Lokali
Jidħol biex jisraq minn fabbrika iżda jsib is-sid ma’ wiċċu

Charles Spiteri weħel 46 xahar ħabs wara li nstab ħati li pprova jisraq minn fabbrika fil-Qasam Industrijali ta’ Kordin, Paola.

Fil-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimech nstema’ li Spiteri pprova jisraq mill-fabbrika iżda s-serqa sfaċċat fix-xejn hekk kif inqabad mis-sid u missieru.

Spiteri ġie akkużat li pprova jisraq mill-fabbrika, li għamel ħsara fil-fabbrika u li kien riċediv.

Fil-Qorti, l-Ispettur Spiridione Zammit xehed li fil-fabbrika kienu sabu boiler suit mal-art, turnavit, boots b’xi demm u njama u fejn il-grada sabu demm, li rriżulta kien tal-akkużat. Xehed ukoll li fil-vettura ta’ missier is-sid kienu nstabu pistola bil-magazine barra u shotgun. Xehed li missier is-sid qatt ma ammetta li spara tir bi twissija iżda ammetta li kellu arma tan-nar f’idu. Is-sid tal-fabbrika xehed ukoll li missieru pponta arma lejn l-akkużat iżda ma spara ebda tir.

Min-naħa tiegħu l-Ispettur Joseph Mercieca xehed li l-akkużat kien qal li xi ħadd spara iżda dan ma kienx jaqbel mal-investigazzjonijiet tagħhom. Kompla jixhed li ma nstab ebda sgass fil-fabbrika u li kien hemm katnazz li jagħlaq il-bieb ta’ wara li kien inbidel b’wieħed tallekwali ta’ qabel.

Mix-xhieda tiegħu ħareġ li fl-investigazzjoni, l-akkużat ikkuntrasta lilu nnifsu hekk kif qal li kien fi triqtu lejn il-Pjazza ta Raħal Ġdid għaċ-ċelebrazzjonijiet tar-rebħa tal-kampjonat tal-Hibs u sema’ krib fil-fabbrika u mar jara x’ġara. L-ispettur innota li l-każ seħħ filgħodu meta ċ-ċelebrazzjonijiet kienu se jsiru filgħaxija. Qal li l-akkużat stqarr li sema’ pjanċa taqa’ u persuna tgħajjat u nieżel jara xara u meta kien sejjer lura sema’ arma tiġi kkargata u dlonk qala’ daqqa ta’ injama.

Min-naħa tiegħu l-Pulizija Conrad Ellul qal li sid il-fabbrika kien stqarr li nnota li beda jsir is-serq mill-fabbrika u hu u missieru marru jagħmlu l-għassa. Stqarru li kienu raw raġel dieħel fil-fabbrika qisu mhux hu, b’ċerta arja u meta avviċinawh, l-akkużat ħareġ jiġri u meta s-sid mar jiġri warajh l-akkużat ipponta turnavit, bis-sid jiddefendi ruħu b’injama. Dwar il-pistola, is-sid tal-fabbrika xehed li missieru pponta l-arma iżda ma spara ebda tir.

Mix-xhieda,il-Qorti sabet lir-raġel ħati u nnotat li kien ingħata diversi opportunitajiet biex jirriforma ruħu u jegħleb il-vizzju tad-droga. Hija bagħtitu 46 xahar ħabs u ordnatlu jagħmel il-programm ta’ rijabilitazzjoni.

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Seba’ snin wara li  pazjent fl-Isptar Karin Grech faga mejjet waqt li kien qed jiekol tiġieġa ntemmu l-proċeduri kriminali kontra tliet membri tal-istaff tal-infermiera. L-infermiera Maria Bondin ta’ 61 sena…

Qorti

Raġel ta’ 42 sena miż-Żebbuġ, Għawdex inżamm arrestat wara li tressaq fil-Qorti t’Għawdex, quddiem il-Maġistrat Joanne Vella Cuschieri akkużat bi traffikar tad-droga kokaina kif ukoll bil-pussess ta’ droga kokaina u…

Lokali

Bħalissa, il-Prim Ministru Joseph Muscat qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar Brexit. Matulha Dr Muscat ħabbar it-tħejjijiet li qed tagħmel Malta f’każ li r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea mingħajr ftehim u…

Lokali

Il-Ministeru tal-Familja u s-Solidarjetà Soċjali qassam €150,000 lil għaxar Kunsilli Lokali biex jirrenovaw il-housing estates fil-lokalità tagħhom. Fost il-kunsilli li ngħataw il-fondi hemm tal-Marsa, il-Ħamrun, Santa Venera, il-Belt Valletta u…

Aktar