Lokali
Jingħalqu kważi kollha l-każijiet li investiga l-Uffiċċju tal-Ombudsman fl-2018

Sebgħa u disgħin fil-mija tal-każijiet li investiga l-Uffiċċju tal-Ombudsman fl-2018 ngħalqu.

Is-Segretarju Permanenti Ewrlien, Mario Cutajar qal li dawn iċ-ċifri juru bl-aktar mod ċar l-importanza li l-Amministrazzjoni Pubblika tagħti lill-Uffiċċju tal-Ombudsman.

Is-Segretarju Permanenti Ewlieni, Mario Cutajar qal li meta wieħed iqis l-eluf kbar ta’ kuntatti bejn is-servizz pubbliku u l-klijenti tiegħu u l-fatt li kważi l-każi kollha investigati mill-Ombudsman fl-2018 ingħalqu, dan hu ċertifikat tajjeb għall-amministrazzjoni pubblika li qed twettaq xogħolha sew.

Is-Sur Cutajar indirizza konferenza tal-aħbarijiet li matulha tkellem dwar l-azzjoni li ħa l-gvern għar-rapport annwali tal-Ombudsman għas-sena li għaddiet fejn jingħad li l-Ombudsman investiga 290 każ.

“B’sodisfazzjon ngħid li 97% minn dawn il-każi ġew solvuti, jew l-Ombudsman sab li l-każ m’għandux għalfejn ikompli, jiġifieri saret ittra li s-servizz kien tajjeb jew inkella għamel ir-rakomandazzjonijiet tiegħu li kif inhi l-linja ġenerali tal-Gvern kemm jista’ jkun aħna nimplimentaw ir-rakkomandazzjoni li jkun għamel l-Ombudsman.”

Spjega li mill-290 każ, l-Ombudsman ikkunsidra 264 wara li 26 tqiesu bħala invalidi. Is-Sur Cutajar wera nuqqas ta’ qbil mal-Ombudsman meta qal li r-risposta tal-Amministrazzjoni Pubblika għar-rapport tal-2017 kisret ir-regoli tal-protezzjoni tal-informazzjoni. Żied li s-servizz pubbliku talab lill-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data biex jivverifika dan u nstab li ma kien hemm xejn ħażin għax ma nkixfitx informazzjoni personali.

Temm jgħid li l-Ombudsman u l-Kummissarji tiegħu stess jirrikonoxxu li l-Amministrazzjoni Pubblika timxi b’kontabilità u governanza tajba tant li fir-rapport l-Ombudsman jgħid li l-maġġoranza tal-uffiċjali pubbliċi u mpjegati fl-awtoritajiet pubbliċi jixirqilhom rikonoxximent għax-xogħol li jwettqu.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-Uffiċjali tad-Dwana sabu €22,130 f’bagalja ta’ passiġġier fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta. Fi stqarrija, id-Dwana qalet li l-passiġġier kien ġej Malta minn Frankfurt, fil-Ġermanja. Wara li l-passiġġier ma ddikjarax il-flus li kellu…

COVID-19

Għall-ħames ġurnata konsekuttiva l-awtoritajiet tas-saħħa rrappurtaw li ma sabu l-ebda każ ġdid ta’ COVID-19 u ma kien hemm l-ebda persuna li fieqet biex b’hekk fadal ħames każi attivi f’Malta. L-awtoritajiet…

Ekonomija u Finanzi

Statistika maħruġa mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat, ikkonfermat li l-industrija Maltija kompliet tkun fost l-aħjar fl-Unjoni Ewropea. Dan meta minkejja l-pandemija, bejn April u Mejju 2020 kien hemm żieda ta’…

Radju

L-Awtorità tax-Xandir fi stqarrija avżat li se jkun hemm qtugħ fit-trasmissjoni tar-radju, is-Sibt 25 ta’ Lujlu, l-ewwel u t-tieni t’Awwissu. Ma’ dawn se jkun affettwat ukoll TVM1 u TVM2 HD…

Aktar