COVID-19
Jingħalqu ċ-ċentri kollha ta’ servizz.gov u l-Uffiċċji Distrettwali tas-Sigurtà Soċjali

B’effett mit-Tnejn 30 ta’ Marzu, it-tmien ċentri ta’ servizz.gov, is-sbatax-il Uffiċċju Distrettwali tas-Sigurtà Soċjali f’Malta u t-tnejn f’Għawdex, kif ukoll l-Uffiċċju tal-Customer Care tat-Taxxa f’Għawdex ser jingħalqu għall-pubbliku bħala miżura ta’ prekawzjoni kontra l-Covid-19.

Dan ifisser li l-ħames ċentri reġjonali ta’ servizz.gov li jinsabu f’Raħal Ġdid, Birkirkara, Ħal Qormi, il-Birgu u l-Qawra, kif ukoll it-tliet ċentri speċjalizzati fil-Furjana: edu servizz.gov, Taxpayer Service servizz.gov u Ċentru Servizz Familja servizz.gov se jkunu temporanjament magħluqa.

Dan filwaqt li se jingħalqu wkoll l-Uffiċċji Distrettwali tal-Fgura, Ħal Lija, Ħal Luqa, il-Ħamrun, Ħaż-Żabbar, Ħaż-Żebbuġ, il-Mosta, l-Imsida, in-Naxxar, Raħal Ġdid, San Ġwann, is-Siġġiewi, Tas-Sliema, il-Belt, iż-Żejtun, iż-Żurrieq u r-Rabat Malta, u kif ukoll in-Nadur u r-Rabat Għawdex. Kawża tal-għeluq tal-Uffiċċji Distrettwali tas-Sigurtà Soċjali, id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali qed iniedi Helpline għal dawk il-persuni li jixtiequ jagħmlu kuntatt dirett ma’ dawn l-Uffiċċji li huwa 25903000.  Wieħed jista’ jagħmel ukoll użu mis-servizzi onlajn tad-dipartiment billi jidħol fis-sit www.socialsecurity.gov.mt u jagħfas fuq MyServices.

Min-naħa l-oħra, dawk il-persuni li kienu jinqdew miċ-ċentri ta’ servizz.gov jistgħu b’mod alternattiv jużaw mezzi oħra fosthom Freephone 153, li joffri assistenza mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit-8am sal-4pm, b’ħinijiet estiżi nhar ta’ Tnejn u Erbgħa, inkella jagħmel użu mill-mezzi onlajn li jinkludu s-sit elettroniku www.servizz.gov.mt u l-ittra elettronika [email protected].

Barra minn hekk, servizz.gov se jkun qiegħed jiffaċilita wkoll appuntamenti virtwali għaċ-ċittadin, mal-esperti tat-taxxa u s-sigurtà soċjali. Dan se jsir billi ċ-ċittadin xorta waħda jċempel 153 u f’każ li jitlob appuntament, dan ikun jista’ jsir permezz ta’ telefonata b’vidjow. B’hekk is-servizz jibqa’ jingħata bl-aħjar mod possibli fiċ-ċirkustanzi preżenti.

Aħbarijiet Oħra
Knisja Maltija

Tlesta x-xogħol ta’ restawr fuq l-istatwa titulari ta’ San Lawrenz, meqjum fil-paroċċa tar-raħal Għawdxi li ħa ismu mill-qaddis. F’ħames xhur ‘il bogħod mill-parroċċa tiegħu, l-istatwa fil-kartapesta għaddiet mill-ewwel proċess ta’…

Ekonomija u Finanzi

Id-Dipartiment tad-Dwana ħabbar li minn Ottubru li ġej, lubricating oil, magħruf ukoll bħala petroleum oil, u tabakk tal-‘water-pipe’, ma jistgħux jinbigħu mingħajr ma jkunu ssiġillati bit-timbru tas-sisa. Fi stqarrija d-Dipartiment…

Lokali

Fid-dawl tad-delitt tal-ġimgħa l-oħra f’Ħal Millieri allegatament imwettaq minn żewġ żagħżagħ ta’ 18-il sena ħafna tkexkxu li dan ir-reat twettaq minn żgħażagħ u esprimew tħassib dwar il-ġenerazzjoni preżenti, madanakollu l-istoriku…

Aktar