Qorti
Jinqabad mill-kameras jisraq minn ħanut

Raġel ta’ 42 sena mill-Ġorġja ntbagħat sena u nofs ħabs wara li nstab ħati li seraq minn ħanut fin-Naxxar.

Fil-Qorti nstema’ li l-ħaddiema tal-ħanut sabu l-bieb tal-ħanut imkisser u l-kexxun tal-flus misruq. Huma minnufih avvżaw lis-sid tal-ħanut. Fis-serqa nsterqu €200 fi flus kontanti u €250 cards tal-mobile. Apparti minn hekk il-ħalliel għamel b’€500 ħsara.

Filmati tal-kameras urew lill-ħalliel b’rasu mgħottija iżda l-liżar li bih kien mgħotti waqa’ xħin kien tielaq minn fuq il-post.

Il-ħaddiema dentifikaw lir-raġel u qalu li kien imur jixtri ta’ spiss minn hemm.

Min-naħa tiegħu l-akkużat qal li mhux ħati, madankollu l-Maġistrat Joe Mifsud qal li fuq ix-xhieda li sema’ u l-filmat ma għandux dubju li kien hu.

Ir-raġel weħel sena u nofs ħabs u ġie ordnat iħallas lis-sid il-ħanut €1,046.32

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Kisbiet

Imwieled Malta u emigra lejn l-Awstralja 44 sena ilu wara li gradwa mill-Università ta’ Malta dak iż-żmien kienet magħrufa bħala The Royal University of Malta. F’intervista ma’ TVM, il-Professur Stephen…

Aktar