Lokali
Jinħeles mill-akkużi li xaħħam spettur tal-Pulizija

Kevin Attard inħeles mill-akkużi li xaħħam spettur tal-Pulizija. Il-każ imur lura għal Ġunju tliet snin ilu meta Attard irrapporta koppja li kienet toqgħod fi blokka fil-Gżira għaliex kienu qed jaqilgħu l-inkwiet. L-ispettur Jason Sultana wara li ressaq lill-koppja l-Qorti anke fuq akkużi relatati ma żamma ta’ burdell, talab lill-imputat iħallsu €800 għax-xogħol li kien ħa. Fil-qorti ħareġ li l-ispettur baqa’ jitlob il-flus lill-imputat u lis-sieħba tiegħu u dawn spiċċaw ħalsu total ta’ €4,000.

Fil-qorti ħareġ li l-ispettur Sultana għamilha ta’ sensar biex Attard jixtri blokka ta’ appartamenti fil-Gżira. Attard li għalih deher l-avukat Edward Gatt inħeles mill-akkużi ta’ tixħim mill-Maġistrat Doreen Clarke li fis-sentenza qalet li ma ġiex pruvat li kien hemm qbil minn qabel biex Attard iħallas lill-ispettur Sultana. Sultana jinsab sospiż mill-korp waqt li għaddejjin proċeduri kriminali kontrih mixli b’tixħim fil-qadi ta’ dmirijietu.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Plastic Europe, assoċjazzjoni li tiġbor produtturi tal-plastik minn madwar l-Ewropa, iltaqgħet f’Malta biex tiddiskuti mal-esperti u l-politiċi t-triq ‘il quddiem biex l-ibħra ma jibqgħux iservu ta’ miżbla għal eluf ta’…

Lokali

Koppja Maltija li tlett xhur ilu adottat tifel mill-Indja qalet li l-ferħ li tahom dan it-tifel f’ħajjithom huwa indeskrivibbli. Il-Koppja, Ian u Madeleine Sammut Dacoutros għandhom tifel ta’ sena u…

Lokali

Il-Kap Eżekuttiv tal-Wasteserv Tonio Montebello qal li jintremew maż-2 miljun tunnellati ta’ skart li minnhom 333,000 tunnellata jinġabru minn boroz suwed. Huwa qal li nofs dan l-iskart seta’ ġie rriċċiklat….

Lokali

Waqt li komplew l-argumenti favur u kontra l-proposti tal-Gvern għall-emendi fil-liġi tal-IVF, il-Gvern wera qbil mal-President Marie Louise Coleiro Preca li din id-diskussjoni għandha ssir b’mod seren, iżda tenna li…

Aktar