Edukazzjoni
“Jekk taqdu r-responsabbiltajiet b’rispett lejn il-ħajja tibnu fuq il-blat” – l-Isqof Awżiljarju lill-gradwati

Mit-Tnejn li ġej l-Università ta’ Malta se jibdew ċ-ċerimonji ta’ gradwazzjoni għal tliet elef u ħames mitt student, li aktar minn sittin fil-mija minnhom huma nisa. F’quddiesa ta’ ringrazzjament, l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi ta tifsira nisranija għall-ħajja ta’ suċċess u appella lill-gradwati biex jibnu l-karrieri tagħhom fuq sisien sodi bħal onestà u dinjità, u biex jibqgħu attivi fis-soċjetà.

Fil-jiem li ġejjin 3,500 student se jilħqu l-milja ta’ snin ta’ studju, kultant ta’ żmien diffiċli u ħafna ostakli, bil-gradwazzjoni mill-Università ta’ Malta li qed tiċċelebra l-250 sena mit-twaqqif tagħha.

Mit-Tnejn li ġej fil-Knisja tal-Ġiżwiti u s-Sala Sir Temi Zammit tal-Università, se jsiru 29 ċerimonja fosthom waħda għal tletin student li mistennija jiggradwaw b’Dottorat.

Bħax-xejra tal-aħħar snin, din is-sena wkoll se jerġa’ jkun hemm aktar gradwati nisa milli irġiel. Miċ-ċifri li ksibna mill-Università jidher li 2150 jew 61% tal-gradwati se jkunu nisa.

F’quddiesa ta’ radd il-ħajr ghal gradwati l-godda, l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi awguralhom biex ħajjithom kollha tkun suċċess, u biex dan ikun mibni fuq sisien sodi. Qal li minn kliem Ġesù joħorġu ħafna valuri sbieħ li jistgħu jiggwidawhom lejn ħajja ta’ suċċess.

L-Isqof Awżiljarju qal lill-gradwati li jekk jagħrfu jaqdu r-responsabbilitajiet fil-professjoni tagħhom b’rispett lejn il-ħajja u d-dinjità ta’ kull persuna u b’onestà sħiħa, jkunu qed jibnu fuq il-blat. Ħeġġiġhom biex ma jingħalqux fihom infushom u biex jegħlbu t-tentazzjoni li jqabblu fejn jaqblilhom jew li jfittxu l-gwadann personali, akkost li jgħawġu l-prinċipji. L-Isqof Galea-Curmi qal li min jgħix hekk jaf ikun qed jidher li qed jagħmel suċċess imma fil-verità jkun qed jibni fuq ir-ramel.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-Ministru għall-Ġustizzja, Owen Bonnici, ippubblika pakkett ta’ emendi għal-liġijiet tad-droga li bis-saħħa tagħhom, il-Qrati se jkollhom iktar diskrezzjoni dwar is-sentenza li għandhom jagħtu f’każ ta’ sejbien ta’ ħtija f’każijiet ta’…

Qorti

Illum tkompli l-kumpilazzjoni tal-aħwa Degiorgio u Vince Muscat fejn mistenni jixhed Melvin Theuma. Fl-awla tal-Qorti hemm preżenti t-tliet akkużati, l-aħwa Degiorgio u Vince Muscat bilqegħda mdawrin minn uffiċjali tal-ħabs. Preżenti…

Politika

Id-Deputat Prim Ministru Chris Fearne u d-Deputat Parlamentari Robert Abela huma ż-żewġ kandidati għall-ħatra ta’ mexxej tal-Partit Laburista minflok il-Prim Ministru Joseph Muscat. Ftit wara li ngħalqu n-nomini għal Mexxej…

Aktar