Annimali
Jintlemaħ igwana jiġri max-xatt tal-Qawra

Min mar biex jgħum għawma għall-kwiet max-xatt tal-Qawra jaf ħa qatgħa b’annimal mhux tas-soltu li donnu hu wkoll ried igawdi l-veduta tal-baħar.

Jidher li ħarab xi igwana lil xi ħadd u spiċċa max-xatt tal-Qawra fejn hemm bosta boat houses.

Filwaqt li xi wħud, fuq il-midja soċjali, ikkummentaw kemm hu annimal sabiħ, oħrajn esprimew il-biża’ tagħhom kieku kellhom jiġu wiċċ imb’wiċċ mar-rettilu.

L-annimal huwa eżotiku u ma jikklassifikax ruħu mal-fawna Maltija u għalhekk, jekk jibqa’ ma jinqabadx, jispiċċa jsir speċi invażiva fl-ambjent Malti.

Min jilmaħ jew saħansitra jaqbad dan l-igwana jista’ jikkuntattja l-Akkwarju Nazzjonali li lest jieħu ħsieb dan ir-rettilu sakemm jinstab sidu.

 

 

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Caven Cutajar ta’ 48 sena miż-Żurrieq wieġeb mhux ħati ta’ akkużi ta’ vjolenza domestika kontra s-sieħba tiegħu fosthom biża’ li ser tintuża vjolenza kontra tagħha u li ħebb għaliha. Il-prosekuzzjoni…

Qorti

Emanuel Cini ta’ 68 sena tressaq il-Qorti akkużat li darab ħafif lill-ex sieħba tiegħu li tgħix fl-istess blokka ta’ appartamenti f’Birkirkara, li kkaġuna biża’ li se tintuża vjolenza kontra tagħha,…

Qorti

Kompliet tinstema’ l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta’ Alfred u George Degiorgio u Angelina Pop akkużati b’ħasil ta’ flus. Quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud xehdu diversi rappreżentanti ta’ kumpaniji tal-assikurazzjoni li taw rendikont…

Qorti

Tressaq il-Qorti Charlot Gauci li kien ilu li għeb għal dawn l-aħħar sentejn u jinsab akkużat li ffroda €16,000 lil Luigi Susino u Catherine Zammit. F’dawn is-sentejn Gauci qatt ma…

Aktar