Lokali
Jekk taħdem mal-Forzi tal-Ordni u tkorri fuq xogħol se tingħata kumpens

L-uffiċjali tal-Forzi tal-Ordni u tad-Dwana se jkunu koperti b’assikurazzjoni jekk iweġġgħu serjament waqt il-qadi ta’ dmirijiethom.

Waqt li ħabbru l-iskema, il-Ministri Michael Farrugia u Edward Scicluna qalu li l-kumpens jiġi stabbilit skont il-gravità tal-inċident u l-massimu li jista’ jingħata mill-Gvern se jkun ta’ €180,000.

Mill-1 ta’ Mejju ġej, il-korpi dixxiplinati fosthom il-pulizija, is-suldati, l-uffiċjali tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin u tad-Dwana, se jkunu koperti b’assikurazzjoni tal-Gvern f’każ li jkorru serjament jew imutu waqt il-qadi ta’ dmirijiethom.

Fil-konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministri Michael Farrugia u Edward Scicluna qalu li b’hekk qed titwettaq wegħda oħra elettorali. Il-Ministru  Farrugia, stqarr li l-inċident tas-Surġent Simon Schembri serva ta’ katalist biex din l-assigurazzjoni issir kemm jista’ jkun malajr.

”Konna ddeċidejna li nwessgħu anke l-membri tal-korpi dixxiplinati li jistgħu jgawdu minn din l-iskema ta’ diżabilità permamenti jew inkella allaħares qatt xi membru jmut riżultat ta’ xogħlu. Il-każ ta’ Simon Schembri kompla jixrpuna biex ngħaġġlu aktar u deher b’mod ċar il-bżonn li nikkonkludu u attwalment illum qed nagħmlu storja oħra tal-korpi dixxiplinati.”

Il-Ministru Edward Scicluna, spjega li l-Gvern għandu r-riżorsi finanzjarji biex jagħmel tajjeb għal dawn iċ-ċirkustanzi mingħajr il-bżonn li jittieħdu passi bill-qorti għal kumpens.

”Din għamilnieha fuq il-mudell li tagħti l-industrija li tagħti bejn wieħed u ieħor 3/4 darbiet is-salarju ta’ dak li jkun f’każ ta’ mewt. Hemm massimu għax jiddependi mis-salarju ta’ dak li jkun ta’ €180,000.”

Fil-jiem li ġejjin se jsiru laqgħat mal-impjegati fil-forzi tal-ordni biex l-iskema tkun spjegata aktar fid-dettall.

 

Aħbarijiet Oħra
Saħħa

Il-Gvern nieda l-istrateġija għas-Saħħa Mentali għall-għaxar snin li ġejjin bejn l-2020 u l-2030. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa, Chris Fearne, qal li kull persuna li tgħix Malta u Għawdex…

Qorti

Carmel Mifsud ta’ 44 sena minn San Ġiljan tressaq il-Qorti akkużat li ħebb, hedded u weġġa’ gravi lil Eman Stelian Micallef, li ġarr mus mingħajr liċenzja tal-Kummissarju tal-Pulizija u li…

Edukazzjoni

It-trabi jitwieldu disposti jiżviluppaw il-ħiliet tal-lingwa u l-komunikazzjoni. Is-smigħ ikun ġa żviluppa fil-ġuf tal-omm u t-tarbija tkun ġa tisma’ l-lingwa qabel ma titwieled. Dan l-iżvilupp jikkumplimenta l-kisba tal-litteriżmu aktar ’il…

Qorti

Mara resqet quddiem il-Qorti b’talba biex tingħata l-premju tal-jackpot tal-Quaterno li rebħet fit-18 ta’ Mejju, wara li ramiet il-biljett fi żmien li ddaħħlet l-isptar minħabba kundizzjoni medika serja. Natalie Bonnici…

Aktar