Qorti
Jinqabad dieħel ġo residenza minn filmati tas-CCTV

Matthew Camilleri ta’ 32 sena mill-Gżira nżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati għall-akkuża li seraq minn residenza.

Il-każ seħħ fl-14 ta’ Frar fi Triq l-Imdina Ħ’Attard.

Fil-Qorti nstema’ li l-akkużat qed jistenna biex jibda jgħaddi proċeduri fuq każ ieħor.

Il-Prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispetturi Mario Xiberras u Christina Delia spjegat li minn analiżi ta’ filmati tas-CCTV l-akkużat deher jinżel minn vettura u jidħol fir-residenza. Qalet li dam ġewwa mal-20 minuta. Min-naħa tagħhom il-vittmi qalu li rawh barra u fil-komun.

Id-difiża tmexxiet minn Dr Franco Debono u Dr Marion Camilleri.

Aħbarijiet Oħra
Politika

Il-Partit Nazzjonalista ressaq mozzjoni li titlob lill-Prim Ministru Joseph Muscat jerfa’ r-responsabbiltà politika u jneħħi lil Keith Schembri minn Chief of Staff. Il-Mozzjoni titlob li b’mod urġenti, il-Parlament jiddiskuti l-aħħar…

Qorti

Waqt konferenza stampa dwar proġett għall-aktar effiċjenza fis-sistema ġudizzjarja, il-Ministru tal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici saħaq fuq il-bżonn li s-sistema ġudizzjarja tkun relevanti għas-soċjetà tagħna. F’konferenza li mmarkat…

Edukazzjoni

F’konferenza dwar l-litteriżmu fil-midja l-President George Vella appella għal aktar kawtela bil-mod ta’ kif tigi analizzata l-aħbar. Dr Vella sostna li l-kredibilità fil-ġurnaliżmu ma tistax titkejjel minn kemm l-artiklu jkollu…

Qorti

Daniel Appau mill-Ghana ġie ordnat jitkeċċa minn Malta. Dan wara li Appau seraq rota ta’ kunsillier Żebbuġi, reat li tiegħu il-Maġistrat Natasha Galea Sciberras ikkundannatu wkoll għal 13-il xahar ħabs…

Aktar