Lokali
Jeħel il-ħabs wara li seraq minn dar u ħebb għall-pulizija

Francis Formosa minn Burmarrad, ġie kkundannat għal sentejn u erba’ xhur ħabs wara li nstab ħati ta’ serq aggravat bi vjolenza. Huwa nstab ħati wkoll li għamel ħsara fi ħwejjeġ ħaddieħor, li sar riċediv u li rreżista l-arrest.

Il-każ seħħ f’Settembru tal-2015 meta l-akkużat seraq flus kontanti u ġojjelli għad-dannu ta’ David John Stevens minn residenza f’San Pawl il-Baħar.

Fil-Qorti, l-Ispettur Godwin Scerri akkużah ukoll li kiser il-kundizzjonijiet tal-libertà proviżorja imposta fuqu minn tliet Qrati tal-Maġistrati.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Claire Stafrace Zammit, sabitu ħati tal-akkużi u kkundannatu sentejn u erbgħa xhur ħabs u ordnatlu jħallas l-ispejjeż tal-esperti tal-Qorti.

Aħbarijiet Oħra
Budget

Mis-sena d-dieħla, il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna ħabbar li studenti ta’ 14 u 15-il sena se jkunu jistgħu jibdew jivjaġġaw bit-trasport pubbliku bla ħlas.  Se jkunu qed jieħdu vantaġġ minn din l-iskema…

Budget

Il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna qal li l-iskemi eżistenti b’rabta mal-propjetà se jibqgħu fis-seħħ. Għaldaqstant min huwa first time buyer, second time buyer, jixtri propjetà f’żona ta’ konservazzjoni urbana jew propjetà…

Budget

Għall-ewwel darba fi 11-il sena se jiżdied iċ-childrens’ allowance għal familji bi dħul gross anqas minn €20,000 fis-sena, fejn l-allowance se tkun qed tiżdied sa massimu ta’ €96 fis-sena għal…

Budget

Tħabbar li għar-raba’ sena se tiżdied il-pensjoni, bis-sena d-dieħla se tingħata żieda ta’ €2.17 lill-pensjonanti kollha tas-sigurtà soċjali, barra ż-żieda tal-għoli tal-ħajja. Hekk dawn il-pensjonanti b’kollox jieħdu żieda ta’ €4.50…

Aktar