Lokali
Jidħol biex jisraq minn fabbrika iżda jsib is-sid ma’ wiċċu

Charles Spiteri weħel 46 xahar ħabs wara li nstab ħati li pprova jisraq minn fabbrika fil-Qasam Industrijali ta’ Kordin, Paola.

Fil-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimech nstema’ li Spiteri pprova jisraq mill-fabbrika iżda s-serqa sfaċċat fix-xejn hekk kif inqabad mis-sid u missieru.

Spiteri ġie akkużat li pprova jisraq mill-fabbrika, li għamel ħsara fil-fabbrika u li kien riċediv.

Fil-Qorti, l-Ispettur Spiridione Zammit xehed li fil-fabbrika kienu sabu boiler suit mal-art, turnavit, boots b’xi demm u njama u fejn il-grada sabu demm, li rriżulta kien tal-akkużat. Xehed ukoll li fil-vettura ta’ missier is-sid kienu nstabu pistola bil-magazine barra u shotgun. Xehed li missier is-sid qatt ma ammetta li spara tir bi twissija iżda ammetta li kellu arma tan-nar f’idu. Is-sid tal-fabbrika xehed ukoll li missieru pponta arma lejn l-akkużat iżda ma spara ebda tir.

Min-naħa tiegħu l-Ispettur Joseph Mercieca xehed li l-akkużat kien qal li xi ħadd spara iżda dan ma kienx jaqbel mal-investigazzjonijiet tagħhom. Kompla jixhed li ma nstab ebda sgass fil-fabbrika u li kien hemm katnazz li jagħlaq il-bieb ta’ wara li kien inbidel b’wieħed tallekwali ta’ qabel.

Mix-xhieda tiegħu ħareġ li fl-investigazzjoni, l-akkużat ikkuntrasta lilu nnifsu hekk kif qal li kien fi triqtu lejn il-Pjazza ta Raħal Ġdid għaċ-ċelebrazzjonijiet tar-rebħa tal-kampjonat tal-Hibs u sema’ krib fil-fabbrika u mar jara x’ġara. L-ispettur innota li l-każ seħħ filgħodu meta ċ-ċelebrazzjonijiet kienu se jsiru filgħaxija. Qal li l-akkużat stqarr li sema’ pjanċa taqa’ u persuna tgħajjat u nieżel jara xara u meta kien sejjer lura sema’ arma tiġi kkargata u dlonk qala’ daqqa ta’ injama.

Min-naħa tiegħu l-Pulizija Conrad Ellul qal li sid il-fabbrika kien stqarr li nnota li beda jsir is-serq mill-fabbrika u hu u missieru marru jagħmlu l-għassa. Stqarru li kienu raw raġel dieħel fil-fabbrika qisu mhux hu, b’ċerta arja u meta avviċinawh, l-akkużat ħareġ jiġri u meta s-sid mar jiġri warajh l-akkużat ipponta turnavit, bis-sid jiddefendi ruħu b’injama. Dwar il-pistola, is-sid tal-fabbrika xehed li missieru pponta l-arma iżda ma spara ebda tir.

Mix-xhieda,il-Qorti sabet lir-raġel ħati u nnotat li kien ingħata diversi opportunitajiet biex jirriforma ruħu u jegħleb il-vizzju tad-droga. Hija bagħtitu 46 xahar ħabs u ordnatlu jagħmel il-programm ta’ rijabilitazzjoni.

Aħbarijiet Oħra
Lifestyle

It-tradizzjoni tal-ġostra għall-komunità Misidjana hija appuntament annwali li jaħbat mal-festa ta’ San Ġużepp. Mixgħula u mżejna għall-festa tal-patrun tagħha, matul din il-ġimgħa f’din il-lokalità saru l-kompetizzjonijiet tal-ġostra, li d-drawwa tagħha…

Lokali

Esperjenza unika u differenti minn tas-soltu għal Christine Borg u Tonio Mercieca, żewġ residenti tad-Dar tal-Providenza b’diżabilità fiżika li jgħixu f’Dar Akkwarell fil-Qawra. Is-Sibt filgħodu Christine u Tonio marru dawra…

Immigrazzjoni

Wara li fl-aħħar ġimgħat inqalgħu batibekki bejn l-awtoritajiet Maltin u Taljani dwar l-immigrazzjoni, TVM stħarreġ is-sentiment tat-Taljani li qed jaħdmu f’Malta. Mindu ġie elett il-Gvern ċentru lemini Taljan kważi erba’…

Kronaka

Tliet membri mit-tim mediku mid-Dipartiment tal-Emerġenza ta’ Mater Dei sfaw aggrediti minn ġuvni Libjan waqt li kienu qed jassistu żewġ persuni li kellhom bżonn l-assistenza medika. Il-ġuvni ġie arrestat mill-Pulizija…

Aktar