Kronaka
Jinbena mill-ġdid it-taraġ il-kbir fil-Berġa tal-Italja

Lejn is-snin sittin tas-seklu sbatax, il-Berġa tal-Italja kienet imżejna b’dak li jissejjaħ la scala grande, it-taraġ il-kbir. Bl-interventi strutturali li sar fil-berġa tul is-snin il-preġju tat-taraġ intilef meta fost oħrajn fuqu nbnew żewġt ikmamar. Kif spjega l-kuratur tal-mużew nazzjonali tal-arti, MUŻA, Dr Sandro Debono qal li mal-lant tar-restawr f’Awwissu tal-2017, intebħu b’dan it-taraġ u kellhom ibiddlu l-pjani tal-proġett tal-MUŻA, anke jekk dan wassal għal dewmien fit-tlestija tal-mużew.

Il-Kuratur Ewlieni tal-MUŻA,Dr Sandro Debono qal “bdejna b’riċerka intensiva biex nifhmu x’għandna u x m’għandniex. Skoprejna li kellna taraġ importanti ħafna li aktarx inbena lejn is-snin sittin tas-seklu sbatax li kien magħruf bħala l-iscala grande, it-taraġ il-kbir.”

Dr Debono spjega li mir-riċerka ħareg li oriġinarjament it-taraġ kien mibni b’mod li jkun imdawwal bi twieqi kbar u bi spazju prominenti.

“Riedna nġibu żewġ affarijiet essenzjalment. Id-dawl, l-idea tad-dawl u kif id-dawl jidħol mit-twieqi, waħda minnhom li hawn warajna hawnhekk li tagħti għal fuq Triq Melita. Fi tlugħ ix-xemx hawnhekk, speċjalment qabel ma nbniet il-Knisja ta’ San Ġakbu, li qiegħda n-naħa l-oħra tat-triq, kienet tidħol ix-xemx b’mod dirett fil-kuritur u l-passaġġ oriġinali. Ma stajniex inġibuh kollu għaliex il-binja nbidlet tul iż-żmien, fil-fatt l-ispazju tat-taraġ ċkien u kien diffiċli ħafna u kien anke lil hinn minn dak li xtaqna nagħmlu, li nneħħu ħitan storiċi, u allura pruvajna kemm jista’ jkun inġibu l-passaġġ oriġinali” qal Dr Debono.

Dr Debono spjega li t-taraġ reġa’ nbena b’materjal kontemporanju li jissejjaħ teku li jikkonsisti f’aluminium miksi bir-ram u b’metall u ħġieġ. Madankollu l-proġett ħaseb biex iħalli fdalijiet tat-taraġ li nbena fis-seklu sbatax, twieqi, bibien u arkati li nfetħu tul l-istorja ta’ dan il-bini.

Aħbarijiet Oħra
Droga

L-Aġenziji li jaħdmu mal-vittmi tad-droga fosthom is-Sedqa u l-Caritas huma tal-fehma li l-użu rikreattiv tal-kannabis m’għandux ikun promoss għax ikattar il-kultura favur l-abbuż tad-droga. Din il-fehma intweriet waqt il-programm Dissett…

Partit Nazzjonalista

Il-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Kristy Debono qalet fi stqarrija li sabet li 84 mill-200 firma fil-petizzjoni li titlob biex jitlaqqa’ l-Kunsill Ġenerali biex jiddiskuti l-ġejjieni tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista huma…

Lokali

Ta’ tnax-il sena sofriet diżabilità minħabba mard u wara ħafna snin ta’ żwieġ kellha tifel bil-kundizzjoni down syndrome. Minkejja l-isfidi, Lorraine Pellicano tgħid li Thomas berkilha ħajjitha u ħerqana li…

Lokali

Meqjusa fost l-ewwel tobba f’Malta li bdiet taħdem bla heda mal-vittmi tad-droga, ħidmet it-tabiba Maria Sciberras tfakkret f’konferenza f’għeluq il-25 sena mit-twaqqif tal-Aġenzija Sedqa u fil-jum internazzjonali kontra l-abbuż u…

Aktar