Qorti
Jeħel 4 snin ħabs u multa ta’ €63,000 fuq tixħim fid-Dipartiment tas-Sajd

Francis Caruana weħel 4 snin priġunerija u multa ta’ €63,000 wara li nstab ħati mill-Qorti Kriminali li xxaħħam u ħasel flus li kienu propjetà tal-Gvern.

Il-każ imur lura għall-2014 meta Caruana, li kien jaħdem fid-Dipartiment tas-Sajd u l-Akkwakultura, ġie mixli li għamel użu ħażin mill-flejjes tal-Gvern u li bil-kariga tiegħu, ħa vantaġġ personali minn fuq karti tal-kreditu u dokumenti tad-Dipartiment kif ukoll persuni u entitajiet li kellhom rabta mas-sajd.

Fil-Qorti nstema’ kif Caruana b’kollox ħasel madwar €32,000 u dawwar bi profitt personali jew għal persuni oħra, is-somma ta’ iktar minn €2,329.37 għad-dannu tal-Gvern, liema somma ġiet fdata lilu. Instema’ wkoll kif kien juża ismijiet u kwalifiki foloz u li xxaħħam b’rigali, flus u wegħdi.

Il-Qorti qalet li dmir l-imputat kien propju dak li jissorvelja u jwaqqaf tixħim jew ħasil ta’ flus fid-Dipartiment tas-Sajd u li minflok, sfrutta u abbuża mill-pożizzjoni tiegħu fuq medda ta’ snin.

L-imputat ammetta l-akkużi kollha miġjuba kontrih bil-qorti ordnatlu 4 snin priġunerija, multa ta’ €63,000, il-konfiska ta’ propjetà  li tikkorrispondi għall-valur ta’ €31,592,55 bħala dejn ċivili filwaqt li ordnatlu wkoll iħallas €10,730.63 fi spejjeż tal-Qorti.

L-imputat tpoġġa wkoll taħt interdett ġenerali.

Il-Qorti kienet ippreseduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimech u l-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Anne Marie Xuereb.

 

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

L-Oppożizzjoni qalet fi stqarrija li se titlob lill-Kumitat Parlamentari għall-fondi pubbliċi biex jinvestiga b’urġenza l-għoti tal-hekk imsejħa “golden handshake” lill-uffiċjali biex jirriżenjaw mill-impjieg. Dan wara, fost oħrajn, il-protest ġudizzjarju li…

Turiżmu

L-ogħla numru ta’ passiġġieri li daħlu Malta f’sena abbord cruise-liner mistenni jintlaħaq din is-sena. Bi kważi disa’ mitt elf passiġġier, il-Kap Eżekuttiv tal-Valletta Cruise Port, Stephen Xuereb, qal li l-2019…

Immigrazzjoni

Ir-relazzjonijiet bilaterali bejn Malta u l-Italja ġew diskussi fl-ogħla livell f’taħditiet f’Ruma bejn il-President George Vella u l-President Sergio Mattarella propju fl-istess ħin li fuq il-baħar kienet għaddejja kwistjoni oħra…

Kronaka

Raġel weġġa’ gravi f’inċident f’Marsaxlokk. Il-każ seħħ għall-ħabta tal-5.00pm fi Triq Delimara. Il-Pulizija tad-Distrett marret fuq il-post fejn mill-ewwel stħarriġ irriżulta li raġel ta’ 36 sena li jgħix il-Kalkara kien qed…

Aktar