Qorti
Jgħidu li d-drittijiet fundamentali tagħhom inkisru

L-aħwa George u Alfred Degiorgio resqu rikors kostituzzjonali li fih qalu li d-dritt tagħhom ta’ smigħ xieraq ġie preġudikat mir-rapport tal-Kunsill tal-Ewropa li implika li huma wettqu l-qtil ta’ Caruana Galizia bi struzzjoni ta’ ħaddiehor.

Huma qalu li r-rapport ta’ Peter Omtzigt jikser id-drittijiet fundamentali tagħhom. L-aħwa Degiorgio, li flimkien ma’ Vince Muscat jinsabu mixlija li wettqu l-qtil, sostnew li r-rapport tal-Kunsill tal-Ewropa jimplika li huma ħatja tad-delitt.

Huma talbu lill-Qorti li tiddikjara li kien hemm ksur tad-drittijiet tagħhom u talbu wkoll kumpens għal dan.

Ara wkoll:

Il-Gvern jaf jaħtar inkjesta pubblika dwar il-qtil ta’ DCG fit-3 xhur li ġejjin