Qorti
Jidher quddiem il-Qorti fuq akkużi ta’ serq aggravat u li darab persuna b’sikkina

Shamison Stafrace ta’ 22 sena minn Bormla tressaq il-Qorti akkużat b’hold up f’ħanut f’Raħal Ġdid fis-16 ta’ April li għadda. Il-Pulizija xlietu b’serq aggravat, li żamm persuna kontra l-volontà tagħha u li fera ħafif persuna oħra b’arma li taqta’ u bil-ponta. Huwa kien akkużat ukoll li ġarr arma mingħajr permess tal-pulizija, li kiser kundizzjonijiet tal-Qorti b’sentenza li ngħata sena ilu u li sar riċediv.

L-Ispettur Lydon Zammit qal li mill-investigazzjoni tal-pulizija rriżulta li kienu żewġ persuni li daħlu wettqu l-hold up fil-ħanut u li kien hemm ieħor li wassalhom bil-karozza u stennihom barra. Dan tressaq il-Qorti ġimagħtejn ilu. Żied jgħid li fil-ħanut instabet ġakketta blu li ntbagħtet għal testijiet forensiċi. Qal li meta arrestaw lil Stafrace, il-pulizija ma kienx għad kellha r-riżultati forensiċi u għalhekk tagħtu l-police bail. Meta waslulha r-riżultati forensiċi wrew li l-ġakketta kienet ta’ Strafrace.

Quddiem il-Maġistrat Gabriella Vella, Stafrace wieġeb li mhux ħati. L-Avukati difensuri Franco Debono u Marion Camilleri talbu għall-ħelsien mill-arrest u argumentaw li Stafrace obda l-kundizzjoni tal-police bail u deher il-Qorti. Qalu wkoll li huwa imminenti li Stafrace jibda programm ta’ rijabilitazzjoni ma’ Sedqa iżda jekk jinżamm arrestat jitlef postu.

Il-Qorti ordnat lil rappreżentant ta’ Sedqa sabiex jixhed dwar dan għada, qabel ma tiddeċiedi jekk tilqax it-talba għall-ħelsien mill-arrest.

Aħbarijiet Oħra
Ambjent

Riċerkatur Malti sab l-ismijiet ta’ kważi elf wied f’Malta, Għawdex u Kemmuna. Jispjega li fost affarijiet oħra, l-ismijiet tal-widien f’Malta huma klassifikati fi tlieta; dawk ġejjin minn ismijiet tan-nies, ta’…

Stejjer Umani

Velimir Dulo mis-Serbja, ilu Malta aktar minn sentejn jaħdem bħala technician. Fis-Sajf li għadda ingħaqdu miegħu martu u ż-żewġ uliedu, fosthom Nevena Dulo ta’ 11-il sena li anke bdiet tattendi…

Protezzjoni Ċivili

Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ffirma ftehim ta’ koperazzjoni mas-Singapore Civil Defence Force. B’dan il-ftehim l-forzi tal-protezzjoni ċivili ta’ Singapore se jipprovdu espert tagħhom b’xejn lid-dipartiment tal-protezzjoni ċivili, fosthom għat-tfassil ta’ pjan…

Lokali

Il-kuntistabbli Ryan Paul Tonna, li miet ħabta u sabta meta faga fl-ikel wara maratona fl-Italja, qal li beda l-atletika minħabba f’ibnu biex ikun ta’ eżempju tajjeb għalih. F’messaġġ fuq il-paġna…

Aktar