Qorti
Jinfexx jidgħi u jitkellem ħażin fl-awla u weħel multa ta’ €4,000

Koas fl-awla tal-Maġistrat Donatella Frendo Dimech hekk kif George Farrugia magħruf bħala ċ-‘Ċapalaw’ ta’ 58 sena infexx jidgħi fl-awla.  Dan hekk kif l-avukat tiegħu infurmah li biex jagħmel programm u jammetti irid jeħel sa sentejn ħabs.

Kif sema’ hekk, Farrugia beda jitkellem ħażin u jidgħi, bil-Qorti timmutah €1,000. Meta sar jaf li weħel multa, iċ-Ċapalaw kompla jitkellem ħażin u mmultatu €2,000, bl-akkużat ordnat jinħareġ mill-Qorti. Farrugia kompla jidgħi waqt li kien eskortat minn madwar sitt pulizija u spiċċa mmultat €4,000.

Wara li kkalma, Farrugia mill-ġdid iddaħħal fl-awla, u skuża lilu nnifsu għal dak li għamel. Talab bil-ħniena biex jagħmel programm kontra l-vizzju li għandu tad-droga, bil-Qorti taċċetta l-iskuża. Iżda l-Qorti qalet li mhux se jaċċetta li huwa dagħa bil-madonna fl-awla. Farrugia qal li huwa satanist u ma kienx jaf x’qed jagħmel. Il-Qorti ma ħafritlux il-multa ta’ €4,000.

Huwa kien akkużat mill-Ispetturi Saviour Baldacchino u Daryl Borg, li wettaq żewġ serqiet, waħda fil-Ħamrun u oħra fil-Belt. Farrugia kien akkużat li fis-27 ta’ Settembru, fis-6.45 ta’ filgħodu, fil-Ħamrun żamm anzjana kontra l-volontà tagħha u serqilha brazzuletta tad-deheb.

Huwa kien akkużat ukoll li fis-7 ta’ Ottubru, fil-5.15 ta’ wara nofsinhar, fil-Belt Valletta, seraq żewġ bagalji li kienu fil-pussess ta’ raġel. Huwa kien akkużat li hu reċediv.  Huwa wieġeb li ħati tal-akkużi. Is-sentenza se tingħata fl-1 ta’ Novembru.  L-avukat Martin Fenech deher għall-akkużat.

Aħbarijiet Oħra
Stejjer Umani

Tfajla ta’ 24 sena bil-kundizzjoni Bi-Polar qalet li minn ħajja solitarja u dipressiva, illum qed tgħix ħajja feliċi grazzi għal mara li qed tiddedika ħajjitha għal żgħażagħ b’diżabiltà. Fiona Ellul…

Lokali

Fis-sajf li ġej, grupp ta’ ċiklisti mil-LifeCycle ser jaqdfu elfejn kilometru fi tliet pajjiżi fl-Ażja biex ikomplu jinġabru fondi għar-riċerka fuq il-mard tal-kliewi u biex tkun iffinanzjata għajnuna psikoloġika għall-pazjenti…

Kultura

Fil-Mużew Marittimu fil-Birgu se jkun hemm esebizzjoni li tiċċelebra l-legat tal-esploratur marittimu, Jacques Cousteau, u l-konnessjoni tiegħu ma’ Malta permezz tal-vapur ‘Calypso’, li wara li baħħar bi vjaġġi bejn Malta…

Sport

Kumpanija Maltija li bbenefikat mill-programm nazzjonali ta’ Riċerka u Innovazzjoni, Fusion, bdiet tipproduċi sistemi ta’ dawl LED biex jintużaw f’kumplessi sportivi. F’kollaborazzjoni ma’ SportMalta, il-kumpanija Altern bdiet tinstalla sistema ta’…

Aktar