Qorti
Jingħalqu l-provi kontra Liam Debono fuq il-każ ta’ Simon Schembri

Fil-Qorti llum ngħalqu l-provi kontra Liam Debono, li qed ikun akkużat bl-attentat ta’ qtil tas-Surġent Simon Schembri fil-15 ta’ Mejju 2018.

Il-proċeduri issa mistennija jkomplu billi jinħareġ l-Att ta’ Akkuża mill-Avukat Ġenerali.

L-Avukati Franco Debono u Amadeus Cachia m’għadhomx qed jirrappreżentaw lil Debono, u fis-seduta tal-lum il-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Joseph Mifsud, ħatret lill-Avukat tal-għajnuna legali Joe Bonnici.

Debono iżda informa lill-Qorti li ma jridx avukat tal-għajnuna legali, u jrid wieħed tal-għażla tiegħu. Huwa għalhekk ngħata ċans biex jaħtar avukat sas-seduta li jmiss.

Ara wkoll:

L-imputat kien jaf li hemm pulizija taħt il-karozza u beda jserrep bih min-naħa għall-oħra

Simon Schembri: “bdejt ngħidlu ieqaf…ħa toqtolni”

Aħbarijiet Oħra
Riċerka u Innovazzjoni

Il-Malta Enterprise u ċ-Ċentru dwar ir-Riċerka tal-Kannabis tal-Università McGill iffirmaw ftehim għall-kollaborazzjoni fil-qasam tal-kannabis mediċinali. Il-Malta Enterprise u l-Università McGill tal-Kanada ffirmaw memorandum of understanding għall-kooperazzjoni fil-qasam tar-riċerka dwar il-mediċina…

Qorti

Ċittadin Amerikan li joqgħod tas-Sliema ġie ikkundannat sentejn ħabs sospiżi għal erba’ snin wara li ammetta l-akkużi li għamel b’kemm jiswew €72,000 fi ħsara f’żewġ lukandi f’San Ġiljan u fir-residenza…

Qorti

Il-Qorti Kriminali preseduta mill-Imħallef Edwina Grima ma laqgħetx l-appell tal-Avukat Jean Philippe Chetcuti li kien qed jikkontesta d-deċiżjoni tal-Maġistrat Caroline Farrugia Sacco biex tinfetah inkjesta maġisterjali wara li ftaħar bil-konnessjonijiet…

Lokali

Min-nhar it-Tnejn jibdew is-16-il jum ta’ attiviżmu dwar il-vjolenza domestika b’attivitajiet maħsuba biex il-vjolenza domestika ma tibqax mistura bejn l-erba’ ħitan tad-djar. Għalkemm żdiedu sew ir-rapporti lill-Pulizija u lill-Aġenzija Appoġġ…

Aktar