Qorti
Jingħata l-annullament għax martu żżewġitu għall-flus

Raġel Malti ngħata l-annullament mill-Qorti, li kkonkludiet li martu kienet iżżewġitu bil-għan biss li takkwista ftit flus.

Il-Qorti semgħet lir-raġel jgħid kif kien iltaqa’ ma’ martu fis-sena 2000, u wara relazzjoni ta’ sena ħarġet tqila. Huwa kien ferħan bit-tarbija għax kien għal qalbu fir-relazzjoni, iżda meta twieldet kellu jqatta’ 9 xhur jaħdem barra.

Jgħid li meta reġa’ niżel Malta dam sena biex sab xogħol, iżda sadanittant irranġa post tal-ġenituri tiegħu fil-Birgu, fejn marru jgħixu bħala familja. Maż-żmien huwa beda jaħdem, u s-sieħba tiegħu kienet tieħu l-benefiċċji soċjali u bdiet taħdem b’mod każwali meta  binhom għalaq sentejn.

Bejniethom bdew iqumu argumenti għax il-mara riedet tibqa’ tiddeverti bħal meta kienu għadhom bla tfal, u hu xtaq li jqattgħu iktar ħin ma’ binhom. Fl-2008 kellhom tarbija oħra iżda l-omm baqgħet tal-istess fehma.

Jgħid li l-post tal-Birgu kien żgħir għal erbgħa min-nies, u finalment irnexxielu jikkonvinċi lis-sieħba biex tibda taħdem b’mod fiss ħalli jixtru post bejniethom fix-Xgħajra. Biex ikun jista’ jagħmel dan l-akkwist kien irċieva l-ammont tad-depożitu mingħand il-ġenituri tiegħu.

Isostni li kien biss wara li ffirma l-konvenju li omm uliedu bdiet tagħmillu pressjoni biex jiżżewġu, u qaltlu li jekk ma jiżżewġux mhux se tidħol għall-kuntratt. Għalhekk hu aċċetta u żżewġu malajr biċ-Ċivil.

Jisħaq li martu baqgħet ma bidlitx l-atitudni tagħha fir-rigward tad-divertiment, u wara tliet xhur sar jaf li kellha relazzjoni ma’ raġel ieħor.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Imħallef Abigail Lofaro, qieset li l-mara ma kienet ressqet l-ebda risposta għall-allegazzjonijiet ta’ żewġha, u għalhekk kellha tistrieħ fuqhom.

Meta kkunsidrat ix-xenarju kollu, il-Qorti kkonludiet li l-mara kienet iżżewġet biss biex meta jinfirdu, ikun imissha parti mid-depożitu mħallas fuq il-post.

Fil-fehma tal-Qorti dan juri li l-għoti tal-kunsens tal-mara ma kienx validu, u għalhekk iż-żwieġ kellu jiġi annullat.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-għada li l-Awtorità tal-Ippjanar wettqet azzjoni ta’ infurzar fuq fl-istallel fil-Marsa fejn kienu qed joqogħdu għexieren ta’ immigranti, is-sidien tagħhom jidher li żbarazzaw l-istallel. Sadanittant, TVM huwa infurmat li 37…

Lokali

Il-Mużew tal-Katidral fl-Imdina ngħata dimensjoni ġdida għax mhux ser jibqa’ biss post fejn ikunu esebiti artifatti prezzjużi iżda ser joffri opportunità ta’ tagħlim u post fejn artisti privati jesebixxu l-arti…

Ikel

Fl-Awstralja, l-ekoloġisti qed iwissu li n-numru ta’ kangaroos fis-selvaġġ m’għadux sostenibbli u qed iħeġġu lill-Awstraljani biex jieklu aktar laħam ta’ dan l-annimal li hu simbolu nazzjonali ta’ dan il-pajjiż imbiegħed….

Kultura

Għaddej b’ritmu mgħaġġel ix-xogħol ta’ restawr fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt fejn qed isir restawr fuq is-soqfa tal-kurituri u li huma mogħnija bil-pitturi. Ix-xogħlijiet ta’ restawr ser jiffukaw ukoll fuq l-art…

Aktar