Qorti
Jinfexx jidgħi u jitkellem ħażin fl-awla u weħel multa ta’ €4,000

Koas fl-awla tal-Maġistrat Donatella Frendo Dimech hekk kif George Farrugia magħruf bħala ċ-‘Ċapalaw’ ta’ 58 sena infexx jidgħi fl-awla.  Dan hekk kif l-avukat tiegħu infurmah li biex jagħmel programm u jammetti irid jeħel sa sentejn ħabs.

Kif sema’ hekk, Farrugia beda jitkellem ħażin u jidgħi, bil-Qorti timmutah €1,000. Meta sar jaf li weħel multa, iċ-Ċapalaw kompla jitkellem ħażin u mmultatu €2,000, bl-akkużat ordnat jinħareġ mill-Qorti. Farrugia kompla jidgħi waqt li kien eskortat minn madwar sitt pulizija u spiċċa mmultat €4,000.

Wara li kkalma, Farrugia mill-ġdid iddaħħal fl-awla, u skuża lilu nnifsu għal dak li għamel. Talab bil-ħniena biex jagħmel programm kontra l-vizzju li għandu tad-droga, bil-Qorti taċċetta l-iskuża. Iżda l-Qorti qalet li mhux se jaċċetta li huwa dagħa bil-madonna fl-awla. Farrugia qal li huwa satanist u ma kienx jaf x’qed jagħmel. Il-Qorti ma ħafritlux il-multa ta’ €4,000.

Huwa kien akkużat mill-Ispetturi Saviour Baldacchino u Daryl Borg, li wettaq żewġ serqiet, waħda fil-Ħamrun u oħra fil-Belt. Farrugia kien akkużat li fis-27 ta’ Settembru, fis-6.45 ta’ filgħodu, fil-Ħamrun żamm anzjana kontra l-volontà tagħha u serqilha brazzuletta tad-deheb.

Huwa kien akkużat ukoll li fis-7 ta’ Ottubru, fil-5.15 ta’ wara nofsinhar, fil-Belt Valletta, seraq żewġ bagalji li kienu fil-pussess ta’ raġel. Huwa kien akkużat li hu reċediv.  Huwa wieġeb li ħati tal-akkużi. Is-sentenza se tingħata fl-1 ta’ Novembru.  L-avukat Martin Fenech deher għall-akkużat.

Aħbarijiet Oħra
Xogħol

L-iskema ta’ xogħol fil-komunità li bdiet fl-2016 kienet taħt il-lenti tal-Awditur Ġenerali li f’rapport li ippreżenta lill-Ispeaker ta ċertifikat pjuttost tajjeb lill-iskema għalkemm iħeġġeġ lill-entitajiet governattivi involuti biex itejjbu l-moniteraġġ…

Ambjent

Malta, flimkien ma’ 8 pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea u żewġ stati assoċjati, se tkun qed tnaddaf il-bajjiet tagħha f’dak li dak jissejjaħ bħala l-Blue Mediterranean Clean-Up Week. Fl-ewwel ġimgħa ta’…

Blockchain

Erba’ xhur wara li Malta saret l-ewwel pajjiż fid-dinja li użat is-sistema tal-blockchain fil-ħruġ taċ-ċertifikati għall-istudenti, it-teknoloġija tal-blockchain se tibda tintuża għal kuntratti tal-kirjiet, meta fil-jiem li ġejjin se tkun…

Qorti

Il-Pulizija ressqet il-Qorti żagħżugħ u xlietu li bejn Frar u Mejju wettaq ħames serqiet ta’ flus u ġojjelli minn residenzi fl-Imsida u San Pawl il-Baħar. Aliosha Emnadze, Ġorġjan ta’ 24…

Aktar