Qorti
AĠĠORNAT: Jinħeles mill-arrest ir-raġel akkużat li qered l-Ark ta’ San Publiju bin-nar

Raġel mill-Belt ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li tressaq il-Qorti u wieġeb mhux ħati tal-akkuza li ta n-nar lil Ark storiku fil-Floriana li jintrama fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Publju.

Fil-Qorti, il-Pulizija qalet li ssuspettat u arrestat lil Bjorn Grima minħabba r-rotta li segwiet il-karozza tiegħu f’dak il-lejl. Intqal li l-karozza nstaqet tliet darbiet fl-istess żona tal-Ark u l-mobile personali tiegħu ġie llokalizzat li kien fiha fil-ħin tal-allegat reat.

Bjorn Grima ta’ 33 sena mill-Belt waqaf fuq l-għatba tal-Qorti jirraġuna ma’ persuni oħra wara li kien għadu kemm iddepożita €7,000 biex ingħata l-ħelsien mill-arrest, li marbut miegħu l-Qorti talbitu wkoll jagħmel garanzija personali ta’ €7,000 oħra. Hu tressaq b’arrest quddiem il-Maġistrat Audrey Demicoli mixli li fis-sigħat bikrin tas-Sibt 27 ta’ April ta n-nar lill-ark storiku li jintrama fi Triq San Tumas, il-Floriana fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Publju. Ġie mixli wkoll li konsegwenza ta’ dan in-nar, inħarqu erba’ karozzi oħra li kienu pparkjati ħdejh.

Ir-raġel li jaħdem bħala xufier tat-taxi wieġeb mhux ħati għall-erba’ akkużi miġjuba kontrih fosthom li hu riċediv b’diversi sentenzi relatati ma’ reati ta’ ġlied, vjolenza, pussess ta’ droga u serq, fost l-oħrajn.

Fil-Qorti, l-Ispettur Saviour Baldacchino spjega li Bjorn Grima hu s-suspettat ewlieni fil-ħruq tal-‘Ark’ wara li l-Pulizija analizzat aktar minn 50 filmat miġbuda mill-kameras tas-sigurtà li hemm fiż-żona fejn seħħ l-allegat reat. Spjega li għalkemm f’dawn il-filmati, wiċċ l-akkużat ma jidhirx sew, l-istatura tal-persuna li tidher fihom hi simili għal ta’ Bjorn Grima.

L-Ispettur qal li mill-filmati raw ukoll in-numru ta’ reġistrazzjoni tal-vettura suspettuża li rriżulta li kienet reġistrata fuq l-istess akkużat u aktar tard bl-għajnuna tal-operatur tat-telekomunikazzjoni li miegħu hu reġistrat il-mobile tas-suspettat, irnexxilhom jillokalizzawh u jistabilixxu li l-mobile kien fl-istess vettura. L-Ispettur qal li r-rotta tal-karozza kienet partikolari ħafna u kienet taqbel eżatt mal-movimenti tal-mobile. Qal li kemm ilu fil-korp, qatt ma jiftakar li xi ħadd li allegatament wettaq reat imur fl-istess post tliet darbiet.

L-Avukat Franco Debono argumenta li l-Pulizija m’għandha l-ebda prova konkreta li Bjorn Grima wettaq dan ir-reat jew li kien hu li qed isuq il-karozza suspettuża jew li kien fil-pussess tal-mobile. Spjega fid-dettall għaliex il-klijent tiegħu għandu dritt għall-ħelsien mill-arrest.

Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat għat-talba ta’ ħelsien mill-arrest minħabba l-biża ta’ intraċċ tal-provi. Spjega li l-investigazzjoni dwar il-każ għadha ma spiċċatx.

Wara li semgħet l-argumenti tal-prosekuzzjoni u d-difiża, il-Maġistrat Audrey Demicoli laqgħet it-talba għall-ħelsien mill-arrest b’għadd ta’ kundizzjonijiet fosthom li jiffirma kuljum fl-għassa tal-Belt.

 

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Ġuvni taħt l-età nżamm arrestat wara li llum tressaq quddiem il-Qorti akkużat li uża arma waqt argument familjari li fih kien involut missieru, is-sieħba ta’ missieru, u binha żgħir. L-akkużat,…

Qorti

Priġunier fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin qed ikun akkużat li ħebb għal supervisor waqt li dan tal-aħħar kien qed jaqdi dmiru. Anthony Borg ta’ 36 sena llum tressaq il-Qorti taħt arrest,…

Gazzetti

Din hija ħarsa ħafifa lejn il-gazzetti ppubblikati llum il-Ħadd 18 ta’ Awwissu 2019: Fl-ewwel paġna ta’ Times of Malta insibu ritratt tas-sit fejn hu propost li jinbena kumpless ta’ garaxxijiet…

Aktar