-infurzar tal-Awtorità tat-Turiżmu li hi responsabbli li tara li l-postijiet qed…

Edukazzjoni

Id-Dipartiment tal-Edukazzjoni ppubblika linji gwida għall-għalliema u lse’s bi preparamenti għall-ftuħ tal-iskejjel fi tmiem ta’ Settembru li ġej. Il-Ministru għall-edukazzjoni Owen Bonnici qal li filwaqt li l-Gvern huwa kommess li…

Aktar