Lokali
Jgħid li seraq biex jibgħat il-flus lil qrabatu fil-Libja

Ans Ghodban, żagħżugħ barrani ta’ 21 sena li joqgħod Birżebbuġa nżamm arrestat wara li ċaħad li seraq kartiera tax-xufier li kien f’karozza pparkjata lbieraħ.

Il-Prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Nikolai Sant akkuża lil Ghodban li għall-ħabta tat-2.40 tal-Ħadd filgħodu, saq il-karozza tiegħu fl-inħawi tal-Bajja ta’ San George f’San Ġiljan, mingħajr liċenzja jew polza ta’ assikurazzjoni. Qal li mbagħad madwar siegħa wara l-akkużat mar fuq karozza pparkjata, attakka x-xufier li kien fiha, u minkejja li ma rnexxielux jeħodlu l-iPad għax ix-xufier irreżista, ħadlu l-kartiera. Meta ġie interrogat mill-Pulizija Ghodban qal li familtu fil-Libja kienet qed tagħmillu pressjoni biex jibgħatilhom il-flus.

Quddiem il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Josette Demicoli, Ghodban ċaħad l-akkużi u qal li suppost kien l-iskola dak il-ħin mhux il-qorti. L-avukat tal-għajnuna legali Fransina Abela talbet għall-ħelsien mill-arrest, iżda l-Prosekuzzjoni qalet li Ghodban huwa riċediv u jaf lill-vittma. Il-Prosekuzzjoni sostniet li hemm ċans li l-akkużat iwettaq reat ieħor ġaladarba qed issirlu pressjoni minn qrabatu. Kien għalhekk li l-Qorti ordnat li Ghodban jinżamm arrestat.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Għada jitfakkar il-jum iddedikat lill-persuni li għandhom il-problema tat-temtim. Statistika internazzjonali turi li persuna minn kull mija għandha din il-kundizzjoni, li ħafna drabi tikkawża imbarazzament għal min ibati biha u…

Lokali

Huma mijiet il-Maltin bejn saċerdoti, reliġjużi, żgħażagħ, adulti u anke anzjani li jgħixu u jaħdmu fl-artijiet tal-missjoni; min għal perjodu qasir ta’ żmien u oħrajn fit-tul tant li jiddedikaw ħajjithom…

Lokali

Sadanittant l-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia issa jinsabu konċentrati kollha fil-kwartieri ġenerali tal-korp fil-Furjana. Television Malta jinsab infurmat li l-pulizija kompliet titkellem ma’ nies li jistgħu jagħtuha…

Lokali

Il-kumpanija Valletta Cruise Port qed tkompli tinvesti fil-faċilitajiet tagħha fil-Port il-Kbir. Bil-kumpaniji tal-cruise-liners qed ikomplu jordnaw vapuri kbar, il-Valletta Cruise Port qed tippjana t-twessigħ ta’ wieħed mill-mollijiet. Għandha wkoll applikazzjoni…

Aktar