COVID-19
Jingħalqu ċ-ċentri kollha ta’ servizz.gov u l-Uffiċċji Distrettwali tas-Sigurtà Soċjali

B’effett mit-Tnejn 30 ta’ Marzu, it-tmien ċentri ta’ servizz.gov, is-sbatax-il Uffiċċju Distrettwali tas-Sigurtà Soċjali f’Malta u t-tnejn f’Għawdex, kif ukoll l-Uffiċċju tal-Customer Care tat-Taxxa f’Għawdex ser jingħalqu għall-pubbliku bħala miżura ta’ prekawzjoni kontra l-Covid-19.

Dan ifisser li l-ħames ċentri reġjonali ta’ servizz.gov li jinsabu f’Raħal Ġdid, Birkirkara, Ħal Qormi, il-Birgu u l-Qawra, kif ukoll it-tliet ċentri speċjalizzati fil-Furjana: edu servizz.gov, Taxpayer Service servizz.gov u Ċentru Servizz Familja servizz.gov se jkunu temporanjament magħluqa.

Dan filwaqt li se jingħalqu wkoll l-Uffiċċji Distrettwali tal-Fgura, Ħal Lija, Ħal Luqa, il-Ħamrun, Ħaż-Żabbar, Ħaż-Żebbuġ, il-Mosta, l-Imsida, in-Naxxar, Raħal Ġdid, San Ġwann, is-Siġġiewi, Tas-Sliema, il-Belt, iż-Żejtun, iż-Żurrieq u r-Rabat Malta, u kif ukoll in-Nadur u r-Rabat Għawdex. Kawża tal-għeluq tal-Uffiċċji Distrettwali tas-Sigurtà Soċjali, id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali qed iniedi Helpline għal dawk il-persuni li jixtiequ jagħmlu kuntatt dirett ma’ dawn l-Uffiċċji li huwa 25903000.  Wieħed jista’ jagħmel ukoll użu mis-servizzi onlajn tad-dipartiment billi jidħol fis-sit www.socialsecurity.gov.mt u jagħfas fuq MyServices.

Min-naħa l-oħra, dawk il-persuni li kienu jinqdew miċ-ċentri ta’ servizz.gov jistgħu b’mod alternattiv jużaw mezzi oħra fosthom Freephone 153, li joffri assistenza mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit-8am sal-4pm, b’ħinijiet estiżi nhar ta’ Tnejn u Erbgħa, inkella jagħmel użu mill-mezzi onlajn li jinkludu s-sit elettroniku www.servizz.gov.mt u l-ittra elettronika [email protected].

Barra minn hekk, servizz.gov se jkun qiegħed jiffaċilita wkoll appuntamenti virtwali għaċ-ċittadin, mal-esperti tat-taxxa u s-sigurtà soċjali. Dan se jsir billi ċ-ċittadin xorta waħda jċempel 153 u f’każ li jitlob appuntament, dan ikun jista’ jsir permezz ta’ telefonata b’vidjow. B’hekk is-servizz jibqa’ jingħata bl-aħjar mod possibli fiċ-ċirkustanzi preżenti.

Aħbarijiet Oħra
Infrastruttura

Il-ħsara fil-parti ta’ fuq tat-telgħa tas-Saqqajja mhix żgħira, b’din l-arterja prinċipali tat-traffiku fir-Rabat jaf ikollha tibqa’ magħluqa għall-karozzi diversi ġimgħat. Għal Infrastructure Malta l-interventi li se jsiru mhumiex sempliċi xogħol…

Ekonomija u Finanzi

Għalkemm minn tmiem il-ġimgħa li għaddiet beda jitbexxa l-bieb biex terġa’ tibda l-attività ekonomika fil-pajjiż, stħarriġ xjentikfu li sar minn Dr Vincent Marmara juri li d-domanda mill-konsumaturi ser tibqa’ kajman…

Annimali

It-talba għal programm nazzjonali ta’ neutering tal-massa għall-qtates u li jsir ukoll micro chipping obbligatorju/reġistrazzjoni ta’ klieb u ta’ qtates, kienu fost seba’ talbiet li ressaq il-Kunsill għall-Ħarsien tal-Annimali lill-Ministeru għall-Biedja,…

Kultura

Bir-raħal tal-Qrendi jżuruh aktar minn 200,000 turist fis-sena, minħabba l-wirt storiku li joffri bit-tempji ta’ Ħaġar Qim u tal-Imnajdra, il-Ministeru għat-Turiżmu u l-Protezzjoni tal-Konsumatur vara proġett pilota fil-Qrendi bħala parti minn…

Aktar