Lokali
Jinqabad bil-kokaina iżda l-lavrant jigdeb biex jieħu t-tort hu

Raġel intbagħat il-ħabs wara li l-Qorti sabitu ħati li kien qed jittraffika d-droga, u m’emmnitx lil-lavrant ta’ missieru, li qal li d-droga kienet tiegħu biex jipprova jiskolpa lill-akkużat.

Il-każ imur lura għal Ġunju 2002 meta Charles Spiteri, li llum għandu 57 sena, kien twaqqaf mill-Pulizija f’Tal-Balal u nqabad b’40 gramma kokaina, flus kontanti u oġġetti relatati mal-bejgħ tad-droga fil-vann. Spiteri ċaħad li d-droga kienet tiegħu, u qal li l-vann kien jintuża minn tliet persuni oħra għal skopijiet ta’ xogħol.

Is-sentenza dwar dan il-każ inqatgħet fl-2014, iżda wara li sar appell, ġiet iddikjarata nulla, u l-każ reġa’ beda jinstema’ mill-ġdid fl-2017.

Fil-proċeduri l-ġodda xehed Charles Sammut, li qal li kien jaħdem ma’ ħuh u ma’ missier Spiteri fil-kisi. Huwa stqarr li d-droga li nstabet fil-vann dakinhar kienet tiegħu, għax dak iż-żmien kien mirkub mill-vizzju tad-droga. Qal li ma jridx li Spiteri jkompli jgħaddi minn baħar ta’ nkwiet minħabba fih.

Madanakollu l-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimech, m’emmnitx il-verżjoni taż-żewġ irġiel. Filwaqt li qalet li dik ta’ Spiteri kienet mimlija mistoqsijiet bla tweġiba, dik ta’ Sammut ma kinitx kredibbli lanqas, għax fost oħrajn, dan ma kienx jaf f’liema postijiet fil-vann instabet id-droga li suppost kienet tiegħu.

Il-Qorti ddeskriviet ix-xhieda ta’ Sammut bħala “messa in scena u pantomima”, u rrimarkat li Sammut kellu snin twal biex jersaq ‘il quddiem u jnaddaf il-kuxjenza, u ma tistax tifhem kif iddeċieda li jagħmel dan issa.

Filwaqt li kkundannat lil Spiteri 15-il xahar ħabs u ordnatu jħallas multa ta’ €550, il-Qorti ordnat ukoll lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jinvestiga lil Sammut fuq xhieda falza.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Id-Direttur tal-Europol, Rob Wainwright, qal li l-aġenzija Ewropea li jmexxi għadha qed qed tinvestiga l-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia. Fuq Twitter, Wainwright irrefera għal rapport tal-Malta Independent, fejn intqal li,…

Lokali

Il-baħħara tat-tanker li nkalja fil-Qawra qed iħossu li jinsabu fl-istess ilma bħal ma kien il-vapur li kienu fuqu ftit minuti qabel ma’ weħel mal-blat! Iħossu li tħallew għal riħhom u…

Lokali

Il-Karnival ġie fi tmiemu, f’sena b’edizzjoni straordinarja billi minħabba l-maltemp xi attivitajiet ġew posposti għal tmiem din il-ġimgħa. Wara nofsinhar ġie organizzat il-Gran Defile’ fil-Floriana, b’uħud mill-parteċipanti jissuġġerixxu li l-karnival…

Lokali

Bosta dilettanti tal-avjazzjoni llum waranofsinhar fittxew l-aħjar post biex isegwu u jieħdu r-ritratti tat-tluq minn Malta tal-Airbus A380 tal-linja tal-ajru Air France. L-ajruplan, l-akbar tal-passiġġieri fid-dinja u fil-familja tal-manifattura Airbus,…

Aktar