Qorti
Jiġi miċħud permess tar-residenza mingħajr l-ebda provi kontrih

Il-Qorti tal-Appell semgħet il-każ ta’ Istok Lazarevic li ġie miċħud peremss biex jirrisjedi u jaħdem f’Malta.

Il-Qorti semgħet kif il-Bord tal-Appelli tal-Immigrazzjoni ħadet id-deċiżjoni li ċċaħħad il-permess lil Lazarevic fuq rapport tal-Ispettur Victor Aquilina, li qal li Lazarevic m’għandux jingħata tali permessi għaliex huwa periklu nazzjonali.

Il-Qorti sabet li l-Bord għamel żball kardinali meta qies li d-dikjarazzjoni tal-Ispettur kienet prova biżżejjed biex tittieħed deċiżjoni kontra Lazarevic.

Lazarevic, li fil-passat skonta sentenza ta’ 6 snin ħabs fis-Serbja fuq droga, kien qed jaħdem ma’ kumpanija Maltija li tagħmel il-ħġieġ. Fid-difiża tiegħu, l-appellant ippreżenta diversi ittri kif ukoll dokument minn avukat tiegħu li l-imġieba tiegħu, wara li skonta sentenza fil-ħabs, inbidlet għall-aħjar u qatt ma reġa’ xellifha mal-liġi.

Il-Qorti sabet ukoll li l-Bord naqas milli jagħti ċans lill-appellant jitkellem u jirribatti dak li qal l-Ispettur Aquilina u qalet li din mhix il-mod kif issir ġustizzja.

Il-Qorti għalhekk talbet lill-Bord terġa’ tieħu lura l-każ u tiddeċiedi skont il-liġi.

 

 

 

 

 

 

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Aktar