Lokali
Jinqabad bil-kokaina iżda l-lavrant jigdeb biex jieħu t-tort hu

Raġel intbagħat il-ħabs wara li l-Qorti sabitu ħati li kien qed jittraffika d-droga, u m’emmnitx lil-lavrant ta’ missieru, li qal li d-droga kienet tiegħu biex jipprova jiskolpa lill-akkużat.

Il-każ imur lura għal Ġunju 2002 meta Charles Spiteri, li llum għandu 57 sena, kien twaqqaf mill-Pulizija f’Tal-Balal u nqabad b’40 gramma kokaina, flus kontanti u oġġetti relatati mal-bejgħ tad-droga fil-vann. Spiteri ċaħad li d-droga kienet tiegħu, u qal li l-vann kien jintuża minn tliet persuni oħra għal skopijiet ta’ xogħol.

Is-sentenza dwar dan il-każ inqatgħet fl-2014, iżda wara li sar appell, ġiet iddikjarata nulla, u l-każ reġa’ beda jinstema’ mill-ġdid fl-2017.

Fil-proċeduri l-ġodda xehed Charles Sammut, li qal li kien jaħdem ma’ ħuh u ma’ missier Spiteri fil-kisi. Huwa stqarr li d-droga li nstabet fil-vann dakinhar kienet tiegħu, għax dak iż-żmien kien mirkub mill-vizzju tad-droga. Qal li ma jridx li Spiteri jkompli jgħaddi minn baħar ta’ nkwiet minħabba fih.

Madanakollu l-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimech, m’emmnitx il-verżjoni taż-żewġ irġiel. Filwaqt li qalet li dik ta’ Spiteri kienet mimlija mistoqsijiet bla tweġiba, dik ta’ Sammut ma kinitx kredibbli lanqas, għax fost oħrajn, dan ma kienx jaf f’liema postijiet fil-vann instabet id-droga li suppost kienet tiegħu.

Il-Qorti ddeskriviet ix-xhieda ta’ Sammut bħala “messa in scena u pantomima”, u rrimarkat li Sammut kellu snin twal biex jersaq ‘il quddiem u jnaddaf il-kuxjenza, u ma tistax tifhem kif iddeċieda li jagħmel dan issa.

Filwaqt li kkundannat lil Spiteri 15-il xahar ħabs u ordnatu jħallas multa ta’ €550, il-Qorti ordnat ukoll lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jinvestiga lil Sammut fuq xhieda falza.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Minkejja li 30 sena ilu tilef nofs wiċċu u sofra ġrieħi gravi meta ġġarraf b’ajruplan żgħir, il-bdot Ivan Gatt ma jibżax jirkeb l-ajruplan, la bħala bdot u lanqas bħala passiġġier….

Lokali

Numru ta’ proprjetajiet tal-Gvern li mhumiex jintużaw ser jgħaddu f’idejn għaqdiet mhux governattivi li joffru programmi ta’ housing bħala parti minn skema ġdida mnedija mis-Segretarjat Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali. Is-sejħa għall-applikazzjonijiet…

Lokali

L-Awtorità tal-Ippjanar qalet li għamlet spezzjoni fil-barriera tal-Imqabba li skont artiklu fuq il-ġurnal The Times of Malta għexieren ta’ ħaddiema Torok li jaħdmu għal Taca Construction diġà qed jgħixu fis-sit, fejn…

Toroq

Il-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar fl-uffiċċju tal-Ombudsman ma sabx li kienx hemm amministrazzjoni ħażina mill-awtoritajiet konċernati fl-iżvilupp ta’ Triq Louis Wettinger f’Ta’ Masrija, magħrufa bħala l-bypass tal-Mellieħa. Dan joħroġ mir-rapport tal-investigazzjoni…

Aktar