Qorti
Jingħata l-annullament għax martu żżewġitu għall-flus

Raġel Malti ngħata l-annullament mill-Qorti, li kkonkludiet li martu kienet iżżewġitu bil-għan biss li takkwista ftit flus.

Il-Qorti semgħet lir-raġel jgħid kif kien iltaqa’ ma’ martu fis-sena 2000, u wara relazzjoni ta’ sena ħarġet tqila. Huwa kien ferħan bit-tarbija għax kien għal qalbu fir-relazzjoni, iżda meta twieldet kellu jqatta’ 9 xhur jaħdem barra.

Jgħid li meta reġa’ niżel Malta dam sena biex sab xogħol, iżda sadanittant irranġa post tal-ġenituri tiegħu fil-Birgu, fejn marru jgħixu bħala familja. Maż-żmien huwa beda jaħdem, u s-sieħba tiegħu kienet tieħu l-benefiċċji soċjali u bdiet taħdem b’mod każwali meta  binhom għalaq sentejn.

Bejniethom bdew iqumu argumenti għax il-mara riedet tibqa’ tiddeverti bħal meta kienu għadhom bla tfal, u hu xtaq li jqattgħu iktar ħin ma’ binhom. Fl-2008 kellhom tarbija oħra iżda l-omm baqgħet tal-istess fehma.

Jgħid li l-post tal-Birgu kien żgħir għal erbgħa min-nies, u finalment irnexxielu jikkonvinċi lis-sieħba biex tibda taħdem b’mod fiss ħalli jixtru post bejniethom fix-Xgħajra. Biex ikun jista’ jagħmel dan l-akkwist kien irċieva l-ammont tad-depożitu mingħand il-ġenituri tiegħu.

Isostni li kien biss wara li ffirma l-konvenju li omm uliedu bdiet tagħmillu pressjoni biex jiżżewġu, u qaltlu li jekk ma jiżżewġux mhux se tidħol għall-kuntratt. Għalhekk hu aċċetta u żżewġu malajr biċ-Ċivil.

Jisħaq li martu baqgħet ma bidlitx l-atitudni tagħha fir-rigward tad-divertiment, u wara tliet xhur sar jaf li kellha relazzjoni ma’ raġel ieħor.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Imħallef Abigail Lofaro, qieset li l-mara ma kienet ressqet l-ebda risposta għall-allegazzjonijiet ta’ żewġha, u għalhekk kellha tistrieħ fuqhom.

Meta kkunsidrat ix-xenarju kollu, il-Qorti kkonludiet li l-mara kienet iżżewġet biss biex meta jinfirdu, ikun imissha parti mid-depożitu mħallas fuq il-post.

Fil-fehma tal-Qorti dan juri li l-għoti tal-kunsens tal-mara ma kienx validu, u għalhekk iż-żwieġ kellu jiġi annullat.

Aħbarijiet Oħra
Infrastruttura

Fl-aħħar sentejn sar b’aktar minn miljun Ewro f’xogħol ta’ tisbiħ u manutenzjoni fi 32 blokka ta’ appartamenti tal-Gvern f’Ħal Qormi. Is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali, Roderick Galdes, qal li b’dan l-investiment…

Trasport

Il-Kummissjoni Elettorali fi stqarrija qalet li b’arranġament ma’ Transport Malta, se jiġi offrut is-servizz ta’ trasport b’xejn aktar kmieni mis-soltu, is-Sibt 25 ta’ Mejju. Dan qiegħed isir biex jiġi ffaċilitat…

Elezzjoni

L-FKNK fi stqarrija ħeġġet lill-kaċċaturi u nassaba u l-familji tagħhom ma jastjenux milli jivvutaw nhar is-Sibt li ġej. Dan l-għaqda qalitu għaliex temmen li biex jissolvew il-problemi li nħolqu għad-delizzju tal-kaċċa…

Elezzjoni

Il-Kummissjoni Elettorali tfakkar illi l-votanti li għadhom ma ġabrux id-dokumenti għall-vot relatat mal-elezzjonijiet imsemmija jistgħu jiġbruhom personalment illum sal-10pm u għada mit-8am sa nofs il-lejl mill-Uffiċċju tal-Kummissjoni Elettorali. Għall-votanti rreġistrati…

Aktar