Lokali
Jingħata dimensjoni ġdida l-Mużew tal-Katidral fl-Imdina

Il-Mużew tal-Katidral fl-Imdina ngħata dimensjoni ġdida għax mhux ser jibqa’ biss post fejn ikunu esebiti artifatti prezzjużi iżda ser joffri opportunità ta’ tagħlim u post fejn artisti privati jesebixxu l-arti tagħhom. Il-proġetti saru b’fondi tal-Unjoni Ewropea u tal-Mużew bil-għan li jikber l-apprezzament tal-istorja li sawret il-poplu Malti.

Id-diriġenti tal-Mużew tal-Katidral fl-Imdina qed jipprovdu opportunità biex il-pubbliku iżda speċjalment it-tfal jitgħallmu b’mod informali dwar l-esebiti imprezzabbli li hemm f’dan il-mużew.

Il-kurutur tal-Mużew Monsinjur Edgar Vella qal li l-mużew ser joffri diversi facilitajiet biż-żewġ proġetti li saru u erba’ oħra li ser isiru din is-sena.

Mons Edgar Vella qal “l-iskop ewlieni huwa li l-mużew isir aktar aċċessibbli ta’ kull età u ta’ kull kundizzjoni jiġifieri l-mużew huwa post ta’ edukazzjoni. Il-learning centre li qed iservi għat-tfal tal-iskola kif ukoll għal studenti oħra kif ukoll għall-artisti li jkollhom kollezzjoni x’jesebixxu.”

Dawn is-sensiela ta’ proġetti msejħa Museum Access ser itejbu l-esperjenza tal-viżitaturi u qed isiru taħt id-direzzjoni tal-konsulent Tony Cassar. Huwa spjega li l-mużew huwa aċċessibbli għal kulhadd fosthom dawk li jbatu b’xi kondizzjoni fosthom l-awtiżmu.

Is-Sur Michael Pace Ross mill-Fondazzjoni Patrimonju Kulturali tal-Arċidjocesi qal li dawn il-proġetti qed isiru b’investiment ta’ €25,000 li l-parti l-kbira tagħhom ġejjin mill-fondi tal-Unjoni Ewropea bil-kumplament toħroġhom il-Fondazzjoni.

Is-Sur Pace Ross faħħar il-kunċett li fil-mużew jinħoloq ambjent fejn it-tfal iħossuhom komdi li jitgħallmu ħalli jikber l-apprezzament għall-istorja li sawret il-poplu Malti. Il-proġetti qed isiru taħt l-iskema għall-Organizzazzjonijiet volontarji mmexxija mill-Kunsill Malti għas-Settur Volontarju.

Aħbarijiet Oħra
Ambjent

F’rapport li jsir kull ħames snin dwar l-istat tal-ambjent fil-pajjizi Ewropej jghid li jeħtieġ soluzzjonijiet fundamentali fl-għaxar snin li ġejjin biex jiġi evitat tibdil fil-klima li iwassal għall-temperaturi għoljin estremi….

Kisbiet

L-atti notarili tan-nutar Paolo Bonello li għex fis-seklu ħmistax, servew ta’ punt ta’ tluq għal sistema bbażata fuq intelliġenza artifiċjali msejħa Notary Pedia. L-istudenta tal-Masters fl-intelliġenza artifiċjali fl-Università ta’ Malta…

Annimali

Jingħad li l-kelb huwa l-aqwa ħabib li l-bniedem jista’ jkollu iżda għal persuni neqsin mid-dawl, bil-kundizzjoni tal-awtiżmu jew diabete kelb jaf ikun bastun tad-demm u l-laħam. Aktar kmieni din il-ġimgħa…

Lokali

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) ikkundanna t-theddid li sar fuq ġurnalista aktar kmieni llum. Fi stqarrija l-IĠM qal li ġie infurmat li ġurnalista għamlet rapport lill-Pulizija wara li rċeviet ittra ta’…

Aktar