Edukazzjoni
Jifirħu kif jistgħu – iċ-ċkejknin tal-primarja tal-Għarb jiċċelebraw tmiem is-sena skolastika onlajn

Wara għadd ta’ xhur u snin isaħħnu l-bankijiet tal-iskola maġenb xulxin, f’dawn l-aħħar jiem għadd ta’ ċkejknin tal-iskola primarja tal-Għarb għadhom kif temmew b’suċċess il-Year 6 kif ukoll l-aħħar sena tal-kindergarten.

Liema mument, x’aktarx li se jibqa’ mnaqqax f’qalbhom iżda li frott il-mument straordinarju li lkoll għaddejna minnu ma setgħux jiċċelebrawh bis-sħiħ.

F’dan l-isfond, l-istaff tal-primarja tal-Għarb id f’id mal-istudenti u l-familji tagħhom fasslu tliet filmati mill-aktar ħelwin bil-għan li jiċċelebraw kif jistgħu tmiem esperjenza skolastika liema bħalha.

Ilkoll, viżibbilment fis-seba’ sema, bi ħġarhom biex ikomplu joħolmu u jaħdmu qatigħ biex fil-futur qarib jilħqu l-ambizzjonijiet tagħhom.