Lokali
Jeħel il-ħabs wara li seraq minn dar u ħebb għall-pulizija

Francis Formosa minn Burmarrad, ġie kkundannat għal sentejn u erba’ xhur ħabs wara li nstab ħati ta’ serq aggravat bi vjolenza. Huwa nstab ħati wkoll li għamel ħsara fi ħwejjeġ ħaddieħor, li sar riċediv u li rreżista l-arrest.

Il-każ seħħ f’Settembru tal-2015 meta l-akkużat seraq flus kontanti u ġojjelli għad-dannu ta’ David John Stevens minn residenza f’San Pawl il-Baħar.

Fil-Qorti, l-Ispettur Godwin Scerri akkużah ukoll li kiser il-kundizzjonijiet tal-libertà proviżorja imposta fuqu minn tliet Qrati tal-Maġistrati.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Claire Stafrace Zammit, sabitu ħati tal-akkużi u kkundannatu sentejn u erbgħa xhur ħabs u ordnatlu jħallas l-ispejjeż tal-esperti tal-Qorti.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-Ministru għall-familja Michael Falzon dalgħodu ta lill-Fondazzjoni Sebħ, €2.5 miljuni fuq medda ta’ tliet snin għal erbat’ idjar li jagħtu residenza lil tfal li ma jistgħux jgħixu mal-familji naturali tagħhom….

Qorti

Seba’ snin wara li  pazjent fl-Isptar Karin Grech faga mejjet waqt li kien qed jiekol tiġieġa ntemmu l-proċeduri kriminali kontra tliet membri tal-istaff tal-infermiera. L-infermiera Maria Bondin ta’ 61 sena…

Qorti

Raġel ta’ 42 sena miż-Żebbuġ, Għawdex inżamm arrestat wara li tressaq fil-Qorti t’Għawdex, quddiem il-Maġistrat Joanne Vella Cuschieri akkużat bi traffikar tad-droga kokaina kif ukoll bil-pussess ta’ droga kokaina u…

Lokali

Bħalissa, il-Prim Ministru Joseph Muscat qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar Brexit. Matulha Dr Muscat ħabbar it-tħejjijiet li qed tagħmel Malta f’każ li r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea mingħajr ftehim u…

Aktar