Lokali
Jinkwieta x’se jiġri mill-qattus jekk jibqa’ arrestat

Żewġt irġiel inżammu arrestati wara li ġew akkużati li serqu minn maħżen f’Tas-Sliema.

Iż-żewġt irġiel li għandhom 38 u 42 sena wieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġjuba kontrihom, fosthom li kisru sentenzi sospiżi u li saru riċedivi.

Quddiem il-Maġistrat Josette Demicoli, il-Prosekuzzjoni qalet li fil-5 ta’ Frar li għadda, il-Pulizija daħlilha rapport li kien hemm persuna qed taġixxi b’mod suspettuż ħdejn maħżen f’Tas-Sliema. Min-naħa tagħha, il-Pulizija kienet sabet affarijiet misruqa li kienu lesti biex jinbiegħu lil kumpanija tar-riċiklaġġ.

Il-Pulizija kienet interrogat lil sid il-kumpanija li kien identifika lil wieħed mill-akkużati li kien tah xi oġġetti simili għal dawk misruqa.

L-akkużat l-ieħor kien ġie arrestat il-ġimgħa l-oħra u ammetta li kien involut fil-każ. Madankollu meta l-Maġistrat spjegat l-akkużi, l-irġiel wieġbu li mhux ħatja.

Huma nżammu arrestati minkejja li saret it-talba għall-ħelsien mill-arrest. Min-naħa tagħha, il-Prosekuzzjoni ċaħdet għat-talba tal-ħelsien mill-arrerst għax qalet li fadal aktar xhieda x’tinstema’.

Intant ir-raġel ta’ 42 sena beda jinkwieta li jekk jinżamm arrestat m’għandux min jieħu ħsieb il-qattus. Malli sema’ d-deċiżjoni tal-Maġistrat huwa reġa’ tkellem fuq il-qattus, madankollu l-Maġistrat ma weġbitux.

Aħbarijiet Oħra
Knisja Maltija

Il-Parruċċani ta’ Ħal Luqa minn tmiem din il-ġimgħa qed igawdu dehra ġdida fil-knisja parrokkjali tagħhom. Dan għaliex wara proġett li kien ilu għaddej disa’ snin, ġie inawgurati xogħlijiet ta’ pittura,…

Lokali

B’esperjenza vasta fil-qasam tal-ġurnaliżmu, l-Avukat Joe Micallef Stafrace, illum irtirat, iżda xorta isegwi dak li għaddej u jistqarr li ċerti principji sagrosanti tal-ġurnalizmu professjonali qed jigu imxelfa minn uħud. L-Avukat…

Lokali

Victor Scerri, terraq it-toroq tal-Belt fejn kompla jfittex u jiltaqa’ ma’ karattri – minn imħallfin sa karattri komuni tat-triq, li għamlu isem għalihom u għall-kapitali. Ghalkemm mhux belti mit-twelid, sar…

Lokali

Xogħol li jitlob li min jagħmlu jbakkar minn kmieni filgħodu, iżda li fih ukoll is-sodisfazzjon tiegħu. Melanie Saliba ilha tarma l-monti ‘l fuq minn għoxrin sena. Ma’ TVM, Melanie wriet…

Aktar