Lokali
Jiċċelebraw il-100 sena mit-twaqqif tal-Għaqda Mużikali Santa Liena

Meddet idejha mal-fqir . . . Għenet lill-imsejken . . . U ħobż il-għażż ma kilitx. Dawn il-kelmtejn f’ġieħ Santa Liena huma fost ir-rakkonti mill-ħajja tal-patruna tal-Karkariżi li sabu ruħhom f’oratorju li nkiteb biex ifakkar il-100 sena mit-twaqqif tal-Għaqda Mużikali Santa Liena.

L-oratorju se jindaqq fil-Bażilika ta’ Birkirkara fil-ġimgħa tal-festa li bdiet illum bil-ħruġ min-niċċa tal-vara ta’ Santa Liena.

F’għeluq il-100 sena mit-twaqqif tagħha, l-Għaqda Mużikali Santa Liena ħejjiet oratorju li b’ħila jżewwaq il-ħajja tal-patruna Santa Liena mat-twelid tal-Għaqda magħrufa bħala tal-Bagri. L-oratorju għandu żewġ xeni . . . mis-sejba tas-Salib Imqaddes f’Ġerusalemm minn Santa Liena sat-twaqqif tal-Banda li skont il-kompożitur Raymond Zammit, ħarġet mill-Banda tad-Duke of Connaught fl-1919.

Raymond Zammit qal “l-uġigħ ta’ ras kbira li kelli biex namalgama kollox fil-librett ma’ xulxin. Minn dik il-ħlewwa ta’ dik il-qaddisa għal dan l-avveniment li ġara f’Birkirkara.”

Il-President tal-Għaqda, Anthony Saliba, qal li t-tħejjijiet għaċ-ċentinarju ilhom għaddejjin sentejn li matulhom ġew organizzati 100 attività. Fi kliemu, l-oratorju fih sorpriżi ħelwin għad-devoti.

Anthony Saliba qal “daħħalna l-iktar affarijiet popolari tal-Banda f’dan l-oratorju inkluż il-kliem tal-antifona li tindaqq fil-Knisja l-innu popolari u l-innu tal-banda.”

Ma jonqosx is-sehem tal-Banda Santa Liena li se tiftaħ l-impenji tagħha bid-daqq tal-oratorju t-Tlieta fil-Bażilika ta’ Santa Liena. Id-delegat tal-Banda, Tony Carbonaro, qal li l-bandisti għandhom ġimgħa ppakkjata bl-attivitajiet fosthom il-Ġimgħa bil-marċ tal-aħħar Tridu u l-programm mużikali tas-Sibt.

Tony Carbonaro qal “nagħlqu mbagħad il-festa b’marċ brijuż il-Ħadd filgħodu 18 ta’ Awwissu. Aħna dejjem qed ngħidu li l-100 sena darba se ngħixuha.”

Għalkemm is-soltu l-festa ta’ Santa Liena tiġi ċċelebrata Ħadd fuq it-18 ta’ Awwissu, din is-sena l-Karkarkiżi se jiċċelebrawha f’nharha t-18 ta’ Awwissu.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Kisbiet

Imwieled Malta u emigra lejn l-Awstralja 44 sena ilu wara li gradwa mill-Università ta’ Malta dak iż-żmien kienet magħrufa bħala The Royal University of Malta. F’intervista ma’ TVM, il-Professur Stephen…

Aktar