Jinkixfu dettalji artistiċi mal-faċċata tal-Berġa tal-Italja

Bħalissa għaddej xogħol estensiv ta’ restawr fuq il-faċċata ta’ waħda mill-aktar binjiet importanti fil-Belt Valletta; il-Berġa tal-Italja fi Triq il-Merkanti.

Ix-xogħol mistenni jitlesta fil-ġimgħat li ġejjin bil-ħsieb li minflok l-uffiċini tal-Awtorità tat-Turiżmu, il-binja tilqa’ l-mużew il-ġdid tal-arti.

Parti sew mill-faċċata tal-Berġa tal-Italja fil-Belt kienet iġġarfet f’attakk qalil tal-gwerra f’April tal-1942. Ftit wara t-tmiem tat-tieni Gwerra Dinjija, il-faċċata ġiet restawrata u rari reġgħet intmesset tant li mal-milja tas-snin spiċċat sewda dlam u intilfu bosta dettalji artistiċi, kif spjegatilna l-Perit Veronica Bonello minn Heritage Malta li qed tieħu ħsieb ir-restawr tal-Berġa.

“Iżjed ma bdejna nneħħu mis-swidija li kien hemm, ħarġu dettalji importanti ħafna,” tenniet il-Perit. “Rajna affarijiet li ma stennejniex li se narawhom fuq statwarju f’dan l-għoli hawn fuq, wieħed jistenna li jarahom fil-Kon-Kattidral ta’ San Ġwann imma d-dettal u l-finitura tax-xogħol ma tistennix li tarahom hawn fuq.”

Minbarra r-restawr mal-fabergaċċata, qed isiru interventi fuq ġewwa fosthom fil-kurituri fuq il-bitħa ċentrali li qed jitfgħu aktar dawl fuq dil-binja tas-seklu sittax li minn residenza tal-Kavallieri Taljani tal-Ordni ta’ San Ġwann se tinbidel għall-mużew il-ġdid tal-arti.

Sandro Debono, minn Heritage Malta, qal hekk: “Bdejna biex ngħidu hekk il-vjaġġ biex il-Berġa tal-Italja ssir ‘Muża’, il-Mużew Nazzjonali tal-Arti. Ix-xogħol tal-faċċata jinsab fi stadju avvanzat, nittamaw li fil-ġimgħat li ġejjin nagħlqu x-xogħol u nkomplu fuq partijiet oħrajn tal-Berġa.”

Il-Muża, ikkunsidrat wieħed mill-proġetti ewlenin għal meta l-Belt Valletta tkun il-Kapitali Ewropea tal-Kultura fl-2018, se joffri esperjenza interattiva u differenti minħabba li hu proġett tal-komunità fejn il-pubbliku se jkun mistieden jieħu sehem fil-wirjiet, waqt li l-mużew se jipprovdi l-għodod għall-komunikazzjoni u t-tixrid tal-ideat.

Aħbarijiet Oħra
Unjoni Ewropea

Spiss jingħad li l-Unjoni Ewropea tinsab f’salib it-toroq, hekk kif f’dawn l-aħħar snin u xhur kienet qiegħda tiffaċċja diversi sfidi, uħud minnhom mhux żgħar. Dawn l-isfidi ħtieġu mumenti ta’ riflessjoni…

Knisja Maltija

Il-Komunikazzjoni fil-Knisja hija t-tema ta’ konferenza li qed tittella’ bil-kollaborazzjoni tal-Knisja f’Malta bit-tama li jinstabu metodi aktar professjonali dwar kif jitwassal il-messaġġ tal-Knisja fosthom fuq l-abbużi sesswali ta’ minuri minn…

Toroq

Infetħet l-ewwel parti tal-pont fi Triq il-Wied tal-Imsida, li s’issa huwa l-iktar pont wiesgħa f’Malta. Dan ħabbru l-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg fuq il-midja soċjali. Intqal li Itanfrastructure Malta fetħet l-ewwel…

Aktar