Lokali
Jinħeles mill-akkużi li xaħħam spettur tal-Pulizija

Kevin Attard inħeles mill-akkużi li xaħħam spettur tal-Pulizija. Il-każ imur lura għal Ġunju tliet snin ilu meta Attard irrapporta koppja li kienet toqgħod fi blokka fil-Gżira għaliex kienu qed jaqilgħu l-inkwiet. L-ispettur Jason Sultana wara li ressaq lill-koppja l-Qorti anke fuq akkużi relatati ma żamma ta’ burdell, talab lill-imputat iħallsu €800 għax-xogħol li kien ħa. Fil-qorti ħareġ li l-ispettur baqa’ jitlob il-flus lill-imputat u lis-sieħba tiegħu u dawn spiċċaw ħalsu total ta’ €4,000.

Fil-qorti ħareġ li l-ispettur Sultana għamilha ta’ sensar biex Attard jixtri blokka ta’ appartamenti fil-Gżira. Attard li għalih deher l-avukat Edward Gatt inħeles mill-akkużi ta’ tixħim mill-Maġistrat Doreen Clarke li fis-sentenza qalet li ma ġiex pruvat li kien hemm qbil minn qabel biex Attard iħallas lill-ispettur Sultana. Sultana jinsab sospiż mill-korp waqt li għaddejjin proċeduri kriminali kontrih mixli b’tixħim fil-qadi ta’ dmirijietu.

Aħbarijiet Oħra
Gazzetti

Din hija ħarsa ħafifa lejn il-gazzetti ppubblikati llum il-Ħadd 22 ta’ Lulju 2018: Fl-ewwel paġna ta’ The Sunday Times of Malta insibu storja li tgħid grupp ta’ depożitanti tal-bank Pilatus…

Edukazzjoni

Il-qari huwa importanti iżda kemm hu faċli li nġorru ktieb u naqrawh? Ninsabu fl-eqqel tas-sajf – loġikament l-iktar staġun mill-erbgħa li matulu żgħar u kbar ikollhom ftit ħin iżjed mis-soltu…

Lifestyle

It-tradizzjoni tal-ġostra għall-komunità Misidjana hija appuntament annwali li jaħbat mal-festa ta’ San Ġużepp. Mixgħula u mżejna għall-festa tal-patrun tagħha, matul din il-ġimgħa f’din il-lokalità saru l-kompetizzjonijiet tal-ġostra, li d-drawwa tagħha…

Lokali

Esperjenza unika u differenti minn tas-soltu għal Christine Borg u Tonio Mercieca, żewġ residenti tad-Dar tal-Providenza b’diżabilità fiżika li jgħixu f’Dar Akkwarell fil-Qawra. Is-Sibt filgħodu Christine u Tonio marru dawra…

Aktar