Lokali
Jiċċelebraw il-100 sena mit-twaqqif tal-Għaqda Mużikali Santa Liena

Meddet idejha mal-fqir . . . Għenet lill-imsejken . . . U ħobż il-għażż ma kilitx. Dawn il-kelmtejn f’ġieħ Santa Liena huma fost ir-rakkonti mill-ħajja tal-patruna tal-Karkariżi li sabu ruħhom f’oratorju li nkiteb biex ifakkar il-100 sena mit-twaqqif tal-Għaqda Mużikali Santa Liena.

L-oratorju se jindaqq fil-Bażilika ta’ Birkirkara fil-ġimgħa tal-festa li bdiet illum bil-ħruġ min-niċċa tal-vara ta’ Santa Liena.

F’għeluq il-100 sena mit-twaqqif tagħha, l-Għaqda Mużikali Santa Liena ħejjiet oratorju li b’ħila jżewwaq il-ħajja tal-patruna Santa Liena mat-twelid tal-Għaqda magħrufa bħala tal-Bagri. L-oratorju għandu żewġ xeni . . . mis-sejba tas-Salib Imqaddes f’Ġerusalemm minn Santa Liena sat-twaqqif tal-Banda li skont il-kompożitur Raymond Zammit, ħarġet mill-Banda tad-Duke of Connaught fl-1919.

Raymond Zammit qal “l-uġigħ ta’ ras kbira li kelli biex namalgama kollox fil-librett ma’ xulxin. Minn dik il-ħlewwa ta’ dik il-qaddisa għal dan l-avveniment li ġara f’Birkirkara.”

Il-President tal-Għaqda, Anthony Saliba, qal li t-tħejjijiet għaċ-ċentinarju ilhom għaddejjin sentejn li matulhom ġew organizzati 100 attività. Fi kliemu, l-oratorju fih sorpriżi ħelwin għad-devoti.

Anthony Saliba qal “daħħalna l-iktar affarijiet popolari tal-Banda f’dan l-oratorju inkluż il-kliem tal-antifona li tindaqq fil-Knisja l-innu popolari u l-innu tal-banda.”

Ma jonqosx is-sehem tal-Banda Santa Liena li se tiftaħ l-impenji tagħha bid-daqq tal-oratorju t-Tlieta fil-Bażilika ta’ Santa Liena. Id-delegat tal-Banda, Tony Carbonaro, qal li l-bandisti għandhom ġimgħa ppakkjata bl-attivitajiet fosthom il-Ġimgħa bil-marċ tal-aħħar Tridu u l-programm mużikali tas-Sibt.

Tony Carbonaro qal “nagħlqu mbagħad il-festa b’marċ brijuż il-Ħadd filgħodu 18 ta’ Awwissu. Aħna dejjem qed ngħidu li l-100 sena darba se ngħixuha.”

Għalkemm is-soltu l-festa ta’ Santa Liena tiġi ċċelebrata Ħadd fuq it-18 ta’ Awwissu, din is-sena l-Karkarkiżi se jiċċelebrawha f’nharha t-18 ta’ Awwissu.

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Dalgħodu Yorgen Fenech reġa’ deher fil-Qorti biex tkompli tinstema’ l-kumpilazzjoni kontrih fil-każ tal-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia. Is-seduta tal-kumpilazzjoni qed issir għall-ewwel minn meta ġiet posposta minħabba l-Covid-19. Il-każ instema’…

COVID-19

Il-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel (MUMN) sfidat lill-Prim Ministru sabiex jippublika l-istrateġija li biha qed jillaxka r-restrizzjonijiet li ttieħdu mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika minħabba l-imxija tal-Covid-19. Fi stqarrija l-MUMN qalet li qed…

Safar

L-Assoċjazzjoni Maltija tal-lukandi u r-ristoranti (MHRA) laqgħet id-deċiżjoni tal-Gvern li jiftaħ mill-ġdid l-ajruport għalkemm tibqa’ żżomm mal-pożizzjoni tagħha li kien ikun aħjar għas-settur turistiku li kieku l-ajruport jiftaħ fil-15 ta’…

COVID-19

L-Assoċjazzjoni Medika Maltija (MAM) qed tħeġġeġ lill-pubbliku sabiex ikun iddixiplinat u jsegwi l-pariri tal-esperti mediċi biss. Fi stqarrrija l-MAM esprimiet tħassib dwar il-proposti tal-Prim Ministru li qalet huma mingħajr bażi…

Aktar