COVID-19
Jingħalqu ċ-ċentri kollha ta’ servizz.gov u l-Uffiċċji Distrettwali tas-Sigurtà Soċjali

B’effett mit-Tnejn 30 ta’ Marzu, it-tmien ċentri ta’ servizz.gov, is-sbatax-il Uffiċċju Distrettwali tas-Sigurtà Soċjali f’Malta u t-tnejn f’Għawdex, kif ukoll l-Uffiċċju tal-Customer Care tat-Taxxa f’Għawdex ser jingħalqu għall-pubbliku bħala miżura ta’ prekawzjoni kontra l-Covid-19.

Dan ifisser li l-ħames ċentri reġjonali ta’ servizz.gov li jinsabu f’Raħal Ġdid, Birkirkara, Ħal Qormi, il-Birgu u l-Qawra, kif ukoll it-tliet ċentri speċjalizzati fil-Furjana: edu servizz.gov, Taxpayer Service servizz.gov u Ċentru Servizz Familja servizz.gov se jkunu temporanjament magħluqa.

Dan filwaqt li se jingħalqu wkoll l-Uffiċċji Distrettwali tal-Fgura, Ħal Lija, Ħal Luqa, il-Ħamrun, Ħaż-Żabbar, Ħaż-Żebbuġ, il-Mosta, l-Imsida, in-Naxxar, Raħal Ġdid, San Ġwann, is-Siġġiewi, Tas-Sliema, il-Belt, iż-Żejtun, iż-Żurrieq u r-Rabat Malta, u kif ukoll in-Nadur u r-Rabat Għawdex. Kawża tal-għeluq tal-Uffiċċji Distrettwali tas-Sigurtà Soċjali, id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali qed iniedi Helpline għal dawk il-persuni li jixtiequ jagħmlu kuntatt dirett ma’ dawn l-Uffiċċji li huwa 25903000.  Wieħed jista’ jagħmel ukoll użu mis-servizzi onlajn tad-dipartiment billi jidħol fis-sit www.socialsecurity.gov.mt u jagħfas fuq MyServices.

Min-naħa l-oħra, dawk il-persuni li kienu jinqdew miċ-ċentri ta’ servizz.gov jistgħu b’mod alternattiv jużaw mezzi oħra fosthom Freephone 153, li joffri assistenza mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit-8am sal-4pm, b’ħinijiet estiżi nhar ta’ Tnejn u Erbgħa, inkella jagħmel użu mill-mezzi onlajn li jinkludu s-sit elettroniku www.servizz.gov.mt u l-ittra elettronika [email protected].

Barra minn hekk, servizz.gov se jkun qiegħed jiffaċilita wkoll appuntamenti virtwali għaċ-ċittadin, mal-esperti tat-taxxa u s-sigurtà soċjali. Dan se jsir billi ċ-ċittadin xorta waħda jċempel 153 u f’każ li jitlob appuntament, dan ikun jista’ jsir permezz ta’ telefonata b’vidjow. B’hekk is-servizz jibqa’ jingħata bl-aħjar mod possibli fiċ-ċirkustanzi preżenti.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

80 ħaddiem barrani li nstabu joqogħdu f’lukanda f’Tas-Sliema li suppost hi magħluqa b’avviż ta’ infurzar ġew ordnati mill-Awtorità tat-Turiżmu biex imorru joqogħdu f’post ieħor. Television Malta jinsab infurmat li dawn…

Lokali

Diversi ħaddiema fis-settur tas-saħħa kellhom jieħdu d-deċiżjoni diffiċli biex waqt li jservu fl-isptar fost pazjenti bil-Coronavirus, jinfirdu mill-għeżież tagħhom u jmorru joqgħodu band’ oħra. F’din is-sitwazzjoni, il-fergha taż-Żgħażagħ tal-Azzjoni Kattolika…

COVID-19

Minn Malta, indawru ħarsitna madwar id-dinja. Nibdew bi Spanja, fejn il-morsa tal-COVID-19 kompliet tissikka bl-ogħla għadd ta’ imwiet f’ġurnata. Rekord ta’ mwiet f’jum wieħed fi Spanja. Fl-aħħar 24 siegħa, mietu…

COVID-19

Koki li jaħdmu f’diversi ristoranti li jinsabu magħluqa minħabba r-restrizzjonijiet li saru, ma spiċċawx b’idejhom fuq żaqqhom għax xammru l-kmien u b’mod volontarju qed iħejju ikliet bnini għal ħaddiema fost…

Aktar